FINSKO - práce

stát: Finsko
Úřední jazyky: finština, švédština
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 5,4 milionu
Hlavní město: Helsinky
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +358
Internetový kód země (národní TLD): .fi (kontinentální Finsko) / .ax (Alandy)

Proč?

Finsko se s železnou pravidelností objevuje na špici celosvětových žebříčků kvality života, vzdělávacích standardů a hospodářské konkurenceschopnosti nebo na jednom z předních míst těchto žebříčků. Nejoblíbenějším národním rozptýlením je dát si saunu, ale Finové jsou také nadšenými pořadateli bláznivých mistrovství světa: mimo jiné v nošení manželky, ve hře na imaginární kytaru a chytání komárů. Obyvatelé mohou také snadno utéci do divočiny, ať už do lesa, k jezeru nebo na jeden z 180 000 ostrovů v zemi.

Navzdory úspěchům Finska v oblasti konkurenceschopnosti nedávná hospodářská nejistota zabrzdila nábor nových zaměstnanců. Je však stále poptávka po kvalifikovaných pracovnících v sektoru služeb, včetně zdravotních sester, lékařů, psychologů a zubařů, pedagogických pracovníků do předškolních zařízení i do speciálních škol, sociálních pracovníků, účetních, prodavačů a pracovníků telemarketingu a úklidu.

Hledání práce

Pracovní místa se zveřejňují na internetových stránkách úřadu práce, na soukromých stránkách s nabídkami pracovních míst a v tisku. Portál EURES je na všechny z nich napojen.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Ověřte si, že jste žádost o zaměstnání pečlivě vyplnili. Pokud v ní budou některé údaje chybět, může ji zaměstnavatel vyřadit. Uvědomte si, že zaměstnavatel pravděpodobně obdrží stovky žádostí, takže se pokuste mezi ostatními vyniknout pozitivním způsobem.

Motivační dopis by neměl být delší než jedna strana. Stručně popište, proč právě vy byste měli být tím nejlepším uchazečem. Uveďte jednu nebo dvě reference včetně kontaktů na osoby, které reference poskytují. Zaměstnavatel si u nich bude možná chtít ověřit (možná ještě před pohovorem), jaký jste zaměstnanec. Motivační dopis nezapomeňte podepsat.

Délka životopisu by neměla přesáhnout dva listy formátu A4.

Před podáním spontánní žádosti se podívejte na internetové stránky společnosti, abyste viděli, jaké kariérní příležitosti můžete očekávat a jak zaměstnavatel obvykle přijímá nové pracovníky. Pokud je pro spontánní žádosti využíván elektronický formulář, měli byste ho použít. Pokud ne, kontaktujte zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky. Zvolíte-li si jako první kontakt e-mail, zatelefonujte do společnosti asi po 1 týdnu a zeptejte se osoby odpovědné za nábor, zda vaši žádost obdržela a měla čas si ji prostudovat.

Zejména menší společnosti nemají dostatek pracovníků na to, aby podávaly inzeráty, vyřizovaly žádosti a organizovaly pohovory. Je proto vhodnější kontaktovat tyto zaměstnavatele přímo a ucházet se o místo spontánně.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, ale v některých případech je to možné.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psané žádosti se vůbec nevyužívají.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

V národních žádostech se používá jen zřídkakdy, ale lze ho použít pro mezinárodní žádosti.

Telefonický kontakt

Někteří zaměstnavatelé očekávají, že se s nimi uchazeč ještě před odesláním žádosti telefonicky nebo e-mailem spojí a požádá o další detaily. Považují tento kontakt za důkaz zájmu. Jiní zaměstnavatelé ale nemají čas na to, aby mohli odpovídat na e-maily nebo telefonáty a žádný takový kontakt od uchazečů neočekávají.

Pokud přesto zatelefonujete, připravte se předem. Zamyslete se pečlivě nad tím, proč se o danou pozici ucházíte a proč byste měli být vybráni právě vy. Mluvte zřetelně a snažte se být uvolnění.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Kopie diplomů přiložte pouze v případě, že je to uvedeno v inzerátu s oznámením volného pracovního místa. Originály diplomů si vezměte s sebou na pohovor pro případ, že by je chtěl zaměstnavatel podrobněji prozkoumat.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Ve své žádosti nebo životopise byste měli uvést jména několika osob, které vám poskytnou referenci a které zaměstnavatel může kontaktovat. Ujistěte se předem, že jsou tyto osoby ochotny vás doporučit, protože reference jsou obvykle požadovány. Někteří zaměstnavatelé požadují, aby uchazeči připojovali ke svým žádostem i doporučující dopisy. Vezměte si tyto dopisy s sebou na pohovor, protože mnozí zaměstnavatelé si je budou chtít detailněji prostudovat.

Pokud musíte prokázat svůj čistý trestní rejstřík, je to obvykle uvedeno v inzerátu. Doklad o čistém trestním rejstříku musí předkládat pouze úspěšní uchazeči.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

To je různé, i když je obvykle delší v případě mezinárodního náboru.

Příprava na pohovor

Jednou z prvních otázek, které vám zaměstnavatel položí, bude dotaz na vaši motivaci, proč se o nabízené místo ucházíte a proč byste měli být vybráni. Připravte si proto srozumitelné vysvětlení své motivace a udělejte si seznam svých silných stránek jak v oblasti pracovní, tak osobní.

Chcete-li udělat dobrý dojem, zjistěte si na internetových stránkách společnosti dopředu základní údaje o společnosti.

Styl oblékání

Oblečte se přiměřeně situaci a elegantně. Dostačující je tzv. smart casual styl neboli neformální, ležérně elegantní oděv. V obchodním světě muži nosí převážně oblek. Příjemného, elegantního vzhledu dosáhnete, pokud použijete jen malé množství jednoduchých šperků.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovoru se obvykle účastní nejméně dvě osoby ze společnosti.

Podáváme si ruce?

Ano, podejte si ruku s každým z přítomných.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Zaměstnavatel obvykle dělá pohovor se 3 až 10 uchazeči. Může se rozhodnout už po jednom pohovoru nebo provést další pohovory či testy způsobilosti.

Po přivítání následuje seznámení se společností a pracovním místem. Představte se jasně a dívejte se každému do očí. Očekává se od vás, že nejdříve řeknete něco o sobě – proč se ucházíte o toto místo a proč si myslíte, že byste měli být vybráni –, a pak následují otázky. Na konci jednání budete mít možnost zeptat se na věci, které během pohovoru nebyly objasněny.

Pohovory obvykle probíhají v uvolněné atmosféře. Nenechte se nicméně překvapit odmlkami, protože osoby vedoucí pohovor si mohou dělat poznámky.

Během pohovoru zachovejte klid a hovořte jasně a srozumitelně. Ukažte, čeho jste dosáhli, ale nebuďte nadměrně sebevědomí. Je důležité, abyste dostatečně prokázali svůj zájem o danou pozici – nejlépe tím, že budete aktivní, pozorně naslouchat a klást dodatečné otázky pro objasnění věcí, kterým nerozumíte. Osobu vedoucí pohovor nikdy nepřerušujte. Především buďte čestní a nekritizujte své předešlé zaměstnavatele.

Pokud budete požádáni, abyste absolvovali psychologický test nebo test způsobilosti, považujte to za dobré znamení, protože to znamená, že patříte mezi nejlepší uchazeče.

Na testy se dopředu nemůžete nijak připravit, nejlepší přípravou je proto dostatečný spánek a upřímný přístup. Nesnažte se předstírat, že jste někdo jiný, než doopravdy jste.

Pro zaměstnavatele je důležité, aby se dozvěděl o vaší odborné průpravě a schopnostech. Bude chtít také poznat vaši osobnost včetně silných a slabých stránek. Rovněž ho zajímá, jak vás hodnotí váš bývalý zaměstnavatel. Budete také asi muset popsat, jak reagujete na stres a termíny a jak si dokážete poradit v obtížných situacích.

Kdy otázka překročí hranice?

Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci z důvodu věku, etnického původu nebo národnostního původu, státní příslušnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, politických názorů, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo dalších osobních charakteristik. Uchazeč nemusí odpovídat na otázky týkající se jeho náboženského nebo politického přesvědčení, nemocí, těhotenství, plánování rodiny nebo činnosti v odborovém hnutí. Zaměstnavatelé mají právo zjišťovat si detailní zdravotní stav v případě, že dobrý zdravotní stav je základní podmínkou plnění pracovních povinností.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Ve Finsku jsou pracovní smlouvy založeny na kolektivních smlouvách. Téměř každá oblast má svoje vlastní smlouvy, nicméně někdy můžete o platu vyjednávat. Pokud tomu tak je, je to uvedeno v inzerátu s nabídkou pracovního místa a uchazeči jsou požádáni, aby své představy uvedli v žádosti o zaměstnání.

Plat se obvykle udává v hodinové nebo měsíční sazbě. Plat za dovolenou vychází ze zákonných požadavků. V některých oblastech nebo podnicích (zejména ve výkonných pozicích) si můžete dohodnout roční prémie, které budou pravděpodobně záviset na pracovním výkonu.

Zvláštní mimoplatové výhody jsou ve Finsku velmi časté a patří k nim stravenky, slevové poukázky do sportovních a kulturních center a zaměstnanecká zdravotní péče. V některých společnostech můžete dostat auto na leasing. Některé z těchto výhod si lze vyjednat. Jméno konkrétní osoby, s níž můžete o těchto zvláštních mimosmluvních výhodách jednat, vám sdělí váš nový nadřízený.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku je obvyklá, nikoli však na všech pozicích.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá zpravidla maximálně 4 měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Pravděpodobně ne, ale u některých pozic by o tom bylo možné jednat.

Kdy se dozvím výsledek?

Na konci pohovoru vám zaměstnavatel obvykle sdělí, kdy budete moci očekávat výsledky / další kroky.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud nebudete k pohovoru pozváni, můžete zaměstnavatele kontaktovat asi 2 týdny po vypršení nabídky volného pracovního místa.

Pokud se s vámi zaměstnavatel nespojí po pohovoru do 1 nebo 2 týdnů, můžete o výsledky požádat telefonicky nebo e-mailem. Pokud nebudete vybráni, můžete zaměstnavatele kontaktovat a požádat o zpětnou vazbu týkající se pohovoru a žádosti.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Požadavek dochvilnosti platí ve Finsku jako norma jak pro uchazeče, tak pro zaměstnavatele.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy