Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěJe pravděpodobná práce na zkoušku?
BELGIE - práce
Z právního hlediska není přípustná 1denní práce na zkoušku, pokud ovšem práci nezprostředkuje agentura specializující se na dočasnou práci (v takovém případě dostanete za odpracovaný den výplatu). Zaměstnavatel si ale může vyžádat praktickou zkoušku na pracovišti, která by neměla trvat déle než dobu nezbytnou pro ověření vašich dovedností.
BULHARSKO - práce
Pouze jako součást zkušební doby.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Práce na zkoušku není legální. Zaměstnanci musí mít smlouvu a dostávat za každou práci, kterou vykonají, zaplaceno.
CHORVATSKO - práce
Z právního hlediska není 1denní práce na zkoušku možná.
DÁNSKO - práce
Není to obvyklé, možná jen v malém počtu profesí. Tento požadavek můžete odmítnout.
ESTONSKO - práce
Ne, není to obvyklá praxe.
FINSKO - práce
Práce na zkoušku je obvyklá, nikoli však na všech pozicích.
FRANCIE - práce
Obvyklou součástí přijímacího řízení jsou testy. Práce na zkoušku se však příliš nevyužívá. Jste-li požádáni o takovou práci před podpisem smlouvy, musí být velmi krátká a neměla by být využita k výkonu práce pro zaměstnavatele.
IRSKO - práce
Můžete být požádáni o práci na zkoušku po dobu 3 až 6 měsíců.
ISLAND - práce
Obvykle není zapotřebí práce na zkoušku, protože na Islandu je velmi snadné přijmout pracovníky a dát jim výpověď a na začátku práce je výpovědní lhůta velmi krátká. Měli byste dostat zaplaceno za každý odpracovaný den.
ITÁLIE - práce
Zaměstnavatel může požadovat 1denní práci na zkoušku nebo zkušební dobu. To můžete odmítnout, pokud tato doba překročí zákonem stanovenou dobu (která závisí na konkrétní kolektivní smlouvě).
KYPR - práce
Obě strany mohou dojednat práci na zkoušku, ale zákon ani kolektivní smlouvy takovou možnost nestanovují.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Práce na zkoušku (1denní) se příliš nevyužívá, v některých situacích ale může být užitečná. Můžete ji odmítnout, někdy však může být pro uchazeče přínosná, protože mu dává příležitost poznat budoucí zaměstnání.
LITVA - práce
Ano, práce na zkoušku je v Litvě docela běžná a je uvedena ve smlouvě.
LOTYŠSKO - práce
Ne, v Lotyšsku se práce na zkoušku nevyužívá.
LUCEMBURSKO - práce
Ano, obvykle se uplatňuje 3měsíční práce pro nekvalifikovaného pracovníka a 6měsíční práce na zkoušku pro kvalifikovanou osobu.
MAĎARSKO - práce
Ano, téměř bez výjimky.
MALTA - práce
Ne, práce na zkoušku od vás nebude vyžadována, protože odporuje současným platným zákonům. Pokud bude, můžete ji odmítnout.
NĚMECKO - práce
Některé společnosti mohou vyžadovat 1denní práci na zkoušku. Doporučuje se tento požadavek neodmítat.
NIZOZEMSKO - práce
Ano, je pravděpodobná.
NORSKO - práce
Ne, 1denní práce na zkoušku není obvyklá.
POLSKO - práce
Zaměstnavatelé upřednostňují 1měsíční až 3měsíční zkušební dobu před 1denní prací na zkoušku.
PORTUGALSKO - práce
Je stále běžnější. Někteří zaměstnavatelé upřednostňují krátkodobé (např. 3měsíční až 6měsíční) pracovní smlouvy, aby si zaměstnance vyzkoušeli.
RAKOUSKO - práce
Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku. Zaměstnavatel vám za ni musí zaplatit.
ŘECKO - práce
Pokud zaměstnavatel požaduje práci na zkoušku, nejste povinni s ní souhlasit.
RUMUNSKO - práce
Rumunský zákoník práce uvádí možnost výkonu práce na zkoušku v období až 90 dnů u nemanažerských pracovních míst a až 120 dnů u manažerských pozic.
SLOVENSKO - práce
Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku. Protože to není legální požadavek, můžete jej odmítnout. Na druhou stranu může být toto odmítnutí důvodem, proč si vás zaměstnavatel nevybere, protože odmítnutí považuje za projev neochoty spolupracovat.
SLOVINSKO - práce
Ano, můžete být požádáni o práci na zkoušku.
ŠPANĚLSKO - práce
Práce na zkoušku pro pracovníky je práce stanovená v různých typech pracovních smluv.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Práce na zkoušku není obvyklá. Pravděpodobnější je, že budete pracovat ve zkušební době, po jejímž uplynutí váš plat vzroste na plnou výši.
ŠVÉDSKO - práce
Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku, přičemž máte nárok dostat za odpracovaný den zaplaceno.
ŠVÝCARSKO - práce
Práce na zkoušku je běžná u pracovních míst vyžadujících nízkou kvalifikaci. U pracovních míst v hotelech a v úklidu je obvyklá 1denní práce na zkoušku. Ta musí být zaplacena. Práci na zkoušku můžete odmítnout jedině v případě, že vás zaměstnavatel žádá, abyste ji vykonali bez platu. Hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment) může trvat 1 až 2 dny, ale zaplaceno za něj nedostanete.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy