Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěJak dlouho trvá standardní zkušební doba?
BELGIE - práce
Sedm až čtrnáct dnů pro dělníky, 1 až 12 měsíců pro kancelářské pracovníky.
BULHARSKO - práce
Společnosti obvykle žádají uchazeče o sou­ hlas s prací na zkoušku / zkušební dobou až 6 měsíců, což je v souladu s bulharským zákoníkem práce. Během tohoto období může být zaměstnanec propuštěn bez výpovědi.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou od smlouvy kdykoli odstoupit během zkušební doby, která trvá maximálně 3 měsíce (v pří­padě manažerů 6 měsíců). Lze ji zkrátit (tj. zkrátit ji na dobu kratší než 3 měsíce). Ucha­zeči většinou přijímají návrh společnosti.
CHORVATSKO - práce
Zkušební doba trvá obvykle 1 až 3 měsíce.
DÁNSKO - práce
Zkušební doba trvá obvykle 3 měsíce.
ESTONSKO - práce
Čtyři měsíce nebo 6 měsíců v případě státních/ vládních zaměstnanců.
FINSKO - práce
Zkušební doba trvá zpravidla maximálně 4 měsíce.
FRANCIE - práce
Zkušební doba trvá 1 den až několik měsíců, záleží na vaší kvalifikaci a typu pracovní smlouvy. V případě smlouvy na 1 měsíc je to obvykle jeden týden. Zkušební dobu lze jednou obnovit.
IRSKO - práce
Zkušební doba, alternativa k práci na zkoušku, může trvat až 1 rok. Přijímací proces končí okamžikem, kdy vám bude sděleno, zda jste uspěli či neuspěli.
ISLAND - práce
Pokud máte zkušební dobu, trvá obvykle 1 až 3 měsíce. Pokud by vás zaměstnavatel nehodlal během zkušební doby vyplácet, odmítněte a informujte úřad práce nebo odbory.
ITÁLIE - práce
Neexistuje žádná standardní zkušební doba.
KYPR - práce
Zkušební doba trvá obvykle 1 měsíc.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Maximálně jeden až tři měsíce.
LITVA - práce
Může trvat až 3 měsíce.
LOTYŠSKO - práce
Zaměstnavatel může od zaměstnance vyžadovat zkušební dobu. Ta je obvykle uvedena v pracovní smlouvě a může trvat až 3 měsíce. Zkušební doba ve státní správě může trvat až 6 měsíců.
LUCEMBURSKO - práce
Zkušební doba trvá obecně 6 měsíců.
MAĎARSKO - práce
Zkušební doba činí obvykle 3 měsíce nebo může být prodloužena na 3 měsíce, pokud je kratší. Má-li společnost kolektivní smlouvu, může zkušební doba trvat až 6 měsíců.
MALTA - práce
Trvá obvykle od 6 do 12 měsíců, ale závisí to na společnosti, proto se na ni informujte ještě před tím, než začnete pracovat.
NĚMECKO - práce
V německém občanském zákoníku není stanoveno její obvyklé trvání, ale je omezena na 6 měsíců. Zkušební doba by se neměla zaměňovat se zaměstnáním na zkoušku, což je v podstatě pracovní smlouva na dobu určitou (se zkouškou jako skutečným důvodem pro omezení).
NIZOZEMSKO - práce
Zkušební doba trvá v průměru 2 měsíce.
NORSKO - práce
Zaměstnavatel se může rozhodnout, že vás pro začátek přijme na zkušební dobu. Ta obvykle nepřekročí 6 měsíců.
POLSKO - práce
Viz výše.
PORTUGALSKO - práce
Zákonná zkušební doba se liší podle délky smlouvy a složitosti pracovního místa. U krátkodobých smluv může být dlouhá až 1 měsíc. U smluv na dobu neurčitou trvá obvykle 3 až 6 měsíců.
RAKOUSKO - práce
Nejvýše jeden měsíc. Během této doby je možné pracovní smlouvu kdykoli ukončit bez udání důvodu.
ŘECKO - práce
Placená zkušební doba trvá 12 měsíců. Je-li smlouva ukončena v průběhu této doby, nemá propuštěný zaměstnanec žádný nárok na náhradu.
RUMUNSKO - práce
Podle zákoníku práce platí pro každou kategorii zaměstnanců požadavek zkušební doby.
SLOVENSKO - práce
V průměru tři měsíce.
SLOVINSKO - práce
To je různé, ale obvykle trvá 3 až 6 měsíců.
ŠPANĚLSKO - práce
Šest měsíců maximálně pro kvalifikované techniky a 2 měsíce pro jiné pracovníky. V případě contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (smlouvy na dobu neurčitou na podporu podnikatelů) je zkušební doba 1 rok. Během zkušební doby může smlouvu ukončit kterákoli strana, a to z jakéhokoli důvodu.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Standardní zkušební doba trvá 3 až 6 měsíců.
ŠVÉDSKO - práce
Standardní zkušební doba trvá 6 měsíců.
ŠVÝCARSKO - práce
Na počátku zaměstnání je vždy stanovena zkušební doba, která se často využívá jako testovací období. Může trvat maximálně 3 měsíce. Během tohoto období můžete podat výpověď nebo být propuštěni okamžitě, pokud je dodržena výpovědní lhůta podle smlouvy.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy