ŠVÉDSKO - práce

stát: Švédsko
Úřední jazyky: švédština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 9,6 milionu
Hlavní město: Stockholm
Měna: švédská koruna (SEK)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +46
Internetový kód země (národní TLD): .se

Proč?

Švédsko se pravidelně objevuje na prvních místech ve světě z hlediska zdraví, gramotnosti a lidského rozvoje a jeho hospodářství se řadí mezi 10 nejkonkurenceschopnějších ve světě. Švédi jsou známi pro svou neutralitu a dosahování konsenzu. Švédsko je také známo pro své vysoké daně a štědrý sociální systém, platová nerovnost je nízká a odborové svazy jsou mocné.

Největšími odvětvími jsou inženýrství, telekomunikace, automobilový průmysl a farmaceutický průmysl. Prognózy předpovídají ztráty pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, v zemědělství a lesnictví, ale i tvorbu pracovních míst ve veřejném sektoru i soukromém sektoru služeb a stavebnictví. Tvrdá je konkurence pro absolventy žurnalistiky. Menší konkurence je v poslední době mezi kvalifikovanými stavebními inženýry, specialisty z oboru informačních technologií a stavebnictví a zdravotnickými odborníky včetně lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester.

Hledání práce

Kvalifikovaní uchazeči – zejména v oboru informačních technologií a finančním sektoru – zpravidla hledají volná pracovní místa na internetových stránkách společností. Stále častějším typem žádosti o zaměstnání se stávají žádosti spontánní. Veřejná služba zaměstnanosti hledá hlavně nekvalifikované pracovníky a spolupracuje úzce s personálními agenturami. Její internetové stránky (viz stránka Odkazy na portálu EURES) mají největší nabídku volných pracovních míst ve Švédsku.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Uchazeči se obvykle obracejí na kontaktní osobu s žádostí o více informací o pracovním místě ještě před podáním žádosti. Je také běžné kontaktovat s žádostí o informace o platech zástupce odborového svazu.

Vždy se řiďte pokyny v inzerátu s nabídkou volného pracovního místa. Velmi běžné jsou elektronické formuláře žádosti. Pokud motivační dopis a životopis posíláte poštou, nepřipojujte žádné jiné dokumenty, pokud je inzerát nepožaduje. Počítače jsou k dispozici na všech pracovištích veřejné služby zaměstnanosti a ve všech knihovnách.

U všech písemných žádostí určitě vztáhněte poskytované informace k místu, o něž se ucházíte. Žádost by měla být krátká, informativní a hezky upravená. Vytvořte dynamicky napsanou žádost, šitou na míru požadavkům uvedeným v inzerátu. Měla by být krátká a měla by obsahovat jen důležité údaje: jednostránkový motivační dopis a životopis o jedné až dvou stranách. Uchazečům se doporučuje, aby zaměstnavateli zatelefonovali a ověřili si, zda jejich žádost dostal.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Není to standardní, ale zaměstnavatel o ni někdy může požádat.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psané žádosti se ve Švédsku nevyužívají.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Nepoužívá se často, ale zaměstnavatelé ho akceptují.

Telefonický kontakt

Ačkoli je zásadní chovat se při telefonickém kontaktu zdvořile, přistupuje se k nim spíše neformálně. Švédsko je země, kde se při oslovování nepoužívají tituly.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

K žádosti se obvykle nepřipojují další dokumenty. Pokud zaměstnavatel vyžaduje kopii diplomu, přineste ji s sebou na pohovor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Pokud máte aktuální reference, uveďte podrobnosti ve svém životopise. Jinak napište: „Reference budou poskytnuty na požádání.“ Reference nejčastěji poskytuje předchozí zaměstnavatel. Slouží jako podpůrný dokument k žádosti a popisuje vaše pracovní schopnosti a vaši osobu.

Doporučující dopisy jsou zapotřebí a mohou vám pomoci. Vezměte si je s sebou na pohovor. Měl by je napsat bývalý nadřízený, vedoucí týmu nebo pracovník personálního oddělení. Pokud nemáte pracovní zkušenosti, můžete předložit doporučující dopis od učitele nebo vedoucího sportovního týmu.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Jeden až několik týdnů, i když v některých odvětvích, například ve službách a v oblasti hotelů/restaurací, může být řízení mnohem kratší.

Příprava na pohovor

Pohovor obvykle trvá asi 90 minut. Může se stát, že budete pozváni do druhého kola. Pokud nemůžete na pohovor přijít, co nejdříve o tom informujte zaměstnavatele a zeptejte se, zda si můžete domluvit novou schůzku.

Styl oblékání

U většiny pracovních míst není vůbec nutné se oblékat příliš formálně, ale určitě buďte čistí a upravení. Není již nutné nosit kravatu. Kvalitní kalhoty a sako jsou vždy přijatelné – u mužů i u žen.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Jedna nebo dvě osoby a často zástupce odborové organizace.

Podáváme si ruce?

Ano, rozhodně. Je to obvyklá praxe.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Na počátku pohovoru vás obvykle požádají, abyste se představili (buďte struční), dále řeknete zaměstnavateli, proč se o místo ucházíte a co víte o společnosti, v níž chcete pracovat. Buďte uvolnění, ale pozorní.

Obvykle jsou pokládány tyto otázky: Učíte se snadno nové věci? Jak reagujete na kritiku? Umíte řešit problémy? Jak přistupujete k řešení problémů? Na co jste pyšní? Můžete nám vyprávět o něčem, co se vám opravdu povedlo? Co si myslíte, že budete dělat za 5 let? Jak by podle vás měl vypadat dobrý kolega? Popište situaci, kdy jste udělali chybu, a jaké ponaučení jste si z ní odnesli. Jak by vás asi popsali vaši přátelé? Jak by vás asi popsal váš manažer? Jak umíte spolupracovat s týmem? Jaké jsou vaše slabé a silné stránky? Jak si umíte poradit se stresem? Proč bychom vás měli zaměstnat?

Během prvního pohovoru se můžete zajímat o to, jak vypadá běžný pracovní den, kdy budete informováni o výsledku pohovoru, kdy byste měli nastoupit či zda společnost nabízí nějaké úvodní školení atd. Na počátku výběrového řízení se nedotazujte na platové podmínky. Počkejte, až s tímto tématem přijde zaměstnavatel.

Kdy otázka překročí hranice?

Ve Švédsku platí antidiskriminační zákony (proti diskriminaci z důvodu pohlaví, náboženského vyznání, etnického původu, zdravotního postižení). Můžete se rozhodnout, zda na otázky tohoto typu během pohovoru odpovíte. Dotazy, které nijak nesouvisí s vaší prací (věk, zda máte děti, váš původ), se považují za soukromé.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Čím kvalifikovanější je práce, o kterou se ucházíte, tím větší prostor se vám nabízí k vyjednávání platových podmínek. Většina pracovních podmínek je ve Švédsku zakotvena v kolektivních smlouvách, které však nenechávají příliš prostoru pro vyjednávání, zejména u méně kvalifikovaných prací.

Nejčastěji se sjednává měsíční plat. U manažerských pozic se nabízí prostor pro vyjednávání mimoplatových výhod nestanovených zákonem, které byste probrali s personálním oddělením.

Pokud se ucházíte o práci ve státním sektoru nebo budete pracovat s dětmi, budete muset předložit potvrzení o bezúhonnosti. Tento požadavek bude vždy uveden v inzerátu nebo vás o něm bude informovat zaměstnavatel.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku, přičemž máte nárok dostat za odpracovaný den zaplaceno.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Standardní zkušební doba trvá 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není to obvyklé, ale je to možné, pokud máte úzkou specializaci.

Kdy se dozvím výsledek?

Pokud nedostanete žádné informace do 2 týdnů, měli byste kontaktovat pracovníka provádějícího nábor a zeptat se ho, kdy můžete očekávat zpětnou vazbu.

Zpětná vazba a následný postup

Po pohovoru můžete kontaktovat zaměstnavatele a zeptat se ho, jaké budou další kroky přijímacího řízení. Pokud jste nabízené místo nezískali, můžete se zeptat na důvod.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Buďte dochvilní. Přijít o pět minut dříve je vždy v pořádku. Ve Švédsku byste neměli na pohovor nikdy přijít pozdě.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy