Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěJsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?
BELGIE - práce
Ne, většina žádostí se zasílá e­mailem.
BULHARSKO - práce
Ne, motivační dopis by měl být napsán na stroji nebo počítači.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ne, žádosti lze napsat rukou nebo na stroji či počítači. Píšete­-li ji rukou, ujistěte se, že je vaše písmo čitelné.
CHORVATSKO - práce
Ne, upřednostňuje se žádost psaná na stroji nebo na počítači.
DÁNSKO - práce
Ne, nepište svou žádost rukou.
ESTONSKO - práce
Ne, motivační dopis a životopis se obvykle píší na stroji nebo počítači a posílají se elektronicky.
FINSKO - práce
Ne, vlastnoručně psané žádosti se vůbec nevyužívají.
FRANCIE - práce
Není-li to specifikováno, pošlete motivační dopis psaný na stroji nebo počítači. Pokud zaměstnavatel používá při výběrovém řízení grafologa, bude požadavek motivačního dopisu napsaného rukou uveden v inzerátu s oznámením pracovní nabídky. Není však již zákonné vyhotovovat užší seznam uchazečů výhradně na základě grafologie.
IRSKO - práce
Ne, v Irsku nejsou upřednostňovány vlastnoručně psané motivační dopisy.
ISLAND - práce
Absolutně ne: motivační dopisy psané rukou jsou všeobecně považovány na neprofesionální.
ITÁLIE - práce
Ne, neměli byste posílat vlastnoručně psanou žádost.
KYPR - práce
Ne, upřednostňuje se dopis psaný na stroji nebo na počítači.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Ne, vlastnoručně psané žádosti se zasílají, pouze pokud si je zaměstnavatel výslovně vyžádá.
LITVA - práce
Ne, motivační dopisy napsané na stroji nebo na počítači jsou obvyklejší.
LOTYŠSKO - práce
Ne, nejběžnějším způsobem, jak požádat o práci v Lotyšsku, je napsat motivační dopis na stroji nebo počítači.
LUCEMBURSKO - práce
Někdy, protože mnohé společnosti stále vyžadují, aby byl motivační dopis psán rukou. Ale zpravidla by to bylo uvedeno v inzerátu.
MAĎARSKO - práce
Ne, svou žádost nepište rukou, pokud to není výslovně požadováno.
MALTA - práce
Ani ne. Pokud je požadována rukou psaná žádost, bude to uvedeno v inzerátu.
NĚMECKO - práce
Vlastnoručně psané životopisy nejsou upřednostňovány, pokud to není jasně specifikováno.
NIZOZEMSKO - práce
Ne, vlastnoručně psané žádosti nejsou doporučeny.
NORSKO - práce
Ne, vlastnoručně psané žádosti se v Norsku nevyužívají.
POLSKO - práce
Vlastnoručně psané žádosti nejsou upřednostňovány.
PORTUGALSKO - práce
V posledních letech se od vlastnoručně psaných žádostí upouští, i když někteří zaměstnavatelé je mohou stále upřednostňovat. Pokud společnost kontaktujete nejprve telefonicky, raději si tuto skutečnost ověřte.
RAKOUSKO - práce
Ne, pokud společnost bude takový životopis požadovat, výslovně to uvede.
ŘECKO - práce
Ne, je lepší poslat dopis psaný na stroji nebo počítači.
RUMUNSKO - práce
Ne, dnes se upřednostňují strojově psané žádosti.
SLOVENSKO - práce
Ne, žádosti psané na stroji nebo počítači jsou v pořádku. Píšete-li žádost v ruce, ujistěte se, že je vaše písmo čitelné.
SLOVINSKO - práce
Ve Slovinsku jen velmi zřídka.
ŠPANĚLSKO - práce
Ne, motivační dopis by měl být napsán na stroji nebo počítači, pokud není požadováno jinak.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Ne, vlastnoručně psaných žádostí byste se měli vyvarovat, pokud tento požadavek není výslovně uveden v inzerátu.
ŠVÉDSKO - práce
Ne, vlastnoručně psané žádosti se ve Švédsku nevyužívají.
ŠVÝCARSKO - práce
Naopak, nejsou vítány.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy