Zpětná vazba a následný postup

Nalezeno: 32
Práce v EvropěZpětná vazba a následný postup
BELGIE - práce
Pokud zaměstnavatel slíbil, že vám zpět­nou vazbu poskytne do 1 týdne, netele­fonujte dříve. Pokud nezatelefonuje ani po 2 týdnech, můžete mu zatelefonovat a požádat ho o zpětnou vazbu sami.
BULHARSKO - práce
Na konci pohovoru poděkujte zaměstna­vateli za čas, který vám věnoval, nebo dokonce poté napište dopis s poděková­ním. Pokud není během pohovoru dohod­ nutojinak, může uchazeč po určité době zaměstnavatele kontaktovat a zeptat se ho na výsledky pohovoru.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Odmítnutí uchazeči mohou zatelefonovat, aby se dozvěděli, proč nebyli vybráni, ale není to běžná praxe.
CHORVATSKO - práce
Po pohovoru můžete zatelefonovat osobě, která vedla pohovor, a požádat ji o zpětnou vazbu.
DÁNSKO - práce
Je zcela běžné po pohovoru zavolat nebo se znovu dostavit do firmy a vyžádat si hodnocení, abyste se dozvěděli, v jakých oblastech se můžete zlepšit.
ESTONSKO - práce
Zaměstnavatel může očekávat, že ho budete po pohovoru sami kontaktovat, abyste se dozvěděli výsledek. Na to, kdy můžete čekat zpětnou vazbu, se můžete zeptat hned po pohovoru. Pokud vám ji ve slíbeném termínu zaměstnavatel neposkytne, můžete mu zatelefonovat a zeptat se na výsledky. Po pohovoru můžete zaměstnavateli zaslat děkovný e-mail. Prokážete tím zájem a zaměstnavatel si vás také lépe zapamatuje.
FINSKO - práce
Pokud nebudete k pohovoru pozváni, můžete zaměstnavatele kontaktovat asi 2 týdny po vypršení nabídky volného pracovního místa.

Pokud se s vámi zaměstnavatel nespojí po pohovoru do 1 nebo 2 týdnů, můžete o výsledky požádat telefonicky nebo e-mailem. Pokud nebudete vybráni, můžete zaměstnavatele kontaktovat a požádat o zpětnou vazbu týkající se pohovoru a žádosti.
FRANCIE - práce
Není obvyklé ptát se, proč jste na pracovní místo nebyli vybráni, ale je to možné, pokud to uděláte taktně. Zpětná vazba by měla být užitečná pro vaše následující pohovory.
IRSKO - práce
Zpětná vazba bude neúspěšným kandidátům poskytnuta pouze na vyžádání.
ISLAND - práce
Je dobrý nápad ujmout se iniciativy a kontaktovat zaměstnavatele s žádostí o zpětnou vazbu. Ukážete tak, že máte zájem a že v případě potřeby berete věci do svých rukou.
ITÁLIE - práce
Pokud chcete získat zpětnou vazbu nebo máte další otázky, na něž se chcete zeptat, můžete tak učinit telefonicky nebo e-mailem.
KYPR - práce
Není zvykem poskytovat všem uchazečům zpětnou vazbu. Písemné dotazy uchazečů jsou ale obvykle zodpovídány včas.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Po pohovoru můžete telefonicky požádat o zpětnou vazbu.
LITVA - práce
Chcete-li se dozvědět hodnocení pohovoru, můžete po několika dnech zaměstnavateli zatelefonovat a požádat o ně.
LOTYŠSKO - práce
Na to, kdy můžete čekat zpětnou vazbu, se můžete zeptat hned po pohovoru. Pokud vám ji v dohodnutém termínu zaměstnavatel neposkytne, můžete mu zatelefonovat a zeptat se na výsledky.
LUCEMBURSKO - práce
Je přijatelné zatelefonovat zaměstnavateli a požádat o zpětnou vazbu v souvislosti s vaším výkonem při pohovoru.
MAĎARSKO - práce
O zpětnou vazbu se obvykle nežádá – buď dostanete práci, nebo budete odmítnuti.
MALTA - práce
Za účelem hodnocení je možné se sejít nebo se informovat telefonicky.
NĚMECKO - práce
Na konci pohovoru by vám zaměstnavatel měl vysvětlit, jaké budou další kroky výběrového řízení a jak dlouho to bude trvat. Pokud stanovená lhůta uplyne, aniž by se vám někdo ozval, můžete kontaktovat společnost sami a požádat o další informace.
NIZOZEMSKO - práce
Pokud nejste vybráni, je běžné obrátit se na osobu vedoucí pohovor a požádat ji o zhodnocení vašeho přijímacího řízení. Můžete se zeptat, v čem jste si vedli dobře, i na to, co se vám nepodařilo, abyste si z toho mohli vzít ponaučení do dalších pohovorů.
NORSKO - práce
Pokud jste nebyli přijati, můžete zatelefonovat osobě provádějící nábor a zeptat se jí na důvody nebo na to, jakou kvalifikaci měl vítězný uchazeč ve srovnání s vámi. Můžete tak získat představu o své odborné úrovni.
POLSKO - práce
Pokud je vám přislíbeno, že budete po pohovoru kontaktováni, a daný termín již uplynul, můžete zavolat sami a zeptat se na výsledky. Na zeptání není nic špatného. Dokazuje to, že máte o danou práci zájem.

Pokud pracovní nabídku nedostanete, můžete se zeptat na důvod takového rozhodnutí. Pokuste se zjistit, jaké faktory vedly společnost k rozhodnutí vás odmítnout. To vám může pomoci v budoucnosti.
PORTUGALSKO - práce
Žádat po pohovoru o zpětnou vazbu není obvyklé.
RAKOUSKO - práce
Pokud jste nebyli vybráni, můžete si vyžádat další informace. Budete-li moci prokázat, že při výběrovém řízení byl porušen zákon o rovných příležitostech, můžete podat oficiální stížnost.
ŘECKO - práce
Zpětnou vazbu poskytuje obvykle zaměstnavatel sám ze své iniciativy. Není obvyklé, aby uchazeči požadovali zpětnou vazbu.
RUMUNSKO - práce
Pokud nedostanete žádnou zprávu krátce po pohovoru, můžete předpokládat, že jste nebyli přijati. Zaměstnavatelé neúspěšné uchazeče o výsledku obvykle neinformují. Lze však zaměstnavateli zatelefonovat a požádat ho o zpětnou vazbu.
SLOVENSKO - práce
Žádat o zpětnou vazbu týkající se pohovoru není obvyklé. Výsledek je úspěšným uchazečům oznámen e-mailem nebo telefonicky.
SLOVINSKO - práce
Pokud zaměstnavatel prohlásil, že se rozhodne během 1 týdne, můžete mu po uplynutí této doby zavolat, nikoli však dříve. Není obvyklé telefonovat s žádostí o zpětnou vazbu poté, co bylo rozhodnuto.
ŠPANĚLSKO - práce
Pokud nedostanete žádnou zpětnou vazbu krátce po pohovoru, můžete předpokládat, že jste nebyli přijati. Není obvyklé být informován, pokud neuspějete.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Pokud neuspějete, je možné, že v rámci písemného vyrozumění dostanete i zpětnou vazbu hodnotící váš výkon při pohovoru. V opačném případě můžete zavolat nebo napsat zaměstnavateli a o takovou zpětnou vazbu jej požádat.
ŠVÉDSKO - práce
Po pohovoru můžete kontaktovat zaměstnavatele a zeptat se ho, jaké budou další kroky přijímacího řízení. Pokud jste nabízené místo nezískali, můžete se zeptat na důvod.
ŠVÝCARSKO - práce
Zaměstnavatel neočekává, že budete vyžadovat informace o pohovoru nebo výsledcích testů, ale můžete vždy požádat o zpětnou vazbu a uvidíte, jak na to zaměstnavatel zareaguje.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy