Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěJe ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?
BELGIE - práce
Je upřednostňován národní formát, ale stále více se používá i formát Europass.
BULHARSKO - práce
Ano, je upřednostňován životopis v evropském formátu (Europass).
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ano, je to upřednostňovaný formát.
CHORVATSKO - práce
Ano, je v pořádku poslat životopis ve formátu Europass.
DÁNSKO - práce
Životopisy ve formátu Europass nejsou mezi dánskými zaměstnavateli oblíbeny. Oče­kává se od vás, že sestavíte personalizo­vaný a cílený životopis.
ESTONSKO - práce
Vhodnější je národní formát životopisu.
FINSKO - práce
V národních žádostech se používá jen zřídkakdy, ale lze ho použít pro mezinárodní žádosti.
FRANCIE - práce
Ačkoli se životopis ve formátu Europass příliš nepoužívá, jeho míra využití roste, zejména ve velkých společnostech. Zaměstnavatelé oceňují zejména oddíl o jazykových dovednostech.
IRSKO - práce
Životopis ve formátu Europass se v Irsku příliš nepoužívá. Irští zaměstnavatelé obecně upřednostňují všeobecný formát, ačkoli by byl akceptován i životopis ve formátu Europass. Nezapomeňte, že váš životopis musí upoutat pozornost zaměstnavatele. Buďte v něm konkrétní a mějte na paměti, že účelem životopisu je prodat soubor vašich dovedností potenciálnímu zaměstnavateli.
ISLAND - práce
Životopisy ve formátu Europass bývají dlouhé a velmi podrobné. Důležitější je, aby životopis byl krátký a jasný a měl maximálně dvě stránky.
ITÁLIE - práce
Ano, formát Europass je upřednostňován.

„Prostřednictvím sítě EURES jsem si zajistila stáž v designérském studiu v Senigallii na severu Itálie. Současně jsem navštěvovala kurz italštiny, který se ukázal jako skvělé místo pro setkání s lidmi z celého světa a pro získání nových přátel mimo práci. Na osobní úrovni to byla velmi cenná zkušenost, protože jsem se naučila, jak zvládnout každodenní život v zemi tak odlišné od mé vlasti – a v novém jazyce. Z profesního hlediska byla stáž velmi úspěšná, protože brzy nato jsem získala stálou práci jako produktová návrhářka v Dánsku.“ Ebba, uchazečka o zaměstnání ze Švédska
KYPR - práce
Ano, je docela běžný a kyperští zaměstnavatelé mu rozumí dobře.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Ne, doporučujeme vám používat švýcarský formát životopisu. Vzorový životopis najdete na internetové adrese http://www. amsfl.li.
LITVA - práce
Používá se národní formát i formát Europass, přičemž ani jeden z nich není před tím druhým upřednostňován.
LOTYŠSKO - práce
Ano, lze předložit životopis v národním nebo evropském formátu, důležité je, aby byl cílený, přehledný a dobře napsaný.
LUCEMBURSKO - práce
Ne, příliš se nepoužívá. Pro zaměstnavatele obsahuje formát Europass příliš mnoho informací a je příliš dlouhý. Váš životopis by měl mít maximálně dvě strany a měli byste v něm uvést informace o svém vzdělání, kurzech odborné přípravy a pracovních zkušenostech, jazykových znalostech, počítačové gramotnosti a zájmech.
MAĎARSKO - práce
Příliš se nepoužívá, ale bývá ve velké míře akceptován.
MALTA - práce
Ano, životopis ve formátu Europass je akceptován.
NĚMECKO - práce
Životopis ve formátu Europass se používá často - vedle jiných dokumentů s osobními údaji. V některých případech nebo profesích je výhodnější vytvořit si vlastní formát, abyste se odlišili od ostatních životopisů.

„Výsledkem spolupráce mezi sítí EURES Španělsko a asociací inženýrů ze Zaragozy bylo za pouhých několik měsíců nalezení práce pro více než 20 inženýrů v malých a středních podnicích v Německu a severských zemích. Pro snadnější přechod jsme těmto pracovníkům – a také společnostem, které je zaměstnaly – poskytli i podporu a praktické informace.“
Teresa Vieitez Carrazoniová, poradkyně sítě EURES, Španělsko
NIZOZEMSKO - práce
Pokud máte připraven životopis ve formátu Europass, abyste jím mohli prokázat své zkušenosti, dovednosti, schopnosti i absolvovaná školení, neváhejte ho použít.
NORSKO - práce
Ne, není.
POLSKO - práce
Je akceptován, ale nepoužívá se příliš často.
PORTUGALSKO - práce
Portugalští zaměstnavatelé si na formát životopisů Europass zvykají, ačkoli asi budou stále preferovat portugalský životopis maximálně na dvou až třech stranách.
RAKOUSKO - práce
Bohužel ne, je příliš komplexní.
ŘECKO - práce
Řecký životopis má obecně nejvýše dvě stránky; ale formát Europass je znám a lze ho použít. Zaměstnavatele zajímají více dovednosti, pracovní zkušenosti, osobnost a nadšení uchazeče pro práci než formát životopisu. Ujistěte se, že váš životopis je podrobný a správně strukturovaný, že jsou k dispozici všechny reference a že budou v případě potřeby potvrzeny.
RUMUNSKO - práce
Životopis ve formátu Europass se příliš nepoužívá a není příliš akceptován, i přesto ho doporučujeme. Používají ho spíše lidé s vyšším vzděláním; osoby s nižším dosaženým vzděláním ho neupřednostňují, protože je považován za vcelku dlouhý a komplikovaný.
SLOVENSKO - práce
Ano, používá se často.
SLOVINSKO - práce
Ano, zejména u žádostí ze zahraničí.
ŠPANĚLSKO - práce
Obecně je upřednostňován národní formát životopisu.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Britští zaměstnavatelé životopis ve formátu Europass obvykle neuznávají. Několik internetových stránek poskytuje dobré rady, jak sepsat životopis pro britský trh práce, například National Careers Service, Prospects AC a Monster.
ŠVÉDSKO - práce
Nepoužívá se často, ale zaměstnavatelé ho akceptují.
ŠVÝCARSKO - práce
Ne, je zcela neznámý.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy