Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Nalezeno: 32
Práce v EvropěObvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce
BELGIE - práce
Šest týdnů, ačkoli u některých pracovních míst (např. volná pracovní místa, pro která je nedostatek uchazečů) tato doba může být mnohem kratší.
BULHARSKO - práce
Tato doba závisí na požadavcích zaměst­navatele, ale jen zřídka trvá několik měsíců.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
To je různé. Některé inzeráty přímo uvá­dějí datum nástupu, jindy si datum nástupu dohodne uchazeč se zaměstnavatelem.
CHORVATSKO - práce
Několik dnů až několik měsíců v závislosti na pracovní pozici. Výběrová řízení pro vysoce kvalifikované pozice, stejně jako zaměstnání ve veřejných institucích mohou nějakou dobu trvat. Nekvalifikovaná místa nebo místa v malých společnostech mohou být obsazena rychle.
DÁNSKO - práce
Tato doba je různá, ale přibližně trvá 1 až 2 měsíce.
ESTONSKO - práce
V průměru je to jeden měsíc.
FINSKO - práce
To je různé, i když je obvykle delší v případě mezinárodního náboru.
FRANCIE - práce
V průměru činí 3 týdny, ale může se pohybovat od 24 hodin po několik měsíců.
IRSKO - práce
V průměru až 6 týdnů, ačkoli u některých pracovních míst může inzerát vyjít jeden den a místo může být obsazeno hned další den.
ISLAND - práce
Na pracovních místech s nízkou kvalifikací se od uchazečů o zaměstnání obvykle očekává, že začnou pracovat v řádu dnů nebo nejpozději do měsíce. U pozic pro vysoce kvalifikované specialisty je více prostoru pro jednání. Obvyklé jsou jeden až tři měsíce.
ITÁLIE - práce
Co nejrychleji poté, co je nový pracovník k dispozici.
KYPR - práce
Jakmile se obě strany dohodnou, může uchazeč začít pracovat, u zaměstnání s měsíční výplatou to obvykle bývá od začátku následujícího kalendářního měsíce a u povolání s týdenním platem nevyžadujících kvalifikaci od počátku následujícího týdne.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Zpravidla 1 až 3 měsíce.
LITVA - práce
Obvykle to trvá 1 až 3 měsíce.
LOTYŠSKO - práce
V průměru jeden měsíc.
LUCEMBURSKO - práce
To závisí na druhu pracovního místa a dostupnosti dané osoby.
MAĎARSKO - práce
Zaměstnavatel se obvykle rozhodne v řádu týdnů od lhůty pro podání žádostí, ačkoli to závisí na pozici a počtu uchazečů. Někdy mohou od podání žádosti do nástupu do práce uběhnout celé měsíce.
MALTA - práce
To závisí na společnosti, přijímacím řízení a vaší dostupnosti.
NĚMECKO - práce
V případě pracovních míst bez odborné přípravy nebo řemeslné kvalifikace to může být až měsíc. U vysoce kvalifikovaných pracovních míst to mohou být až 3 měsíce.
NIZOZEMSKO - práce
Jeden den až několik měsíců.
NORSKO - práce
To je různé. U některých volných pracovních míst je uveden „nástup co nejdříve“, jiná uvádějí datum nástupu za 3 měsíce.
POLSKO - práce
Trvá obvykle jeden až dva měsíce.
PORTUGALSKO - práce
U inzerátů s nabídkou pracovního místa může být uvedeno „nástup co nejdříve“, ale výběrové řízení trvá v průměru 2 až 3 měsíce. Pracovní místa vyžadující nízkou kvalifikaci nebo krátkodobá pracovní místa mohou být obsazena do týdne.
RAKOUSKO - práce
Většina pracovních míst je obsazena do 1 až 3 měsíců. U pozic, kde je vyžadována speciální kvalifikace (manažerské pozice, pozice vyžadující vysokou úroveň zkušeností), musí uchazeči absolvovat několik pohovorů a možná absolvovat tzv. assessment neboli hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici. V některých případech již samotný inzerát uvádí, že pracovní poměr bude zahájen za 6 měsíců.
ŘECKO - práce
Trvá obvykle 1 měsíc.
RUMUNSKO - práce
Obecně dva až čtyři týdny, ale je to různé. Zaměstnavatel někdy chce udělat pohovor s více uchazeči nebo požaduje více dokumentů o předchozí práci či studiích uchazeče.
SLOVENSKO - práce
Dva týdny až měsíc nebo déle.
SLOVINSKO - práce
Mohou to být 2 týdny až měsíc, nebo dokonce i více.
ŠPANĚLSKO - práce
Je různá.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Obvykle to je 4 až 6 týdnů.
ŠVÉDSKO - práce
Jeden až několik týdnů, i když v některých odvětvích, například ve službách a v oblasti hotelů/restaurací, může být řízení mnohem kratší.
ŠVÝCARSKO - práce
U pracovních míst v hotelech a restauracích to může být minimálně 1 týden, u manažerských pozic ve státní správě nebo u nadnárodních společností i několik týdnů.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy