Telefonický kontakt

Nalezeno: 32
Práce v EvropěTelefonický kontakt
BELGIE - práce
Pokud se ucházíte o práci telefonicky, hovořte požadovaným jazykem a stručně a jasně se zaměstnavateli představte. V případě spontánní žádosti o zaměstnání se představte a jasně uveďte, o jakou funkci se ucházíte.
BULHARSKO - práce
Obecně se nedoporučuje využívat k žádos­tem o zaměstnání telefonický kontakt. Vyloučení uchazeče z výběrového řízení je totiž v takovém případě pro zaměstnavatele mnohem snadnější. Účelem telefonického kontaktu by mělo být pouze dojednání ter­mínu pohovoru. Určitě udělejte toto: před­ stavte se a objasněte, o kterou pozici se zajímáte, a uveďte důvod, proč telefonujete. Zaměřte se stručně a jasně na to, proč jste pro danou pozici vhodným kandidátem, a pokuste se dojednat si termín pohovoru.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Pokud zaměstnavatele kontaktujete telefonicky, je lepší tak učinit na začátku pracovního dne. Snažte se, abyste mohli hovořit s osobou odpovědnou za váš obor. Buďte připraveni na případné dotazy – mějte při sobě pero, poznámkový blok a životopis. Odpovídejte stručně a k věci a vyžádejte si možnost osobního setkání se zaměstna­vatelem. Pokud je to možné, snažte se při­ jmout navrhovaný termín.
CHORVATSKO - práce
Pokud je poskytnuto telefonní číslo, lze zaměstnavatele kontaktovat telefonicky. Mnoho zaměstnavatelů však uvádí, že po telefonu nelze získat informace.
DÁNSKO - práce
Pokud chcete poslat spontánní žádost, doporučuje se kontaktovat podnik telefonicky. Budete tak moci svou žádost o zaměstnání zacílit. Inzeráty s nabídkou pracovního místa upřesní, na koho se obrátit; je vítáno, pokud před odesláním žádosti podnik kontaktujete. Připravte si dobře otázky, abyste zajistili, že si vás nebudou pamatovat jako ucha­zeče, který plýtval jejich časem. Vyvarujte se dotazu na plat; tato problematika bude řešena během pohovoru.
ESTONSKO - práce
Při přípravě na telefonický hovor mějte při ruce informace o volném pracovním místě, o něž se ucházíte, přehled vašich dovedností, životopis a poznámkový blok. Najděte si správnou kontaktní osobu – personalistu. Projevte zájem o volné pracovní místo a zeptejte se, kam byste měli zaslat nezbytné dokumenty. Buďte zdvořilí, naslouchejte a hovořte pomalu a srozumitelně, dávejte konkrétní odpovědi a informace o referencích. Buďte proaktivní.
FINSKO - práce
Někteří zaměstnavatelé očekávají, že se s nimi uchazeč ještě před odesláním žádosti telefonicky nebo e-mailem spojí a požádá o další detaily. Považují tento kontakt za důkaz zájmu. Jiní zaměstnavatelé ale nemají čas na to, aby mohli odpovídat na e-maily nebo telefonáty a žádný takový kontakt od uchazečů neočekávají.

Pokud přesto zatelefonujete, připravte se předem. Zamyslete se pečlivě nad tím, proč se o danou pozici ucházíte a proč byste měli být vybráni právě vy. Mluvte zřetelně a snažte se být uvolnění.
FRANCIE - práce
Není obvyklé kontaktovat zaměstnavatele telefonicky ještě před pohovorem. Pokud tak však chcete učinit, měli byste hovořit francouzsky. Jestliže neznáte jméno osoby, která je náborem pověřena, zjistěte si ho před odesláním své žádosti. Pokud se o práci ucházíte prostřednictvím personální agentury, stojí za to zeptat se alespoň na oblast činnosti společnosti a její velikost.
IRSKO - práce
Není zvykem, aby uchazeči kontaktovali zaměstnavatele telefonicky z jiného důvodu, než aby si vyžádali formulář žádosti nebo si zjistili detailní informace o tom, jak žádost podat.
ISLAND - práce
Pokud o práci žádáte telefonicky, nezapomeňte, že Islanďané nejsou velmi formální. I tak je obvyklé uvést své jméno a důvod, proč telefonujete, hned na začátku konverzace. Dbejte na to, abyste nehovořili příliš dlouho, a nikdy nepřerušujte osobu, která právě hovoří.
ITÁLIE - práce
Pokud první kontakt navážete telefonicky, buďte zdvořilí a hovořte plynule a správně. Bez obav požádejte o schůzku a nezapomeňte si vyžádat kontaktní údaje dané osoby.
KYPR - práce
První kontakt se při hledání práce na Kypru navazuje obvykle telefonicky. Jako potenciálním uchazečům vám doporučujeme, abyste se zeptali, zda je pracovní místo stále volné, a abyste požádali o podrobné informace o přijímacím řízení.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Pokud kontaktujete zaměstnavatele telefonicky, zeptejte se, zda můžete hovořit s uvedenou kontaktní osobou. Nepokládejte příliš mnoho otázek a hovořte k věci. Hovor zbytečně neprodlužujte.
LITVA - práce
Telefonický kontakt není příliš běžný pro první kontakt s uchazečem. Zaměstnavatelé upřednostňují pohovory tváří v tvář.
LOTYŠSKO - práce
Efektivnější než rozesílání životopisů různým společnostem bude navázat úzký kontakt s personálním manažerem společnosti a zatelefonovat mu s cílem získat více informací o postupu.
LUCEMBURSKO - práce
Kontaktovat zaměstnavatele telefonem se nedoporučuje.
MAĎARSKO - práce
Mohlo by být dobré společnost nějakou dobu po zaslání vaší žádosti kontaktovat, abyste ukázali, že máte skutečný zájem. Také pomůže připomenout společnosti vaše jméno.

Na telefonický kontakt se vždy připravte, abyste měli jistotu, že získáte odpovědi na všechny otázky (abyste na nějakou nezapomněli) a že budete schopni spontánně reagovat. Dbejte na to, abyste se dozvěděli, jaký bude další postup.
MALTA - práce
Zaměstnavatel obvykle kontaktuje uchazeče telefonicky a pozve ho na první pohovor, který má na Maltě podobu osobního pohovoru.

Pokuste se zjistit jméno kontaktní osoby a při telefonních kontaktech používejte správný název společnosti. Za všech okolností byste měli být zdvořilí a hovořit k věci. Neměli byste však vynechat žádnou důležitou informaci. Ujasněte si, jaké budou další kroky.
NĚMECKO - práce
Pokud budete hovořit telefonicky se zaměstnavatelem nebo s personálním oddělením, jednejte vždy zdvořile a nezapomeňte uvést celé své jméno (tj. křestní jméno a příjmení). Dopředu si připravte odpovědi a mluvte k věci.

Pokud zvažujete spontánní žádost o zaměstnání, velmi dobře si promyslete, co budete říkat, a ujistěte se, že jste schopni vysvětlit, proč se ucházíte o práci právě tímto způsobem.
NIZOZEMSKO - práce
Pokud kontaktujete společnost telefonicky, chtějte hovořit s osobou nebo oddělením uvedeným v inzerátu. Ujistěte se, že načasování hovoru druhé osobě vyhovuje. Stručně řekněte, zda chcete pouze více informací nebo zda se ucházíte o zaměstnání. Pokud jste zahraniční uchazeč a voláte ze zahraničí, oznamte to druhé straně a požádejte, zda můžete hovořit rodným jazykem nebo jiným cizím jazykem. První dojem je rozhodující.
NORSKO - práce
Chcete-li získat více informací o nabízeném místě, spojte se s kontaktní osobou vybrané společnosti. Připravte si otázky relevantní pro danou práci/společnost a zatelefonujte mezi 9. a 15. hodinou od pondělí do pátku.
POLSKO - práce
Při telefonickém kontaktu by se měli uchazeči představit a uvést důvod, proč telefonují. Nežádejte nikoho, aby zatelefonoval za vás, a buďte připraveni poznamenat si informace, které od zaměstnavatele obdržíte.
PORTUGALSKO - práce
Telefonujte pouze v případě, že je tento přístup doporučen v inzerátu. Pokud tak učiníte, snažte se mluvit portugalsky a jasně se představte; zeptejte se, s kým byste měli mluvit, a oslovujte tuto osobu jménem. Mějte po ruce životopis a buďte připraveni se představit a odpovídat na otázky. Připravte si vlastní otázky k věci a poznamenejte si údaje o dojednaném pohovoru. Pokud si domlouváte pohovor, zeptejte se, jaké dokumenty si máte přinést s sebou.
RAKOUSKO - práce
Pokud společnost kontaktujete telefonicky, je důležité, abyste znali jméno své kontaktní osoby. Požádejte o její jméno. Připravte si stručnou a krátkou osobní prezentaci, vysvětlete, o jakou práci máte zájem, a pokuste se domluvit si termín pohovoru. Netelefonujte v rušném prostředí nebo mezi lidmi, kteří na vás během hovoru mluví, zejména pokud používáte mobilní telefon.
ŘECKO - práce
Pokud zaměstnavateli telefonujete, buďte zdvořilí, seriózní, prokažte zájem, pozorně naslouchejte a buďte čestní.
RUMUNSKO - práce
Účelem telefonického kontaktu by mělo být obecně pouze dojednání termínu pohovoru. Zatelefonovat můžete také v případě, že jste před několika týdny poslali svůj životopis a ještě nemáte žádnou odpověď. Předem si připravte, co chcete říci, a buďte struční a mluvte k věci. Představte se, připomeňte zaměstnavateli, že jste mu nedávno poslali životopis, a uveďte, o které pracovní místo máte zájem. Konverzace by měla být krátká. Netelefonujte několikrát.
SLOVENSKO - práce
Při jakémkoli kontaktu se zaměstnavatelem buďte příjemní a přátelští. Odpovídejte na všechny otázky a taktně popište svá očekávání.
SLOVINSKO - práce
Pokud telefonujete ohledně pracovního místa, buďte přátelští a uvolnění, mějte připraveny otázky i odpovědi na otázky, které vám mohou být položeny, a konverzaci určitě zakončete optimisticky laděnými slovy.

Pokud žadatel žije v zahraničí, bude si zaměstnavatel možná přát vést pohovor po telefonu nebo přes Skype. Také může s vhodnými uchazeči probrat obsah pracovní smlouvy a poslat ji potenciálnímu pracovníkovi ke kontrole e-mailem nebo faxem. Poté je možné dohodnout osobní návštěvu uchazeče ve Slovinsku.
ŠPANĚLSKO - práce
V případě telefonického kontaktu si nejdříve zjistěte, s kým hovoříte, a oznamte mu, s kým chcete hovořit vy. Teprve pak se představte.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Společnost kontaktujte telefonicky pouze v případě, že je to požadováno, a až poté, co jste si ověřili, že máte potřebné dovednosti a zkušenosti, které tento zaměstnavatel hledá. Někteří zaměstnavatelé mohou provést předběžný pohovor po telefonu. Pokud tomu tak je, zaměstnavatel vám zatelefonuje v předem domluvenou hodinu. Na telefonický pohovor se připravte stejně důkladně jako na osobní pohovor.
ŠVÉDSKO - práce
Ačkoli je zásadní chovat se při telefonickém kontaktu zdvořile, přistupuje se k nim spíše neformálně. Švédsko je země, kde se při oslovování nepoužívají tituly.
ŠVÝCARSKO - práce
V cestovním ruchu, stavebnictví a v oblasti úklidu je to nejlepší způsob, jak získat práci.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy