Hledání práce

Nalezeno: 32
Práce v EvropěHledání práce
BELGIE - práce
Chcete­-li si najít práci v Belgii, je dobré mlu­ vit nizozemsky a/nebo francouzsky, což jsou nejrozšířenější jazyky. Německy se mluví pouze v malé části Belgie. Hlavní město Brusel je dvojjazyčné: pro většinu pracovních míst zde lidé musí umět nizozemsky i francouzsky. Avšak v Belgii si dokáže najít práci i mnoho anglicky hovořících lidí, hlavně pak v Bruselu. Pracovní příležitosti pro lidi, kteří mluví anglicky, lze najít na internetových stránkách http://jobsinbrussels.com.

Belgie má čtyři veřejné služby zaměst­nanosti pro jednotlivé regiony a jazykové komunity.

Actiris v hlavním městě, Bruselu (dvoj­jazyčná, nizozemština/francouzština): http://www.actiris.be

Le Forem ve Valonsku (jih a francouzsky mluvící region): http://www.leforem.be

VDAB ve Flandrech (sever a nizozemsky mluvící region): http://www.vdab.be

ADG v německy mluvících oblastech na východě Belgie: http://www.adg.be

Oddíl Odkazy na portálu EURES obsahuje odkazy na jiné internetové stránky s vol­nými pracovními místy a noviny, které zveřejňují inzeráty s nabídkami pracovních míst. Viz také internetové stránky o mezinárodní mobilitě a Belgii: http://www.bijob.be .
BULHARSKO - práce
Uchazeči o zaměstnání mohou začít hledat práci prostřednictvím státní agentury pro zaměstnanost, největšího zprostředkova­tele na trhu práce. Oprávnění k činnosti má i řada soukromých agentur, včetně společ­ností Adecco Bulgaria, Manpower Bulgaria, Job Tiger a Jobs.bg. Odkazy na internetové stránky těchto organizací najdete na stránce Odkazy na portálu EURES. Mezi další zdroje patří stránka sítě EURES na vlastním portálu bulharské státní agentury pro zaměstnanost (http://www.az.gover­nment.bg/eures), jakož i místní úřady práce z celé země.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Volná pracovní místa nabízejí úřady práce a zaměstnavatelé, ačkoli mnoho zaměst­navatelů v České republice využívá služeb soukromých personálních agentur, které vám v případě, že se u nich zaregistrujete, poskytnou podrobnosti o volných pracov­ních místech.
CHORVATSKO - práce
Práci si hledejte prostřednictvím osobních kontaktů, internetových stránek s volnými pracovními místy a inzerátů s nabídkami pracovních míst v novinách nebo tím, že pošlete spontánní žádost o práci zaměstnavateli. Působí zde soukromé agentury pro práci na přechodnou dobu a volná pracovní místa ve veřejném sektoru musí být oznámena v úředním věstníku a prostřednictvím chorvatské služby zaměstnanosti.
DÁNSKO - práce
Zaměstnavatelé zveřejní volná pracovní místa na svých internetových stránkách nebo na oficiálním webu http://jobnet.dk. Volná místa pro zahraniční uchazeče o zaměstnání lze také nalézt na internetových stránkách http://www.workindenmark.dk , kam můžete odeslat i svůj životopis. Někdy zaměstnavatelé umísťují informace o volných pracovních místech na konkrétní internetové stránky nebo využijí perso­nální agentury, které jim zajistí předvýběr uchazečů.
ESTONSKO - práce
V Estonsku se pracovní místo obvykle hledá za pomoci přátel, inzerátů v novinách, personálních agentur, internetových portálů a veřejné služby zaměstnanosti: estonského fondu pojištění v nezaměstnanosti a jeho úřadů práce (webové odkazy na stránce Odkazy na portálu EURES). K dalším užitečným estonským portálům s nabídkami volných pracovních míst patří: CV-Online (http://www.cv.ee) a CV Market (http://www. cvkeskus.ee).

Pro nalezení práce je zpravidla zásadní síť osobních kontaktů. Pokud máte konexe, které vám pomohou zjistit interní informace, využijte je. Znáte někoho, kdo pracuje v nějaké společnosti? Zeptejte se, zda vám může pomoci.

A využívejte sociální média. Staňte se „fanouškem“ společnosti, do které chcete nastoupit, na Facebooku a sledujte ji na Twitteru. Najdete informace, které byste možná jinak nenašli.
FINSKO - práce
Pracovní místa se zveřejňují na internetových stránkách úřadu práce, na soukromých stránkách s nabídkami pracovních míst a v tisku. Portál EURES je na všechny z nich napojen.
FRANCIE - práce
Nejběžnějším způsobem, jak najít práci ve Francii, je poslat motivační dopis a životopis zaměstnavateli. Mnoho volných pracovních míst je dostupných prostřednictvím francouzské veřejné služby zaměstnanosti, Pôle emploi (http://www.pole-emploi.fr), nebo prostřednictvím agentur pro práci na přechodnou dobu, které hledají pracovníky také na střednědobé a dlouhodobé pracovní smlouvy. Každý den je na internetových stránkách Pôle emploi zveřejněno v průměru asi 150 000 pracovních míst. Svou žádost o zaměstnání můžete poslat e-mailem nebo poštou.

Většina přijímacích řízení zahrnuje alespoň jeden pohovor se zaměstnavatelem.
IRSKO - práce
V případě většiny volných pracovních míst jsou uchazeči žádáni o zaslání životopisu a motivačního dopisu nebo o vyplnění formuláře žádosti.
ISLAND - práce
Pokud nehovoříte islandsky, nejlepším způsobem, jak hledat práci, je využít síť EURES. U některých volných pracovních míst musíte vyplnit on-line formulář žádosti na internetové adrese http://www.vinnumalastofnun. is/eures. V jiných případech můžete svou žádost poslat přímo zaměstnavateli. Ujistěte se, že jste tento formulář vyplnili co nejdetailněji.

Můžete se také bezplatně zaregistrovat v jedné nebo několika soukromých personálních agenturách (ráðningarþjónustur), kontrolovat inzeráty s nabídkami pracovních míst v místních novinách nebo si podat vlastní inzerát.

Můžete kontaktovat místní pobočku svých odborů (stéttarfélag): mají informace o současných trendech v oblasti zaměstnanosti ve vaší profesi a mohou vám poradit, kde začít hledat.

Buďte si vědomi toho, že v malé komunitě, jakou je Island, má velkou sílu ústní informace, a mnoho uchazečů si tak najde práci také díky rodinným nebo jiným osobním kontaktům.
ITÁLIE - práce
Uchazeči o zaměstnání obvykle začínají hledáním práce na internetu. Místní veřejné služby zaměstnanosti a noviny mají internetové stránky s nabídkami volných pracovních míst. Ministerstvo práce má novou internetovou stránku s nabídkami pracovních míst: http://www.cliclavoro.gov.it. Je rovněž běžné poslat zaměstnavatelům spontánní žádost s životopisem. Další možností je koupit si místní noviny nebo navštívit místní veřejnou službu zaměstnanosti nebo soukromé personální agentury.
KYPR - práce
Uchazeči o zaměstnání mohou volná místa hledat prostřednictvím oddílu věnovaného Kypru na portálu EURES, v kancelářích veřejné služby zaměstnanosti nebo v soukromých personálních agenturách a v tisku. Užitečné odkazy najdete na stránce Odkazy na portálu EURES.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Nejlepší internetovou stránkou pro hledání práce v Lichtenštejnsku je Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (http://amsfl.li). Další informace může poskytnout veřejná služba trhu práce.
LITVA - práce
Největší noviny, Lietuvos rytas, oznamují každý den volná pracovní místa. Volná pracovní místa jsou zveřejňována i v novinách Alio reklama a Noriu; všechny tři zveřejňují inzeráty i na svých internetových stránkách. Přehled o všech zaregistrovaných volných pracovních místech poskytuje i litevská burza práce a mnoho dalších internetových stránek s nabídkami práce. Tyto i další užitečné internetové adresy najdete na portálu EURES na stránce Odkazy.

Často jsou využívány i personální agentury a osobní oddělení velkých společností často sestavují databáze potenciálních zaměstnanců, proto můžete svůj životopis poslat přímo jim.
LOTYŠSKO - práce
Práci v Lotyšsku si nejčastěji najdete díky osobním kontaktům, sociálním sítím a státní agentuře pro zaměstnanost (NVA).
LUCEMBURSKO - práce
Volná pracovní místa jsou zveřejňována na informačních vývěskách v lucemburské veřejné službě zaměstnanosti, v sobotním vydání celostátních novin a na internetových stránkách soukromých pracovních či personálních agentur a velkých společností. Užitečné internetové adresy v Lucembursku najdete na portálu EURES na stránce Odkazy.

Spontánní žádosti jsou v Lucembursku velmi běžné, zejména mezi mladými absolventy a lidmi, kteří se ucházejí o práci ve velkých společnostech. Neváhejte a ucházejte se o práci tímto způsobem, aby si vás nějaká společnost všimla. Vaši žádost si pravděpodobně uloží do databáze.

Vzhledem k tomu, že Lucembursko je ve středu Evropy a má tři úřední jazyky (francouzštinu, němčinu a lucemburštinu), mnoho inzerátů s nabídkami volných pracovních míst obsahuje požadavek, aby uchazeči hovořili různými jazyky. A jelikož lucemburské společnosti mohou být aktivní a spolupracovat s jinými společnostmi v celé Evropě, znalost dalších jazyků, jako je angličtina, nizozemština, italština, portugalština či španělština, je nezbytná nebo alespoň velmi ceněná. K získání práce je nezbytné hovořit dvěma jazyky, z toho nejméně jedním z uvedených úředních jazyků Lucemburska.
MAĎARSKO - práce
Většina pracovních míst se v Maďarsku obsazuje díky osobním kontaktům. Ta, která jsou zveřejněna, se objevují v novinách a na portálech s pracovními nabídkami na internetu.
MALTA - práce
Místní veřejnou službou zaměstnanosti je Korporace pro zaměstnanost a vzdělávání (Employment and Training Corporation). Volná pracovní místa jsou inzerována na internetových stránkách korporace a v jejích centrech práce po ostrově. Volná místa nabízí prostřednictvím svých internetových stránek a osobních kontaktů i několik soukromých personálních agentur. Místní volná pracovní místa inzerují státní i soukromé organizace v místním tisku. Všechny užitečné internetové odkazy najdete na stránce Odkazy na portálu EURES.
NĚMECKO - práce
Uchazeči o zaměstnání získají obecnou představu o německém trhu práce z internetové stránky národní veřejné služby zaměstnanosti (viz Odkazy na portálu EURES).

Kromě toho užitečné informace o životě a práci v Německu najdete i na internetových stránkách ministerstva hospodářství a technologií, ministerstva práce a národní veřejné služby zaměstnanosti: http://www.make-it-in-germany.com .

Jiné stránky s nabídkami volných pracovních míst mohou nabízet místa v konkrétních profesích nebo regionech. Pokud máte jasnou představu, kde chcete žít, podívejte se na internetové stránky regionálních novin.
NIZOZEMSKO - práce
Volná pracovní místa jsou oznamována na internetových stránkách společností nebo na specializovaných internetových stránkách s nabídkami pracovních míst, v tisku (zpravidla speciální příloha ve víkendovém vydání), prostřednictvím zprostředkovatelské organizace nebo veřejné služby zaměstnanosti (UWV). Je velmi obvyklé podat spontánní žádost a dozvědět se tak o pracovních příležitostech v konkrétní společnosti.
NORSKO - práce
Pracovní místa jsou inzerována na internetových stránkách společností, na specializovaných stránkách s nabídkami pracovních míst, v tisku, přes zprostředkovatelskou organizaci nebo veřejnou službu zaměstnanosti (http://www.nav.no).
POLSKO - práce
Pracovní místa inzeruje veřejná služba zaměstnanosti (regionální a místní úřady práce), soukromé personální agentury, tisk a internetové portály s nabídkami volných pracovních míst.
PORTUGALSKO - práce
Volná pracovní místa jsou zveřejňována v tisku, v pracovních centrech, soukromých personálních agenturách, profesních a odborových sdruženích, supermarketech, obecních úřadech, farnostech, jiných veřejných zařízeních a stále častěji prostřednictvím (státních a soukromých) internetových serverů s nabídkami pracovních míst.

Někteří uchazeči o zaměstnání stále častěji volí proaktivní přístup, ucházejí se o práci spontánně, podávají si inzeráty, umisťují své životopisy na internetové stránky a do kariérních center univerzit, využívají sociální média, a dokonce vytvářejí internetové stránky.

V zemi, kde více než 90 % firem patří mezi malé, představují osobní kontakty stále jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se dozvědět o volném pracovním místě a kontaktovat potenciálního zaměstnavatele. Pokud tedy máte v Portugalsku svou síť společenských kontaktů, neostýchejte se ji využít.
RAKOUSKO - práce
Volná pracovní místa jsou zveřejňována v tisku a na internetu. V případě pracovních míst vyžadujících nízkou kvalifikaci probíhá úvodní kontakt obvykle telefonicky, ačkoli roste počet žádostí podávaných na internetu.

U kvalifikovaných zaměstnání musíte napsat motivační dopis a poslat životopis. Společnost si žádosti prostuduje a vybrané kandidáty pozve na pohovor. V případě manažerských pozic budete vyzváni k účasti na hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment).
ŘECKO - práce
Kromě hledání na portálu EURES sledujte stránku Odkazy, kde najdete řeckou národní službu zaměstnanosti, OAED, kterou řídí organizace pro zaměstnanost Manpower Employment Organisation. Prostřednictvím odkazu PES index na internetových stránkách OAED získáte kontaktní údaje na všechny místní úřady práce. Soukromé personální agentury nejsou v Řecku povoleny.
RUMUNSKO - práce
Nejlepším způsobem, jak si najít práci vyžadující nízkou kvalifikaci nebo nekvalifikovanou práci, je podívat se do novin nebo navštívit místní státní agentury pro zaměstnanost. Vysoce kvalifikovaní a vzdělaní uchazeči o zaměstnání hledají spíše na internetu.
SLOVENSKO - práce
Inzeráty s pracovními nabídkami se zveřejňují na internetu, v celostátním tisku a v regionálních novinách. Internetové portály s pracovními nabídkami, soukromé personální agentury a veřejná služba zaměstnanosti vystavují volná pracovní místa na Slovensku na svých internetových stránkách. Ty uvádějí veškeré podrobnosti a požadavky na uchazeče o zaměstnání.
SLOVINSKO - práce
Zaměstnavatelé ve Slovinsku inzerují volná pracovní místa na internetu, ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím personálních agentur a jsou také povinni oznámit všechna volná místa službě zaměstnanosti. Také uvádějí, zda si přejí přijmout zahraniční pracovníky ze zemí EHP nebo z třetích zemí.

Slovinská služba zaměstnanosti zveřejňuje volná pracovní místa na svých informačních tabulích nebo internetové stránce ESS, portálu EURES a v jiných médiích. Uchazeči o zaměstnání se mohou rovněž zaregistrovat do databáze životopisů služby zaměstnanosti, díky níž se mohou zaměstnavatelé spojit s vhodnými kandidáty.

„Nedávný přeshraniční slovinsko-rakouský den pracovních příležitostí v Mariboru přilákal přes 6 000 uchazečů o zaměstnání – společně se zaměstnavateli a personálními agenturami, které představily více než 600 volných míst. Slovinsko-italský den pracovních příležitostí v Koperu přilákal 2 000 uchazečů a 46 zástupců zaměstnavatelů, sdružení zaměstnavatelů a personálních agentur.“ Darja Graufová, poradkyně sítě EURES, Slovinsko
ŠPANĚLSKO - práce
Nalezení práce ve Španělsku je náročné. Využijte všechny dostupné zdroje (známí, rodinní příslušníci, sdělovací prostředky, informační centra, profesní sdružení apod.), jakož i síť EURES a velkou míru představivosti a kreativity.

Pokud si přijedete hledat práci do Španělska, obrňte se trpělivostí. I když zaměstnavatel inzeruje volné místo na úřadu práce, nemusí na žádosti o zaměstnání odpovídat rychle.

„Práce v zahraničí vám rozšíří obzory a ochutnáte nezávislost. Pomůže vám také získat sebevědomí a zvětšit okruh lidí kolem vás. Pokud se přece jen přestěhujete, buďte otevřeni nové kultuře i připraveni a ochotni se učit nové věci.“ Uchazeč o zaměstnání z Litvy, žije a pracuje v Dánsku
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Většina zaměstnavatelů inzeruje volná pracovní místa na svých firemních internetových stránkách nebo na pracovních portálech, např. Monster nebo fish4jobs. Běžně jsou využívány i personální agentury, např. Adecco a Reed. Volná pracovní místa lze najít i na internetových stránkách vlády http://www.gov.uk a na portálu EURES. Některá pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci jsou inzerována v celostátním tisku, např. v novinách The Guardian a The Times. V některých odvětvích, například ve stavebnictví a zahradnictví, jsou informace o volných místech často předávány ústně.
ŠVÉDSKO - práce
Kvalifikovaní uchazeči – zejména v oboru informačních technologií a finančním sektoru – zpravidla hledají volná pracovní místa na internetových stránkách společností. Stále častějším typem žádosti o zaměstnání se stávají žádosti spontánní. Veřejná služba zaměstnanosti hledá hlavně nekvalifikované pracovníky a spolupracuje úzce s personálními agenturami. Její internetové stránky (viz stránka Odkazy na portálu EURES) mají největší nabídku volných pracovních míst ve Švédsku.
ŠVÝCARSKO - práce
Vedle tisku a internetu je ve Švýcarsku běžné zeptat se lidí ve vašem okolí, zda neznají v nějaké společnosti osoby, které vám mohou dát vědět, pokud společnost bude potřebovat pracovníky. Na základě těchto informací můžete zaslat jednoduchou žádost o zaměstnání.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy