Podáváme si ruce?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěPodáváme si ruce?
BELGIE - práce
Ano, v Belgii je to běžné.
BULHARSKO - práce
Někdy ano, ale pouze z iniciativy osoby, která vede pohovor. Pokud pohovor vede komise, ruce si nepodáváme.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ano, je to obvyklá praxe.
CHORVATSKO - práce
Ano. Podle etikety si nejprve podáte ruku s ženami, poté s nejdůležitější osobou a následně s ostatními.
DÁNSKO - práce
Podejte si ruku se všemi přítomnými osobami, a to jak na začátku, tak i při loučení. Myslete na to, aby váš stisk byl pevný, a udržujte přitom oční kontakt.
ESTONSKO - práce
Jako pozdrav je vhodné potřesení rukou, jen pamatujte, že ruku k potřesení musí jako první nabídnout zaměstnavatel. Buďte přátelští a otevření, stůjte nebo seďte rovně, mluvte nahlas a srozumitelně a udržujte oční kontakt.
FINSKO - práce
Ano, podejte si ruku s každým z přítomných.
FRANCIE - práce
Ano, podejte si ruku s osobou vedoucí pohovor před jednáním a po něm. Francouzi kladou velký důraz na etiketu a je oceňována zdvořilost a dobré chování.
IRSKO - práce
Pohovor téměř vždy začíná pozdravem a podáním ruky, proto když osoba vedoucí pohovor natáhne ruku, buďte připraveni jí rukou potřást.
ISLAND - práce
Při formálních příležitostech, jako jsou přijímací pohovory, si lidé vždy podávají ruce. Ruku druhé osoby stiskněte pevně a udržujte oční kontakt. Slabý stisk ruky není dobrý začátek.
ITÁLIE - práce
Ano, je to obvyklá praxe.
KYPR - práce
Je zvykem podat si ruku s někým, s kým se setkáváte poprvé.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Ano, v Lichtenštejnsku je zvykem podat si ruku.
LITVA - práce
Ano, je běžné si s osobou vedoucí pohovor pevně stisknout ruku.
LOTYŠSKO - práce
Jako pozdrav je vhodné potřesení rukou, jen si pamatujte, že ruku musí jako první nabídnout zaměstnavatel.
LUCEMBURSKO - práce
Ano, vždy si s osobou (osobami), která vede pohovor, podejte ruku.
MAĎARSKO - práce
Zpravidla ano, podáte si s osobami vedoucími pohovor ruku.
MALTA - práce
Ano, to je první věc, kterou byste měli udělat při setkání s osobami vedoucími pohovor. Podejte ruku a představte se jménem a příjmením. Nezapomínejte se usmívat. Posaďte se, až k tomu budete vyzváni.
NĚMECKO - práce
Ano, osoby vedoucí pohovor očekávají, že si po příchodu do místnosti, kde se pohovor koná, potřesete s přítomnými osobami rukou.
NIZOZEMSKO - práce
Ano, pevný stisk ruky je v Nizozemsku nutností.
NORSKO - práce
Podání ruky je vcelku běžné, stisk musí být pevný.
POLSKO - práce
O tom, zda si podáte ruce, rozhodne zaměstnavatel nebo pracovník provádějící nábor. Vy byste podání ruky neměli iniciovat.
PORTUGALSKO - práce
Ano, na uvítanou byste si měli podat ruce.
RAKOUSKO - práce
Ano, je standardem podat si ruku.
ŘECKO - práce
Ano, je zdvořilé a profesionálně přijatelné podat si ruku před pohovorem a po něm.
RUMUNSKO - práce
Ano, v Rumunsku je zdvořilé podat si ruku.
SLOVENSKO - práce
Ne, to je obvykle vyhrazeno pro úspěšného uchazeče na konci přijímacího řízení.
SLOVINSKO - práce
Ano, podejte si ruce na začátku a na konci pohovoru.
ŠPANĚLSKO - práce
Ano, na počátku a na konci jednání si lidé obvykle potřesou rukou. Vzájemné dotyky (ramena, ruce) nejsou nijak neobvyklé, a pokud jsou ve skupině přítomny ženy, je vcelku běžné se políbit (dvakrát). Pokud se o to váš španělský protějšek pokusí, neodmítněte, neměli byste ale polibek iniciovat.

Tip k osobnímu prostoru: Španělé mají rádi těsnější kontakt a na rozdíl od Severoevropanů obvykle udržují při setkání menší osobní vzdálenost.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Je běžné podat si s členy přijímací komise ruku.
ŠVÉDSKO - práce
Ano, rozhodně. Je to obvyklá praxe.
ŠVÝCARSKO - práce
Ano, podejte si ruku se všemi přítomnými na pohovoru.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy