Práce v Evropě (archiv)

Nalezeno: 32
Práce v EvropěProč?
BELGIE - práce
Belgie, domov orgánů EU a jiných mezinárodních organizací, je bohatá a mnohojazyčná. Nizozemsky mluvící vlámský sever má přímořská letoviska, historická města Bruggy a Gent a životem pulzující přístavní město Antverpy. Na jihu má francouzsky hovořící Valonsko husté lesy, odlehlá vřesoviště a uvolněnější způsob života. Brusel je „tavicí kotel“ těchto dvou kultur a velká mezinárodní komunita.

Nedostatek zaměstnanců se liší podle regionu, přičemž je zde neobsazeno mnoho volných pracovních míst, zejména ve Valonsku a v Bruselu. To je způsobeno zčásti nesouladem mezi profily uchazečů o zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů. Většina pracovních míst je nabízena ve službách nebo ve veřejném sektoru. Soustavně jsou také hledáni odborníci pro zdravotnictví, informační technologie a primární vzdělávání, úklidoví pracovníci pro domácnosti, prodavači a kancelářští pracovníci.
BULHARSKO - práce
Milovníci slunce se houfem valí na pláže na černomořském pobřeží, zatímco dobrodružnější povahy mohou chodit po skalnatých horách a v lesích, po kterých se ještě i dnes potulují rysi, medvědi a jiná vzácná divoká zvěř. Fanoušci historie si mohou prohlédnout četné pozůstatky z dob Římanů a dozvědět se o starých Thrácích, prehistorickém kmenu, který je znám pro svou práci s kovy, umění jízdy na koni a uměleckou činnost.

Od svého vstupu do EU v roce 2007 zažívá Bulharsko výrazný hospodářský růst. Ale i přesto má na Evropu stále vysokou míru nezaměstnanosti a nízké mzdy. Je zde asi více příležitostí pro podnikatele, zatímco mnoho nadnárodních společností požaduje zaměstnance pro své rostoucí zájmy v obchodní sféře. Většina pracovních míst je v sektoru služeb, následovaném zpracovatelským průmyslem a zemědělstvím. Sektory s významnou poptávkou po pracovnících jsou hotelnictví a cestovní ruch.

„V Bulharsku se žije i pracuje dobře. Jeho obyvatelé jsou pohostinní a uctiví k obyvatelům z jiných zemí, jsou otevření, upřímní a vřelí. Krajina je nádherná, klima je příjemné, je zde čilý kulturní život – a vynikající je víno a kuchyně!“

Elena Vidinská, poradkyně sítě EURES, Bulharsko
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Tato země, tvořená historickými zeměmi Čech a Moravy a částí Slezska, se nachází na křižovatce evropských kultur. Praha, její úchvatné hlavní město, má uměleckou scénu pulzující životem; celá země je poseta zámky, hrady, historickými obcemi a lázeňskými městy.

Hospodářská krize byla pro mnoho českých společností zatěžkávací zkouškou. Poměrně dobře se však držela pracovní místa ve stavebním odvětví a v sektoru služeb. Míra nezaměstnanosti se mezi kraji výrazně liší: na severu a východě je mnohem vyšší nezaměstnanost než v Praze a středních Čechách, které se těší trvalému zájmu zahraničních investorů a velkému počtu turistů. Obvykle jsou hledáni zaměstnanci ve stravování a maloobchodu, obchodní zástupci, bezpečnostní pracovníci, řidiči kamionů, kvalifikovaní inženýři a technici a obsluha strojů.
CHORVATSKO - práce
Příliš mnoho návštěvníků Chorvatska míjí Záhřeb, hlavní město s elegantní rakousko-uherskou architekturou, živou uměleckou scénou, vynikajícími nákupními možnostmi a bezpočtem hospod. Milionům turistů, kteří míří každý rok do Chorvatska, lze ale prominout, že podlehnou kouzlu Dalmatského pobřeží a jeho tisíce ostrovů.

Míra nezaměstnanosti je vysoká, zejména mezi mladými, ale jsou zde pobídky pro investory a země má dobrý potenciál pro rozvoj trhu práce. Poptávka po pracovnících je v cestovním ruchu a pohostinství, zejména v létě. Je i sezónní poptávka po nekvalifikovaných pracovnících v zemědělství a po lékařích a jiných zdravotnických pracovnících většinou ve venkovských oblastech a na ostrovech. Mohou zde být také příležitosti pro zástupce pro cestovní ruch a rodilé mluvčí vyučující jazyk.
DÁNSKO - práce
V Dánsku, zemi, která je známa jako jedna z nejšťastnějších na Zemi i pro své šikovné designéry a řemeslníky a efektivní veřejné služby, nejste nikdy více než hodinu od pobřeží. Propast mezi bohatými a chudými je v Dánsku velmi úzká a většina Dánů tak patří do prosperující střední třídy.

Nezaměstnanost je nižší než evropský průměr, a ačkoli se vliv hospodářské krize nevyhnul ani Dánsku, pro zaměstnavatele je stále obtížné obsadit některá volná pracovní místa, například pozice strojních inženýrů a inženýrů v oboru informačních technologií, lékařů, psychologů, IT konzultantů, vývojářů softwaru, farmaceutů (odborníků na léčiva) a dalších.
ESTONSKO - práce
Estonsko je známo pro své informační technologie – Skype pochází z pera dvou Estonců – a pro své středověké hlavní město Tallinn, přímořská letoviska, ostrovy, romantické zámky a hrady a lesy pokrývající více než polovinu jeho území. Ačkoli je tato země běžně popisována jako nejmenší z pobaltských států, mnoho Estonců se považuje spíše za Skandinávce než za obyvatele Pobaltí, protože z etnického a lingvistického hlediska si jsou bližší s Finy než s Litevci či Lotyši.

Koncem roku 2011 mělo Estonsko nejnižší veřejný dluh v EU. Pokud jde o volná pracovní místa, je konkurence na malém trhu práce této země tvrdá, zejména u pracovních míst na manažerské úrovni. Podle posledních údajů vykazovala nejnižší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo pracovní místa ve službách, obchodě a v oblasti obsluhy strojů a strojních zařízení.
FINSKO - práce
Finsko se s železnou pravidelností objevuje na špici celosvětových žebříčků kvality života, vzdělávacích standardů a hospodářské konkurenceschopnosti nebo na jednom z předních míst těchto žebříčků. Nejoblíbenějším národním rozptýlením je dát si saunu, ale Finové jsou také nadšenými pořadateli bláznivých mistrovství světa: mimo jiné v nošení manželky, ve hře na imaginární kytaru a chytání komárů. Obyvatelé mohou také snadno utéci do divočiny, ať už do lesa, k jezeru nebo na jeden z 180 000 ostrovů v zemi.

Navzdory úspěchům Finska v oblasti konkurenceschopnosti nedávná hospodářská nejistota zabrzdila nábor nových zaměstnanců. Je však stále poptávka po kvalifikovaných pracovnících v sektoru služeb, včetně zdravotních sester, lékařů, psychologů a zubařů, pedagogických pracovníků do předškolních zařízení i do speciálních škol, sociálních pracovníků, účetních, prodavačů a pracovníků telemarketingu a úklidu.
FRANCIE - práce
Francie je významným turistickým centrem, které každý rok přiláká 80 milionů návštěvníků. Cestovní ruch představoval v roce 2010 více než 7 % HDP a je důležitým zdrojem pracovních míst.

Francie je sociálně tržní hospodářství opírající se o soukromý majetek. Je to v zásadě ekonomika služeb – tři čtvrtiny Francouzů pracují v sektoru služeb, ačkoli průmyslové podniky stále představují poměrně velký podíl hrubého domácího produktu (HDP) a vývozu a zaměstnávají 14 % pracovních sil. V roce 2011 měla Francie více zahraničních investic v průmyslu než kterákoli jiná země v Evropě, především v chemickém průmyslu, průmyslu kovů a zpracování kovů a v potravinářském průmyslu. Zahraniční investice do výzkumu a vývoje rostly v letech 2007–2011 v průměru o 12 % ročně.
IRSKO - práce
Irsko své návštěvníky okouzlí dramatickým západním pobřežím, vitalitou svého hlavního města Dublinu a hudební a literární kulturou, která se zdaleka nenechá zahanbit v souboji s protivníky těžšího kalibru. V posledních letech se Irsko rychle modernizovalo, stále si však drží svou legendární pohostinnost a jedinečné místní kouzlo, které, jak se zdá, vzdoruje vlivu globalizace.

Irsko bylo tvrdě zasaženo hospodářskou krizí, která začala v roce 2007, a přišlo o značný počet pracovních míst ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a sektoru služeb. Růst však zaznamenalo v odvětví ubytování, potravinářském průmyslu a odvětví informačních a komunikačních technologií. Dalšími významnými odvětvími jsou biotechnický a farmaceutický průmysl, lékařské přístroje, zelená energie a finanční služby. Portál EURES podrobně uvádí nedostatek specifických dovedností v irských firmách v oblasti vědy, inženýrství, informačních technologií, financí, obchodu a marketingu.
ISLAND - práce
Island je ostrov přírodních divů se sopkami, ledovci, gejzíry a horkými prameny. Nebojte se Vikingů; Islanďané jsou přátelští, stoicky klidní a vtipní a jejich hlavní město Reykjavík je bezpečné a má kouzlo vesnice.

Nezaměstnanost na Islandu byla historicky velmi nízká, zhruba 1%. To se změnilo s finanční krizí a krachem bank v roce 2008, kdy nezaměstnanost vzrostla na více než 8 %, ačkoli od té doby už klesla. Hospodářská krize vedla také k vzestupu cestovního ruchu, protože došlo k devalvaci měny. Růst v odvětví vývoje softwaru se přetavil v potřebu kvalifikovaných pracovníků pro obor informačních technologií a panuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků v kovozpracujícím průmyslu, včetně svářečů a hutníků. Země potřebuje také lékaře, protože mnoho islandských lékařů se přestěhovalo za prací do zahraničí.
ITÁLIE - práce
Itálie má vše – od záviděníhodného klimatu, rozmanité krajiny a historických a uměleckých pokladů až po oblíbenou národní kuchyni. Její obyvatelé vědí, jak vést příjemný život, ctící rodinu, kulturní tradice a nádherné okolí.

Od roku 2012 nábor v Itálii získal na obrátkách. V poslední době byl zaznamenán markantní nárůst podílu vysoce kvalifikovaných pracovních míst v nabídce, zejména pro odborníky pro obor informačních technologií, zpracovatelský průmysl a stavebnictví, stejně jako pro administrativní pracovníky, finančníky a bankovní techniky. Roste i poptávka po dělnických profesích a kvalifikovaných dělnících, méně jsou však žádáni úředníci a prodavači. Z důvodu velkého odvětví cestovního ruchu má Itálie tradičně velký počet pracovních míst pro sezónní pracovníky. Společnosti s obtížemi obsazují zhruba 20 % volných míst.
KYPR - práce
Na Kypru stále najdete stopy po 10 000 letech civilizace i celou řadu skvělých podniků pro párty. Daleko od letovisek se nacházejí vesnice a zříceniny prostoupené vůněmi typickými pro Středomoří. Také se málo ví, že Kypr je domovem jednoho z nejjižnějších lyžařských středisek v Evropě.

Z hlediska práce zažila země útlum ve stavebnictví, hotelnictví a stravování, stejně jako v maloobchodu a obchodu. Nezaměstnanost v posledních letech výrazně vzrostla, zejména mezi mladými. Nejlepší vyhlídky na zaměstnání mají osoby se středoškolským vzděláním, které mohou pracovat jako prodavači a pokladní, číšníci a servírky, v oblasti péče o děti a pečovatelství a jako pekaři. Vysokoškolsky vzdělaní najdou práci s větší pravděpodobností v účetnictví a financích, v oboru informačních technologií, v telekomunikacích a elektrotechnickém odvětví.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Lichtenštejnsko, poslední pozůstatek Svaté říše římské, vzniklo v roce 1719 a má úzké vazby se Švýcarskem. Nejslavnější je díky svým nízkým daním a vysokým platům a jako centrum bankovnictví a obchodu, má ale i nejvyšší koncentraci průmyslu ze všech zemí v Evropě. V žádném případě není velké – měří 25 km na délku a 6 km na šířku –, ale hlavní město Vaduz leží v nádherné horské scenérii, kterou si oblíbili pěší turisté, cyklisté a v zimě lyžaři.

V roce 2012 byla míra nezaměstnanosti nejnižší v Evropě (2,4 % v průměru a 2,75 % mezi mladými). Trh práce postrádá řemeslníky a kvalifikované techniky.
LITVA - práce
Zvlněná krajina Litvy, vyhlazená ledovci poslední doby ledové, je poseta jezery, mokřady a lesy i rozlehlými prostory pro toulky a sběr lesních plodů a hub. Litva je větší než Belgie nebo Nizozemsko, ale má méně než třetinu jejich obyvatelstva.

Litva měla před finanční krizí v roce 2008 jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik ve východní Evropě. Vynakládala úsilí na rozvoj znalostní ekonomiky s důrazem na biotechnologie. V následujících složitých letech 2009–2010 došlo k oživení trhu práce se silnou poptávkou po pracovnících na následující pozice: obchodní manažeři, lékaři, pojišťovací agenti, řidiči nákladních vozů pro mezinárodní přepravu, krejčí, prodavači, stavební dělníci s vícečetnou kvalifikací, číšníci/servírky a barmani, obsluha kovozpracujících strojů.
LOTYŠSKO - práce
Jedno z nejlépe střežených tajemství Evropy, živé lotyšské hlavní město Riga, je domovem více než třetiny populace země, chlubí se ohromující architekturou ve stylu secese a jako bývalý člen středověké hanzovní ligy má dlouhou a hrdou historii obchodních styků a mezinárodního obchodu.

Lotyšský trh práce se zotavil z hospodářské krize a v současné době je stabilní s rostoucí zaměstnaností. V některých sektorech je již nedostatek odborníků: odborníci v oboru informačních technologií, inženýři a vysoce kvalifikovaní odborníci v průmyslu – ti všichni jsou žádáni. Aby uchazeči byli při hledání práce v Lotyšsku úspěšní, měli by být flexibilní a mít mnoho dovedností, například pro rozjezd podnikatelské činnosti a během ní, měli by mít dobrou znalost informačních technologií a komunikační dovednosti a měli by umět lotyšsky a/nebo anglicky a/nebo rusky.
LUCEMBURSKO - práce
Malé Lucembursko je známé pro svůj bankovní sektor, nízké daně a pohádkové zámky a hrady. Kromě hlavního města má magický venkov se strmými kopci a bujnými zalesněnými údolími, která jsou ideálním místem k procházkám před obědem ve venkovské hospůdce vedle panského sídla s věžičkami. Téměř polovinu obyvatel země tvoří cizinci. Ještě více lidí dojíždí každý den za prací v Lucembursku z druhé strany jeho hranic.

Trh práce v posledních letech rychle roste – až o 30 % v letech 2004 až 2012, přičemž růst zaznamenalo podnikání a finanční služby, zdravotnictví a sociální služby, stavebnictví, doprava a komunikace. Náborový potenciál je také ještě ve stavebnictví, hotelích a restauracích, podnikatelských službách, průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, dopravě a zdravotnictví a sociálních službách.
MAĎARSKO - práce
Maďarsko má kulturu a jazyk, které jsou ve střední Evropě jedinečné. Hlavní město Budapešť rozkládající se na obou březích Dunaje je krásné a pulzující životem a láká milovníky architektury či kultury. Země je po Islandu také obdařena největší zásobou termální vody na světě a lázeňská kultura je pro Maďary základem.

V předcházejících dvou desetiletích přilákala země významné zahraniční investice, ale v posledních letech se od textilního a potravinářského průmyslu přiklání k výrobě luxusních vozů, systémům obnovitelných zdrojů energie, cestovnímu ruchu pro náročné a informačním technologiím. V důsledku finanční krize vzrostla nezaměstnanost; nejvyšší počty inzerovaných nových pracovních míst jsou určeny pro montážní pracovníky na výrobní linky, dělníky a techniky do kovozpracujícího průmyslu, stejně jako pro zaměstnance hotelů a stravovacích zařízení.
MALTA - práce
Souostroví Malta, jeden z nejmenších a nejhustěji osídlených států na světě, tvoří tři obydlené ostrovy a 18 dalších ostrovů. Je to Mekka pro turisty, kterých přiláká každý rok třikrát více, než má obyvatel. Navzdory svému vysokému stupni rozvoje je Malta dědictvím starých ostrovních vládců, z jejichž doby se dochovalo mnoho historických památek, které nyní vyprávějí o své 7 000 let dlouhé historii – ten fascinující příběh o boji ve Středozemním moři.

Trhu práce dominuje sektor služeb a řemeslnická pracovní místa. Nedávné průzkumy ukázaly velký počet volných míst pro učitele, kancelářské pracovníky, prodavače, číšníky a servírky, pracovníky v pečovatelských službách, stavební dělníky, zdravotní sestry, pracovníky úklidu a odborníky z oboru informačních technologií.
NĚMECKO - práce
Největší člen EU má vše, od světových měst po malebné vesnice a pohádkové zámky a hrady, dramatické hory, hluboké lesy a písčité pláže – a jedinečnou železniční síť, aby člověk mohl prozkoumat stylově celou zemi.

Německo je průmyslová velmoc, proslavená kvalitou svých výrobků a designu, především motorových vozidel a elektroniky. Země ustála hospodářskou krizi dobře, růst pracovních míst evidovala v době, kdy počet pracovních míst v jiných zemích EU klesal. Uchazeči o zaměstnání nacházejí práci nejsnadněji na jihu a jihozápadě, zatímco nezaměstnanost ve východních spolkových zemích (Länder) je i navzdory poklesu stále téměř dvojnásobná než na západě. Z hlediska odvětví je poptávka po kvalifikovaných technicích a inženýrech, pracovní místa jsou i ve stavebnictví, pečovatelství a pro porodní asistentky.
NIZOZEMSKO - práce
Nizozemsko má řadu nádherných měst, liberální projev a dobře uspořádané a přístupné přírodní oblasti.

Počet pracovních míst ve většině odvětví v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem klesl, nejvýraznější to bylo ve veřejné správě, stavebnictví a pronájmu nemovitostí a v oblasti prodeje. Několik odvětví se však rozšířilo, včetně péče / sociální pomoci, obchodu/dopravy/stravování a informací/komunikace. Nejvíce volných pracovních míst je pro technické a obchodní zástupce, elektromechaniky a elektrikáře. Vzhledem k poptávce převyšující nabídku mají velkou šanci nalézt si práci i mechanici a opraváři zemědělských a průmyslových strojů a instalatéři. Pamatujte na to, že může být nezbytná znalost nizozemštiny, zejména u pracovních míst v oblasti obchodu.
NORSKO - práce
Ačkoli je Norsko mladý stát, má dlouhou historii a silné dědictví. Po celá léta se jeho zvyky a tradice slučovaly s impulzy a vlivy ze zahraničí. Norsko, které charakterizují rozsáhlé oblasti nezkažené krajiny, nabízí přemíru příležitostí pro venkovní aktivity, včetně sportovních výzev.

Uchazeči o zaměstnání, kteří mají zájem o práci v Norsku, by si měli být vědomi toho, že poslední průzkumy ukázaly úbytek volných pracovních míst v oblasti financí a pojištění, stavebnictví a správy a v odvětví těžby a výroby. Na druhou stranu byl zaznamenán růst pracovních míst v oboru informačních a komunikačních technologií. Trh práce se vyznačuje velkou poptávkou po inženýrech a pracovnících v oboru informačních a komunikačních technologií a inženýrech v ropném průmyslu a geovědách. Je také nedostatek zdravotnických pracovníků, pečovatelů a ošetřovatelů, zejména zdravotních sester.
POLSKO - práce
Polsko je obdařeno přírodními krásami, protože se může pochlubit 500 km pobřeží Baltského moře, rozsáhlou jezerní krajinou a hustými lesy, které pokrývají téměř třetinu jeho území až k horám na jihu.

Je to také jediná země v Evropě, která rozsáhlou finanční a hospodářskou krizi překonala bez zaváhání. V poslední době se Polsko snaží přilákat mezinárodní kapitál a investory, kteří by v Polsku založili nové podniky.

Země má dynamický a rostoucí sektor informačních a komunikačních technologií a poptávku po vývojářích, webdesignerech, softwarových inženýrech a správcích databází. Mezinárodní společnosti zatím potřebují pracovníky s jazykovými znalostmi na pozice pracovníků kontaktních center, recepčních, poradců do zákaznických center, kontrolorů obsahu, testerů her, projektových manažerů a finančních a logistických specialistů.
PORTUGALSKO - práce
Portugalsko a jeho území – Azory a Madeira – jsou oblíbenými turistickými destinacemi. Vedle cestovního ruchu jsou největšími zaměstnavateli služby. Zpracovatelský průmysl zaměstnává méně než 20 % pracovních sil. Opírá se o tradiční výrobky, jako je textil, oděvy, obuv, korek, výrobky ze dřeva, nápoje, keramika, sklo, rybí konzervy, zpracování kovů, rafinace ropy a chemické látky. Země posílila svou roli v evropském automobilovém průmyslu a má průmysl výroby forem, který dosahuje světové úrovně.

Téměř 4 z 10 mladých lidí jsou bez práce a mzdy patří v EU k nejnižším na hlavu. Panuje nicméně poptávka po pracovnících v konkrétních odvětvích, včetně sezónní práce v cestovním ruchu a zemědělství, lékařů, odborníků v oboru informačních technologií a profesionálů s jazykovými znalostmi, kteří jsou v Portugalsku stěží k nalezení.
RAKOUSKO - práce
Kompaktní, přesto rozmanité, tradiční, přesto moderní, kulturní, přesto plné dobrodružství – Rakousko je bohaté z hlediska názorů na životní styl; od elegance Vídně na severu až po nádech Středomoří a hory na jihu. Tato země, mimo jiné Mekka pro milovníky zimních sportů, je pravděpodobně nejznámější jako historická kolébka hudby.

Rakouské hospodářství se od útlumu v roce 2009 zotavuje. Je zde práce pro ty, kteří dokončili odborné učňovské obory, jako jsou elektrikáři, instalatéři, soustružníci, zedníci, tesaři a truhláři. Je také poptávka po pracovnících v cestovním ruchu, stejně jako v hotelnictví a stravování. Totéž platí pro pracovníky prodeje a prodavače.
ŘECKO - práce
Malé Řecko má obrovský vliv, počínaje historickým přínosem pro civilizaci a konče rozmanitými památkami/aktivitami, které nabízí v současnosti, včetně více než 2 500 ostrovů, úchvatných pláží, soutěsek porostlých bujnou vegetací a romantických ruin.

Dluhová krize, která začala v roce 2010, vedla k přísným úsporným opatřením a finančním reformám. Nezaměstnanost je vysoká, zejména mezi mladými. Pracovní mobilita je malá a velký počet lidí pracuje v rodinných podnicích. Migranti (většinou z Albánie) představují 9,4 % pracovních sil, přičemž čtvrtina z nich pracuje ve stavebnictví. Dvěma největšími odvětvími Řecka jsou námořní plavba a cestovní ruch. Největší je poptávka po kancelářských pracovnících a účetních, pracovnících do obchodů, následovaných stavebními dělníky a pracovníky poskytujícími osobní služby (kadeřníci, kuchaři a číšníci/servírky).
RUMUNSKO - práce
Přírodními lákadly jsou delta Dunaje, pobřeží Černého moře a Karpaty. Západ hor se rozkládá v historickém kraji Transylvánie, domově středověkých měst a pohádkových hradů a místě, které nutně musí navštívit fanoušci upírských příběhů.

Rumunsko přilákalo v posledních letech značné zahraniční investice a zažilo rychlý růst svého soukromého sektoru, částečně díky tomu, že má jednu z nejnižších daňových sazeb v Evropské unii – jednotných 16 %. Zatímco mzdy patří k nejnižším v Evropě, nezaměstnanost je také nízká. Rumunsko má větší průmyslovou a zemědělskou základnu, ale tato odvětví postupně ustupují službám – obchodu a rychle rostoucímu odvětví cestovního ruchu. Nejčastěji zveřejňovaná volná pracovní místa jsou v textilním průmyslu, v odvětví manipulace se zbožím, montážních prací, obalových technik a materiálů, stavebnictví a prodeje.
SLOVENSKO - práce
Slovenské hospodářství, překřtěné na tatranského tygra („Tatra Tiger“), zažívalo před celosvětovou recesí vytrvalý růst. Od té doby se již objevily pomalejší náznaky oživení. V posledních letech však Slovensko zaznamenalo nárůst počtu pracujících osob a počtu pracovních míst. Vedle odvětví informačních technologií došlo k růstu v dopravě a oblasti skladování a k rozmachu činností v oblasti informací a komunikace a v průmyslové výrobě. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou výroba automobilů a elektrotechnický průmysl – Slovensko je největším producentem vozů na obyvatele na světě.

Kromě pracovních aspektů má tento malý vnitrozemský stát rozsáhlá dopravní spojení a četná přírodní a kulturní lákadla, včetně historických měst, pozoruhodných jeskyní, úchvatné horské scenérie a živé scény se zimními sporty.
SLOVINSKO - práce
Slovinsko láká díky své nádherné krajině a záviděníhodnému klimatu turisty a lyžaře. Rozkládá se na jih od Alp a pyšní se slunnými alpskými loukami posetými lučními květy, pruhem uklidňujícího středomořského pobřeží a bujnými lesy, které pokrývají 58 % jeho území.

Slovinsko je velmi závislé na vývozu a bylo silně postiženo celosvětovou recesí. Známky oživení se projevily jako růst na trhu práce v roce 2011, ale v roce 2012 se začaly ekonomické podmínky opět zhoršovat. Stále je poptávka po strojních inženýrech, elektroinženýrech a inženýrech z oboru elektroniky, zdravotnických odbornících, vývojářích softwaru, pracovnících stravovacích zařízení, řidičích kamionů a svářečích. Největším potížím při hledání práce čelí absolventi humanitních oborů a sociálních věd bez pracovních zkušeností a nekvalifikovaní pracovníci.
ŠPANĚLSKO - práce
Ačkoli je Španělsko známé pro své slunce a plážovou kulturu, nechybí mu rozmanitost, s pohořími pokrytými sněhem, drsným venkovem, přírodními rezervacemi s bujnou vegetací a skalnatými stezkami podél pobřeží. Má jeden z nejvyšších počtů památek zapsaných do seznamu světového dědictví UNESCO.

Hospodářská krize zasáhla Španělsko tvrdě. Jelikož vzrostla nezaměstnanost, klesl ve Španělsku velký počet zahraničních pracovníků. Cestovní ruch a související odvětví se však držely dobře a vzrostl počet pracovních míst v oblasti informačních technologií, uměleckých, rekreačních a zábavních činností a správy. Trendy naznačují, že další růst trhu práce pravděpodobně přijde ze sektoru služeb, průmyslu a technologického vývoje a dojde k oživení zemědělství díky uplatňování nových technologií.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Spojené království má jednu z největších ekonomik na světě. Sektor služeb představuje více než 70 % HDP, ačkoli významnými zůstávají výroba automobilů, letecký a kosmický průmysl a farmaceutický průmysl.

Celosvětový útlum a vysoký státní dluh přiškrtily veřejné finance a zanikl značný počet pracovních míst ve veřejném i soukromém sektoru. Nicméně, stále je poptávka po inženýrech pro automobilový a elektrárenský průmysl a pro „zelená“ odvětví, po šéfkuchařích pro japonskou, thajskou a asijskou kuchyni, nemocničních konzultantech a sálových sestrách, některých odbornících z oboru informačních technologií a po řidičích kamionů, autobusů a dálkových autokarů. Pečovatelské odvětví má neobsazená pracovní místa pro pečovatele a je nedostatek sociálních pracovníků specializujících se na práci s dětmi a rodinami.
ŠVÉDSKO - práce
Švédsko se pravidelně objevuje na prvních místech ve světě z hlediska zdraví, gramotnosti a lidského rozvoje a jeho hospodářství se řadí mezi 10 nejkonkurenceschopnějších ve světě. Švédi jsou známi pro svou neutralitu a dosahování konsenzu. Švédsko je také známo pro své vysoké daně a štědrý sociální systém, platová nerovnost je nízká a odborové svazy jsou mocné.

Největšími odvětvími jsou inženýrství, telekomunikace, automobilový průmysl a farmaceutický průmysl. Prognózy předpovídají ztráty pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, v zemědělství a lesnictví, ale i tvorbu pracovních míst ve veřejném sektoru i soukromém sektoru služeb a stavebnictví. Tvrdá je konkurence pro absolventy žurnalistiky. Menší konkurence je v poslední době mezi kvalifikovanými stavebními inženýry, specialisty z oboru informačních technologií a stavebnictví a zdravotnickými odborníky včetně lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester.
ŠVÝCARSKO - práce
Švýcarsko je jedna z nejsilnějších ekonomik na světě. Jeho největším odvětvím je zpracovatelský průmysl – chemické látky, zdravotní a farmaceutické přípravky a vědecké a přesné nástroje.

Po změnách pravidel v oblasti svobody pohybu jsou žádáni vysoce kvalifikovaní zahraniční pracovníci. Jednu čtvrtinu stálých zaměstnanců tvoří cizí státní příslušníci a mnohem více je zde krátkodobých pracovníků nebo osob, které dojíždějí za prací přes hranice. Většina pracovních míst ve Švýcarsku je v sektoru služeb, čtvrtina v průmyslu a obchodu a 4 % v zemědělství. Volná místa v bankovnictví strmě ubývají, vzrostl však počet míst v pojišťovnictví. Silná měna vedla k poklesu počtu turistů, což má dopad na pracovní místa v tomto odvětví. Nejčastěji jsou inzerována pracovní místa pro kvalifikované stavební dělníky a ošetřovatele.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy