Kdy se dozvím výsledek?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěKdy se dozvím výsledek?
BELGIE - práce
To závisí na pracovním místě a zaměstnavateli.
BULHARSKO - práce
Když uchazeče o zaměstnání doporučí zaměstnavateli úřad práce, zaměstnavatel je povinen informovat místní úřad práce do 7 dnů o výsledku výběrového řízení. Pokud se místní úřad práce podílí na organizaci pohovoru, očekává se, že neúspěšné ucha­zeče bude o rozhodnutí zaměstnavatele informovat on. V jiných případech neexistuje žádný zákonný požadavek, aby zaměstna­vatelé informovali uchazeče o výsledku výběrového řízení.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Nedlouho po pohovoru vám zaměstnavatel sdělí své rozhodnutí (měl by vám jej zaslat písemně). Pokud je rozhodnutí kladné a vy chcete nabízené pracovní místo přijmout, kontaktujte pracovníka personálního oddě­lení (personálního manažera) dané společnosti, sdělte mu, že jste se rozhodli práci přijmout, a domluvte si s ním datum nástupu a další důležité detaily pracovní smlouvy.
CHORVATSKO - práce
Na konci pohovoru se můžete zeptat osoby vedoucí pohovor, kdy budou oznámeny výsledky. Zaměstnavatel obvykle informuje o výsledcích jeden až dva týdny po pohovoru.
DÁNSKO - práce
To je různé, ale obvykle se vám zaměst­navatel ozve do týdne od pohovoru. Pokud mají jiní uchazeči stejnou kvalifikaci, můžete být pozváni na druhý pohovor.
ESTONSKO - práce
Většina (60 %) společností vám oznámí výsledek přijímacího řízení zhruba za 2 týdny od pohovoru. Zbývající společnosti (40 %) nezasílají žádnou zpětnou vazbu.
FINSKO - práce
Na konci pohovoru vám zaměstnavatel obvykle sdělí, kdy budete moci očekávat výsledky / další kroky.
FRANCIE - práce
Získat výsledky trvá 2 až 4 týdny: čím vyšší kvalifikace, tím delší přijímací řízení. Po 4 týdnech doporučujeme zatelefonovat pracovníkům provádějícím nábor.
IRSKO - práce
Během prvního pohovoru vám zaměstnavatel vysvětlí, jak budou vypadat další kroky.
ISLAND - práce
Zaměstnavatelé neradi oznamují uchazečům, že nebyli přijati. Je proto vhodné, abyste přibližně 1 týden po uzávěrce žádostí o zaměstnání sami kontaktovali zaměstnavatele a snažili se zjistit situaci okolo volného místa. Pravidlem bývá, že pokud vám zaměstnavatel nenabídne místo do 1 měsíce od uzávěrky, nechce vás zaměstnat.
ITÁLIE - práce
Pokud budete přijati, je na vašem novém zaměstnavateli, aby vám tuto zprávu oznámil. Zaměstnavatel by měl specifikovat, kolik času bude potřebovat pro své rozhodnutí.
KYPR - práce
Neexistuje žádné obecné pravidlo, kdy mají být uchazeči o zaměstnání informováni o výsledku pohovoru.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Na konci pohovoru bude oznámen termín, dokdy se zaměstnavatel rozhodne, a další kroky. Pokud tyto informace nezazní, měli byste si je vyžádat.
LITVA - práce
Výsledek obvykle dostanete do 2 týdnů.
LOTYŠSKO - práce
Většina společností vám oznámí výsledek přijímacího řízení do 2 týdnů od pohovoru. Některé vás o výsledku informovat ani nemusí.
LUCEMBURSKO - práce
Zaměstnavatel se vám obvykle ozve za 1 týden.
MAĎARSKO - práce
Výsledek se zpravidla dozvíte do několika týdnů, někdy však až do jednoho či dvou měsíců.
MALTA - práce
Zaměstnavatel vás bude obvykle informovat o výsledku pohovoru později. Také vám sdělí, zda jste zváni na další pohovor. Jste‑li pro danou práci vybráni, budete v případě malé společnosti pravděpodobně kontaktováni telefonem – nebo poštou, pokud se jedná o velkou společnost.
NĚMECKO - práce
Pokud se společnost rozhodne, že vám práci nabídne, vyrozumí vás zpravidla telefonicky.
NIZOZEMSKO - práce
Společnosti, které uplatňují kodex dobrých mravů při výběrovém řízení, budou neúspěšné kandidáty informovat, proč nebyli vybráni, do dvou týdnů a písemně. Je ještě možné požádat o více informací.
NORSKO - práce
Pokud jste přijati, obdržíte písemné potvrzení a případně i telefonát předem. Zamítavé stanovisko vám bude zasláno e-mailem nebo poštou.
POLSKO - práce
Do 1 až 2 týdnů. Pokud ne, zaměstnavateli zatelefonujte.
PORTUGALSKO - práce
Není ničím neobvyklým, pokud na svou žádost nedostanete žádnou odpověď. Na pohovoru se můžete zeptat, kdy můžete očekávat informaci o rozhodnutí. Pokud zaměstnavatel v této lhůtě neodpoví, upozorníte zdvořilým telefonickým připomenutím na svůj zájem. Neměli byste ale být příliš neodbytní.
RAKOUSKO - práce
Zaměstnavatelé očekávají, že po určité době budete společnost sami telefonicky kontaktovat, abyste se dozvěděli výsledky pohovoru, protože ne všechny společnosti přebírají v tomto ohledu iniciativu a informují uchazeče o výsledcích.
ŘECKO - práce
Celý proces obvykle trvá asi měsíc.
RUMUNSKO - práce
Pracovník provádějící nábor vám při pohovoru sdělí, zda jste byli přijati či nikoli nebo kdy budete znovu kontaktováni.
SLOVENSKO - práce
Jeden nebo dva týdny po pohovoru.
SLOVINSKO - práce
Zaměstnavatelé obvykle říkají uchazečům, kdy je budou kontaktovat, aby jim sdělili své rozhodnutí.
ŠPANĚLSKO - práce
Délka doby se liší v závislosti na zaměstnavateli. Zaměstnavatel obvykle informuje uchazeče o výsledku pohovoru brzy poté, ale nemusí tomu tak být.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Pokud jste se dostali do stadia pohovoru, zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor potvrdí, zda pracovní nabídku dostanete, obvykle do 1 až 3 týdnů od pohovoru.
ŠVÉDSKO - práce
Pokud nedostanete žádné informace do 2 týdnů, měli byste kontaktovat pracovníka provádějícího nábor a zeptat se ho, kdy můžete očekávat zpětnou vazbu.
ŠVÝCARSKO - práce
Budete informováni telefonicky, dopisem nebo e-mailem. Výběrové řízení lze považovat za ukončené až v okamžiku, kdy dostanete písemné potvrzení.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy