Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěUhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?
BELGIE - práce
Zaměstnavatelé obecně vaše cestovné nehradí.
BULHARSKO - práce
K tomu by došlo jen velmi zřídka. Cestovné může být uhrazeno v rámci některých speci­fických programů pro nezaměstnané osoby registrované na úřadu práce.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ne, není to obvyklé.
CHORVATSKO - práce
Zaměstnavatel není povinen hradit náklady na účast na pohovoru.
DÁNSKO - práce
Náklady na cestu na pohovor jsou uchazeči hrazeny jen zřídka.
ESTONSKO - práce
Ne, není to pravděpodobné.
FINSKO - práce
Pravděpodobně ne, ale u některých pozic by o tom bylo možné jednat.
FRANCIE - práce
Pokud je uchazeč zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání u veřejné služby zaměstnanosti a požádá o tuto podporu před cestou na pohovor, náklady na cestu na pohovor může uhradit právě tato služba.
IRSKO - práce
Je rozumné požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů na účast na pohovoru, ale v současnosti musíte být připraveni na odpověď, že na to není rozpočet. V takovém případě se budete muset rozhodnout, zda jste ochotni si náklady hradit sami.
ISLAND - práce
Velice zřídka, ledaže se jedná o vysoce kvalifikovanou odbornou práci. To závisí na zaměstnavateli.
ITÁLIE - práce
V některých případech a u některých pracovních pozic může být uchazeči nabídnuta náhrada některých nebo veškerých nákladů, které vynaložil na cestu na pohovor.
KYPR - práce
Ne, není to obvyklá praxe na Kypru.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Ano, zeptejte se na to ale předem.
LITVA - práce
Ne, není běžné, aby zaměstnavatelé hradili cestovné.
LOTYŠSKO - práce
Zaměstnavatelé hradí náklady na účast na pohovoru jen zřídkakdy.
LUCEMBURSKO - práce
Ne, náklady uchazečů na cestu nejsou obvykle hrazeny.
MAĎARSKO - práce
Náklady uchazeče spojené s cestou na pohovor se téměř nikdy nehradí.
MALTA - práce
To závisí na společnosti.
NĚMECKO - práce
Některé společnosti vám možná náklady na účast na pohovoru uhradí, ale není to pravidlem. Můžete pouze čekat, zda vám společnost náhradu vašich výdajů nabídne.
NIZOZEMSKO - práce
Nedělá se to automaticky. Zeptat se však na náhradu není považováno za neslušnost a je to možné.
NORSKO - práce
Mnoho společností hradí cestovní náklady v souvislosti s pohovory. Ověřte si to však u zaměstnavatele předem.
POLSKO - práce
Obvykle ne. Tuto možnost byste si měli dojednat.
PORTUGALSKO - práce
Není to běžné, pokud zaměstnavatel ovšem zoufale nehledá vaše konkrétní dovednosti, profesní kvalifikaci nebo profil.
RAKOUSKO - práce
Ne, ale pokud můžete prokázat stav hmotné nouze, mohou vám organizace státní správy poskytnout finanční pomoc.
ŘECKO - práce
To závisí na zaměstnavateli.
RUMUNSKO - práce
Ne, zaměstnavatelé v Rumunsku tyto náklady nehradí.
SLOVENSKO - práce
Mohl by, ale jen ve vzácných případech.
SLOVINSKO - práce
Ne, není to obvyklá praxe ve Slovinsku.
ŠPANĚLSKO - práce
Ne, tyto náklady si obvykle platí uchazeč. Tuto záležitost lze se zaměstnavatelem projednat před pohovorem.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Ne, obvykle ne.
ŠVÉDSKO - práce
Ne, není to obvyklé, ale je to možné, pokud máte úzkou specializaci.
ŠVÝCARSKO - práce
Ne, výjimku představují některé veřejné služby.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy