SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce

Úřední jazyky: angličtina
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 63,9 milionu
Hlavní město: Londýn
Měna: libra šterlinků (GBP)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +44
Internetový kód země (národní TLD): .uk

Proč?

Spojené království má jednu z největších ekonomik na světě. Sektor služeb představuje více než 70 % HDP, ačkoli významnými zůstávají výroba automobilů, letecký a kosmický průmysl a farmaceutický průmysl.

Celosvětový útlum a vysoký státní dluh přiškrtily veřejné finance a zanikl značný počet pracovních míst ve veřejném i soukromém sektoru. Nicméně, stále je poptávka po inženýrech pro automobilový a elektrárenský průmysl a pro „zelená“ odvětví, po šéfkuchařích pro japonskou, thajskou a asijskou kuchyni, nemocničních konzultantech a sálových sestrách, některých odbornících z oboru informačních technologií a po řidičích kamionů, autobusů a dálkových autokarů. Pečovatelské odvětví má neobsazená pracovní místa pro pečovatele a je nedostatek sociálních pracovníků specializujících se na práci s dětmi a rodinami.

Hledání práce

Většina zaměstnavatelů inzeruje volná pracovní místa na svých firemních internetových stránkách nebo na pracovních portálech, např. Monster nebo fish4jobs. Běžně jsou využívány i personální agentury, např. Adecco a Reed. Volná pracovní místa lze najít i na internetových stránkách vlády http://www.gov.uk a na portálu EURES. Některá pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci jsou inzerována v celostátním tisku, např. v novinách The Guardian a The Times. V některých odvětvích, například ve stavebnictví a zahradnictví, jsou informace o volných místech často předávány ústně.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Platí pravidlo, že se přesně dodržují instrukce. Zaměstnavatel může poskytnout telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, abyste se mohli o volném pracovním místě informovat podrobněji. Pokud to nebylo požadováno, nevyužívejte tento první kontakt jako příležitost k vlastní prezentaci.

Je vcelku běžné, že zaměstnavatelé přijmou omezený počet žádostí a nabídku pracovního místa uzavřou, jakmile je dosaženo tohoto počtu. Z tohoto důvodu pošlete svou žádost dostatečně brzy a vždy před uzávěrkou.

Při vyplňování si formulář žádosti uložte a pošlete v souboru s kompatibilním formátem. Uveďte referenční číslo nabídky pracovního místa a formulář si důkladně přečtěte. Pravopis si ve formuláři zkontrolujte spíše podle slovníku britské, nikoliv americké angličtiny a věnujte pečlivě pozornost gramatice a větné stavbě.

Pokud přijímací řízení požaduje životopis a motivační dopis, měl by být dopis stručný (jedna strana formátu A4) a věcný. V prvním odstavci uveďte, proč jej píšete; v druhém odstavci uveďte podrobnosti o své kvalifikaci a zkušenostech; do třetího odstavce napište, kdy jste k dispozici pro pohovor, a uveďte jakékoli další důležité podrobnosti o vašich současných povinnostech. Dopis zakončete krátkou větou, ve které uvedete, že se těšíte na odpověď. Pokuste se do své žádosti začlenit klíčová slova z inzerátu.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, neměli byste v něm uvádět ani datum narození.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psaných žádostí byste se měli vyvarovat, pokud tento požadavek není výslovně uveden v inzerátu.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Britští zaměstnavatelé životopis ve formátu Europass obvykle neuznávají. Několik internetových stránek poskytuje dobré rady, jak sepsat životopis pro britský trh práce, například National Careers Service, Prospects AC a Monster.

Telefonický kontakt

Společnost kontaktujte telefonicky pouze v případě, že je to požadováno, a až poté, co jste si ověřili, že máte potřebné dovednosti a zkušenosti, které tento zaměstnavatel hledá. Někteří zaměstnavatelé mohou provést předběžný pohovor po telefonu. Pokud tomu tak je, zaměstnavatel vám zatelefonuje v předem domluvenou hodinu. Na telefonický pohovor se připravte stejně důkladně jako na osobní pohovor.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, ty budou zpravidla vyžadovány až v pozdější fázi.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference by se měly uvést na formuláři žádosti o zaměstnání nebo by měly být vyjmenovány ve vašem životopise. Zaměstnavatel prověří vámi poskytnuté informace u toho, kdo vám reference poskytl. Nejlepší je, pokud vám reference poskytne váš poslední zaměstnavatel, ale ujistěte se, že je schopen odpovědět anglicky. Doporučující dopisy nejsou obvykle nezbytné.

Pro pracovní místa v bezpečnostní oblasti nebo při práci s bezbrannými osobami (děti / starší lidé) budete potřebovat doklad o tom, že jste nebyli v minulosti souzeni za trestný čin (čistý trestní rejstřík, Disclosing and Barring Service check).

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Obvykle to je 4 až 6 týdnů.

Příprava na pohovor

Pracovníci provádějící nábor očekávají, že uchazeči budou k dispozici pro pohovor v krátké době. Budou rovněž očekávat, že uchazeč bude motivovaný a bude mít dostatečně dobrou znalost angličtiny pro efektivní komunikaci (s výjimkou některých méně kvalifikovaných pracovních míst, například pro sklizeň ovoce, kde je pohovor možno vést v rodném jazyce uchazeče, zejména tehdy, pokud probíhá v jeho vlastní zemi). Uchazeči by měli být zdvořilí, dochvilní, vkusně upravení a schopní se jasně vyjádřit.

Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor zkontrolovali totožnost každého uchazeče, dříve než mu nabídnou zaměstnání. Uchazeč si proto na pohovor musí přinést originál svého cestovního pasu nebo národní průkaz totožnosti, kterými prokáže, že je státním příslušníkem země EHP (nebo Švýcarska), případně jeho rodinným příslušníkem.

Styl oblékání

Doporučuje se formální oblečení (oblek či kostým). Muži by měli mít kravatu. Ženy by měly mít decentní nalíčení a pouze malé množství šperků. Ať už máte na sobě cokoli, vaše oblečení by mělo být čisté a dobře vyžehlené.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovory obvykle vede dvoučlenná nebo tříčlenná komise včetně vedoucího oddělení, které volné místo nabízí, a zástupce personálního oddělení.

Podáváme si ruce?

Je běžné podat si s členy přijímací komise ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Atmosféra je formální, ale přátelská. Kandidát by měl být pozorný, vstřícný, s pozitivním přístupem, co se týká jeho žádosti o zaměstnání. Měl by se snažit uvolnit a odpovídat na otázky s jistotou a co nejúplněji.

Zaměstnavatel se bude zajímat o příklady, které demonstrují schopnost uchazeče vykonávat příslušné zaměstnání. Důležitými faktory jsou i přesnost, vystupování a motivace.

Většinou se pořádá jen jedno kolo pohovorů a někdy jsou součástí pohovorů i testy, jejichž cílem je posoudit uchazečovy technické schopnosti a dovednosti při řešení problémů. Pohovor v obvyklém případě trvá maximálně 30–40 minut. Testy trvají 20–30 minut. I když předmětem hodnocení nemusí být vystupování, postoj a pozornost uchazeče, jsou tyto faktory rovněž důležité, protože ovlivňují názor zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že se klade důraz na schopnosti a na to, zda uchazeč vyhovuje profilu nabízeného pracovního místa, hovoří se jen velice málo, pokud vůbec, o záležitostech, které se zaměstnání netýkají. Motivace by měla vyplývat z formuláře žádosti o zaměstnání nebo z odpovědí dotazovaného. Nemusíte uvádět ani podrobnosti o svých mimopracovních zájmech, ledaže takové údaje využijete jako příklad své schopnosti provést určitý úkol při odpovědi na některou z otázek.

Mezi obvyklé otázky patří ty, u kterých je uchazeč požádán, aby uvedl příklady, kdy se ocitl v určité situaci a jak se s ní vypořádal. Je možné, že budete požádáni, abyste uvedli příklady neúspěchu a zvoleného způsobu nápravy, nebo abyste popsali své slabé stránky. V takovém případě musíte ukázat, že víte, jak se vypořádat se svými slabými stránkami.

Ke konci pohovoru budete dotázáni, zda máte nějaké otázky. Připravte si jednu nebo dvě otázky předem, například se možná budete chtít zeptat na příležitosti k postupu v rámci společnosti nebo jaké typy školení společnost nabízí.

Kdy otázka překročí hranice?

Zaměstnavatelé nesmí nikoho diskriminovat z důvodu pohlaví, rasy, zdravotního postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo věku. Zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor jsou odpovědní za to, že jejich otázky nebudou diskriminační, a nebudou po vás chtít, abyste podávali informace o soukromých záležitostech, které nesouvisí s prací. Je však možné, že budete muset zástupce zaměstnavatele informovat o tom, že jste v minulosti byli souzeni za trestný čin.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Není pravděpodobné, že by podmínky nabízené zaměstnavatelem bylo možné upravovat, ledaže by to bylo uvedeno již v inzerátu na příslušné volné místo. Nejlepším přístupem je spolehnout se na nabídku zaměstnavatele a žádat pouze o taková pracovní místa, která nabízejí uspokojivý plat a pracovní podmínky.

Vyjednávání o smlouvě se týkají většinou jen velmi dobře placených pozic vyžadujících vysokou kvalifikaci. Uchazeč bude muset zdůvodnit své platové nároky tak, že prokáže, že jsou v souladu se sazbami na trhu a s jeho kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Pokud se zdá, že váš plat neodpovídá platu zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci, můžete požádat o zvýšení platu, ale až po určité odpracované době. Váš plat bude zpravidla každý rok podroben přezkoumání. Součástí platového ohodnocení je i plat za dovolenou. Plat se obvykle udává v hrubé roční sazbě. U řemeslných profesí, jako jsou např. tesaři a zedníci, se často stanovuje hodinový plat.

Nejčastější mimoplatové výhody nestanovené zákonem jsou tyto: pružné uspořádání výkonu práce, soukromá zdravotní péče nebo zdravotní pojištění, dotovaná doprava, „londýnský příplatek“ (London Weighting, příplatek pro určité skupiny zaměstnanců pracující v hlavním městě, kde životní náklady převyšují národní průměr), možnost používání služebního vozu, dotované stravování v podnikové jídelně, dotované členství ve sportovním zařízení nebo klubu a zvláštní odměny.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku není obvyklá. Pravděpodobnější je, že budete pracovat ve zkušební době, po jejímž uplynutí váš plat vzroste na plnou výši.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Standardní zkušební doba trvá 3 až 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, obvykle ne.

Kdy se dozvím výsledek?

Pokud jste se dostali do stadia pohovoru, zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor potvrdí, zda pracovní nabídku dostanete, obvykle do 1 až 3 týdnů od pohovoru.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud neuspějete, je možné, že v rámci písemného vyrozumění dostanete i zpětnou vazbu hodnotící váš výkon při pohovoru. V opačném případě můžete zavolat nebo napsat zaměstnavateli a o takovou zpětnou vazbu jej požádat.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Měli byste se dostavit 15–20 minut před pohovorem. Očekávejte, že zaměstnavatel bude dochvilný.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy