Kdo bude na pohovoru přítomen?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěKdo bude na pohovoru přítomen?
BELGIE - práce
První pohovor obvykle vede psycholog. Poté budete mít asi pohovor s vedoucím oddě­lení nebo i s budoucím kolegou. Poslední pohovor, při kterém se bude jednat o platu apod., s vámi povede zástupce personál­ního oddělení. Očekávejte, že každý pohovor bude trvat zhruba 45 minut a testy přibližně půl dne.
BULHARSKO - práce
Pokud se pohovor koná na místním úřadu práce, účastní se ho tyto osoby: pracovník úřadu práce, uchazeč a zaměstnavatel nebo jeho zástupce. Pokud pohovor probíhá přímo v dané společnosti, účastní se ho uchazeč a zaměstnavatel nebo jeho zástupce.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Zpravidla jedna až tři osoby vedoucí pohovor.
CHORVATSKO - práce
Buď jedna osoba, nebo skupina osob, to závisí na společnosti.
DÁNSKO - práce
Na pohovoru bude obvykle jedna až pět osob vedoucích pohovor. Je důležité udr­žovat dobrý oční kontakt se všemi přítomnými osobami. Snažte se, aby se nikdo necítil opomíjen. Jednání nebude obvykle trvat déle než 1 hodinu, uchazečům je často nabídnut šálek čaje nebo kávy.
ESTONSKO - práce
Obvykle bude přítomen oficiální zástupce zaměstnavatele a pracovník(ci) personálního oddělení, a pokud se jedná o skupinový pohovor, účastní se ho i další uchazeči. Pokud skládáte test, můžete očekávat, že se ho zúčastní dalších 2 až 10 uchazečů. Testy obvykle trvají 30–90 minut.
FINSKO - práce
Pohovoru se obvykle účastní nejméně dvě osoby ze společnosti.
FRANCIE - práce
Na prvním pohovoru je obvykle zástupce personálního oddělení. V malých společnostech nebo v případě řemeslníků se obvykle setkáte s ředitelem.
IRSKO - práce
Pohovory obvykle povedou dvě nebo tři osoby. Minimálně jedna osoba může vést testy. Pohovory obvykle trvají asi 40 minut.
ISLAND - práce
Na straně zaměstnavatele tam mohou být jeden až čtyři lidé. Obecně platí, že čím specializovanější práce, tím více lidí provádí pohovor.
ITÁLIE - práce
V závislosti na volném pracovním místě zaměstnavatel, vedoucí oddělení, pracovník personálního oddělení nebo i osoba speciálně pověřená vedením takových pohovorů – přítomna může tedy být buď jedna osoba, nebo celá komise. Písemné testy se obvykle provádějí ve skupinách. Schůzka nebo test obvykle trvají maximálně do 1 hodiny.
KYPR - práce
Uvědomte si, že na Kypru jsou většinou malé společnosti, kde je majitel současně i ředitel a vedoucí personalista. Pohovor obvykle vede ředitel nebo vedoucí personálního oddělení.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Pohovor vede obvykle jedna až tři osoby, mezi nimi alespoň zástupce personálního oddělení a odborný poradce.
LITVA - práce
Ve větších společnostech, kde je seznam uchazečů dlouhý a pozice velmi důležitá, může personální manažer uspořádat předběžný pohovor. Druhý pohovor obvykle vede vedoucí oddělení, který přesně ví, jaké otázky z pracovní oblasti má uchazeči klást, a je osobou, s níž bude uchazeč přímo pracovat. Tzv. „assessment centra“ (centra provádějící hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici) nejsou v Litvě příliš rozšířena, někteří zaměstnavatelé ale využívají služby personálních agentur, které provedou předvýběr pracovníků.
LOTYŠSKO - práce
V menších společnostech vede přijímací pohovor ředitel společnosti nebo vedoucí oddělení. Ve větších společnostech se pohovoru obvykle účastní tři osoby, mimo jiné ředitel společnosti nebo konkrétní divize a pracovník personálního oddělení.
LUCEMBURSKO - práce
Počet a úloha přítomných budou záviset na předmětném pracovním místě.
MAĎARSKO - práce
Při pohovoru budou obvykle přítomny jedna až tři osoby.
MALTA - práce
Pohovoru se obvykle účastní zaměstnavatel, pokud se nejedná o velkou společnost. V takovém případě se pohovoru zúčastní také personální manažer a odborný poradce pro danou sekci.
NĚMECKO - práce
V průměru je pohovor veden dvěma až šesti osobami. Pohovoru se mohou zúčastnit dále uvedené osoby: vlastník společnosti nebo generální ředitel, lidé na vedoucích pozicích, pracovníci personálního oddělení a kolegové.
NIZOZEMSKO - práce
Zpravidla jeden nebo dva lidé.
NORSKO - práce
Pohovor povede jedna až pět osob. Může mezi nimi být zástupce odborů a zaměstnanců, zejména jde-li o pracovní místo ve veřejném sektoru.
POLSKO - práce
Pohovoru se obvykle účastní dva zástupci zaměstnavatele. V případě testů může být uchazeč sám nebo se může zúčastnit skupinového sezení.
PORTUGALSKO - práce
Obvykle jedna osoba vedoucí pohovor.
RAKOUSKO - práce
Pohovoru se mohou zúčastnit tito lidé: vedoucí oddělení, které volné pracovní místo nabízí, manažer personálního oddělení a zástupce rady zaměstnanců.
ŘECKO - práce
Na individuálním pohovoru byste mohli být sami s osobou vedoucí pohovor. Mohou proběhnout dva po sobě jdoucí pohovory s různými lidmi. Na pohovoru s komisí bude pravděpodobně tři až pět osob. V případě skupinového pohovoru je pozváno mnoho uchazečů k účasti na konverzaci.
RUMUNSKO - práce
Obvykle pracovník personálního oddělení odpovědný za nábor, vedoucí oddělení, které hledá nového zaměstnance, a v některých případech dokonce generální ředitel / prezident společnosti.
SLOVENSKO - práce
Ve výběrové komisi budou obvykle jeden až tři zástupci společnosti. Proběhne pohovor s 10–30 uchazeči. Někdy se konají skupinové pohovory.
SLOVINSKO - práce
Testy se obvykle absolvují ve skupinách a zpracovává je psycholog. Zpočátku může proběhnout i skupinové jednání s cílem představit společnost a pracovní místa. Pro rozhodnutí zaměstnavatele o uchazeči obvykle stačí jeden pohovor, ale mohou být požadovány i další pohovory. Pohovory obvykle trvají 15–45 minut.
ŠPANĚLSKO - práce
Pohovor obvykle vede zaměstnavatel, další pracovník na výkonné pozici nebo personální oddělení.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Pohovory obvykle vede dvoučlenná nebo tříčlenná komise včetně vedoucího oddělení, které volné místo nabízí, a zástupce personálního oddělení.
ŠVÉDSKO - práce
Jedna nebo dvě osoby a často zástupce odborové organizace.
ŠVÝCARSKO - práce
V závislosti na dané práci a na tom, zda má společnost personální oddělení, mohou být přítomny dvě nebo tři osoby. V malých společnostech tam může být jen zaměstnavatel.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy