SLOVENSKO - práce

stát: Slovensko
Úřední jazyky: slovenština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 5,4 milionu
Hlavní město: Bratislava
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +421
Internetový kód země (národní TLD): .sk

Proč?

Slovenské hospodářství, překřtěné na tatranského tygra („Tatra Tiger“), zažívalo před celosvětovou recesí vytrvalý růst. Od té doby se již objevily pomalejší náznaky oživení. V posledních letech však Slovensko zaznamenalo nárůst počtu pracujících osob a počtu pracovních míst. Vedle odvětví informačních technologií došlo k růstu v dopravě a oblasti skladování a k rozmachu činností v oblasti informací a komunikace a v průmyslové výrobě. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou výroba automobilů a elektrotechnický průmysl – Slovensko je největším producentem vozů na obyvatele na světě.

Kromě pracovních aspektů má tento malý vnitrozemský stát rozsáhlá dopravní spojení a četná přírodní a kulturní lákadla, včetně historických měst, pozoruhodných jeskyní, úchvatné horské scenérie a živé scény se zimními sporty.

Hledání práce

Inzeráty s pracovními nabídkami se zveřejňují na internetu, v celostátním tisku a v regionálních novinách. Internetové portály s pracovními nabídkami, soukromé personální agentury a veřejná služba zaměstnanosti vystavují volná pracovní místa na Slovensku na svých internetových stránkách. Ty uvádějí veškeré podrobnosti a požadavky na uchazeče o zaměstnání.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Postupujte podle pokynů uvedených v oznámení o volném pracovním místě. Nezasílejte jednu a tu samou žádost více zaměstnavatelům najednou, ale raději každému samostatně. Obsah žádosti zasílané e-mailem by měl být shodný s vlastnoručně psanou žádostí. Je obvyklé poslat motivační dopis s vysvětlením, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost, s přiloženým životopisem a kopií vašeho diplomu.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, fotografie se obvykle přikládá pouze k žádostem určeným pro zahraniční zaměstnavatele.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, žádosti psané na stroji nebo počítači jsou v pořádku. Píšete-li žádost v ruce, ujistěte se, že je vaše písmo čitelné.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, používá se často.

Telefonický kontakt

Při jakémkoli kontaktu se zaměstnavatelem buďte příjemní a přátelští. Odpovídejte na všechny otázky a taktně popište svá očekávání.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne vždy. Někdy musí být přiloženy k žádosti, někdy byste je měli přinést s sebou na pohovor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Poskytněte osobě provádějící nábor doporučení týkající se vašich pracovních zkušeností a dovedností a kontaktní údaje osoby, která může potvrdit přesnost těchto informací. Reference by měly potvrzovat odpracovanou dobu, ohodnotit odvedenou práci a doporučit zaměstnance novému zaměstnavateli.

Například u učitelů a osob pracujících se zbraněmi nebo nebezpečnými látkami je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Dva týdny až měsíc nebo déle.

Příprava na pohovor

U specializovaných pozic můžete být požádáni, abyste absolvovali dovednostní test. U nespecializovaných pracovních míst se očekává, že prokážete ochotu pracovat.

Připravte se na pohovor dobře. Vezměte si kopie svých diplomů, licencí a jiných potřebných dokumentů, doložte výsledky své práce a předložte důkazy o svých zkušenostech a dovednostech. Buďte zdvořilí a odpovídejte srozumitelně a pravdivě.

Styl oblékání

Buďte pěkně a čistě oblečeni a upraveni. U duševně pracujících je nezbytný oblek (muži) nebo kostým (ženy). Je možné oděv doplnit šperky, ale neměly by být nápadné a ve velkém množství.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Ve výběrové komisi budou obvykle jeden až tři zástupci společnosti. Proběhne pohovor s 10–30 uchazeči. Někdy se konají skupinové pohovory.

Podáváme si ruce?

Ne, to je obvykle vyhrazeno pro úspěšného uchazeče na konci přijímacího řízení.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Ve většině případů zaměstnavatelé v úvodu představí společnost a uvedou, co od nového zaměstnance očekávají. Poté požádají uchazeče, aby je seznámil se svými důvody, proč se o nabízené místo uchází, a popsal své znalosti a dovednosti. Zaměstnavatel může uchazeče rovněž podrobit testu nebo ho nechá vyplnit dotazník. Na konci pohovoru zaměstnavatel může uchazeči nabídnout možnost položit otázky.

Atmosféra je formální. Pamatujte si to a podle toho také volte slova. Většina času je při pohovoru věnována profesním tématům, osobní aspekty zaměstnavatele obvykle příliš nezajímají.

Kdy otázka překročí hranice?

Uchazeči nejsou povinni odpovídat na otázky týkající se jejich soukromého života, náboženského a politického přesvědčení nebo rodinného stavu.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Uchazeč má zřídkakdy dost prostoru na vyjednávání pracovní smlouvy a ve většině případů s ní může pouze souhlasit či nesouhlasit. Mezi nejčastější mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří ubytování, služební vůz a mobilní telefon.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku. Protože to není legální požadavek, můžete jej odmítnout. Na druhou stranu může být toto odmítnutí důvodem, proč si vás zaměstnavatel nevybere, protože odmítnutí považuje za projev neochoty spolupracovat.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

V průměru tři měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Mohl by, ale jen ve vzácných případech.

Kdy se dozvím výsledek?

Jeden nebo dva týdny po pohovoru.

Zpětná vazba a následný postup

Žádat o zpětnou vazbu týkající se pohovoru není obvyklé. Výsledek je úspěšným uchazečům oznámen e-mailem nebo telefonicky.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dostavte se minimálně 30 minut před schůzkou.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy