SLOVINSKO - práce

stát: Slovinsko
Úřední jazyky: slovinština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 2,1 milionu
Hlavní město: Lublaň
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +386
Internetový kód země (národní TLD): .si

Proč?

Slovinsko láká díky své nádherné krajině a záviděníhodnému klimatu turisty a lyžaře. Rozkládá se na jih od Alp a pyšní se slunnými alpskými loukami posetými lučními květy, pruhem uklidňujícího středomořského pobřeží a bujnými lesy, které pokrývají 58 % jeho území.

Slovinsko je velmi závislé na vývozu a bylo silně postiženo celosvětovou recesí. Známky oživení se projevily jako růst na trhu práce v roce 2011, ale v roce 2012 se začaly ekonomické podmínky opět zhoršovat. Stále je poptávka po strojních inženýrech, elektroinženýrech a inženýrech z oboru elektroniky, zdravotnických odbornících, vývojářích softwaru, pracovnících stravovacích zařízení, řidičích kamionů a svářečích. Největším potížím při hledání práce čelí absolventi humanitních oborů a sociálních věd bez pracovních zkušeností a nekvalifikovaní pracovníci.

Hledání práce

Zaměstnavatelé ve Slovinsku inzerují volná pracovní místa na internetu, ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím personálních agentur a jsou také povinni oznámit všechna volná místa službě zaměstnanosti. Také uvádějí, zda si přejí přijmout zahraniční pracovníky ze zemí EHP nebo z třetích zemí.

Slovinská služba zaměstnanosti zveřejňuje volná pracovní místa na svých informačních tabulích nebo internetové stránce ESS, portálu EURES a v jiných médiích. Uchazeči o zaměstnání se mohou rovněž zaregistrovat do databáze životopisů služby zaměstnanosti, díky níž se mohou zaměstnavatelé spojit s vhodnými kandidáty.

„Nedávný přeshraniční slovinsko-rakouský den pracovních příležitostí v Mariboru přilákal přes 6 000 uchazečů o zaměstnání – společně se zaměstnavateli a personálními agenturami, které představily více než 600 volných míst. Slovinsko-italský den pracovních příležitostí v Koperu přilákal 2 000 uchazečů a 46 zástupců zaměstnavatelů, sdružení zaměstnavatelů a personálních agentur.“ Darja Graufová, poradkyně sítě EURES, Slovinsko

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Většina žádostí o zaměstnání obsahuje motivační dopis a životopis. Dopis by měl zaměstnavatele motivovat k tomu, aby vás pozval na pohovor. Neměl by zacházet příliš do detailů, pokud jde o vaše zkušenosti a kvalifikace, ty poskytuje životopis.

Váš životopis by měl mít dvě, nebo ještě lépe jednu stranu A4. Předchozí pracovní poměry by měly být seřazeny v opačném chronologickém pořadí. To platí i pro oddíl, který se týká vašeho vzdělání a odborné přípravy.

Žádost o zaměstnání se obvykle píše ve slovinštině. Zahraniční pracovníci ji ale mohou napsat i v jiném jazyce, nejčastěji v angličtině, němčině nebo italštině, zejména v případě přeshraničních pozic nebo pokud se ucházejí o práci v mezinárodní společnosti.

Pokud podáváte spontánní žádost, zvažte následující navržené úvodní formulace.
  • „Již řadu let jsem vaším zákazníkem, a domnívám se tudíž, že váš obor již dobře znám. Proto bych se rád stal zaměstnancem vaší společnosti.“
  • „Možná budete v nedaleké budoucnosti potřebovat kolegu s právě takovými zkušenostmi a schopnostmi, jaké mám já. Dovolte mi proto, abych se vám blíže představil.“
Pokračujte se seznamem své profesní odborné přípravy, pracovních zkušeností, dovedností, úspěchů a znalostí cizích jazyků. Vysvětlete, proč si myslíte, že byste mohli být užiteční.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, ačkoli pro některá pracovní místa to může být užitečné, například pro funkci v marketingu nebo při práci s klienty.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ve Slovinsku jen velmi zřídka.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, zejména u žádostí ze zahraničí.

Telefonický kontakt

Pokud telefonujete ohledně pracovního místa, buďte přátelští a uvolnění, mějte připraveny otázky i odpovědi na otázky, které vám mohou být položeny, a konverzaci určitě zakončete optimisticky laděnými slovy.

Pokud žadatel žije v zahraničí, bude si zaměstnavatel možná přát vést pohovor po telefonu nebo přes Skype. Také může s vhodnými uchazeči probrat obsah pracovní smlouvy a poslat ji potenciálnímu pracovníkovi ke kontrole e-mailem nebo faxem. Poté je možné dohodnout osobní návštěvu uchazeče ve Slovinsku.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Obvykle je třeba přiložit rovněž kopie certifikátů o vzdělání a kvalifikaci nebo je možné je přiložit dobrovolně. Můžete také uvést, že tyto dokumenty budou, pokud bude třeba, předloženy později. Na pohovor je dobré si vzít originály dokumentů. Důležité jsou rovněž doklady prokazující jazykové znalosti, počítačové dovednosti, dokumenty potvrzující pracovní zkušenosti a úspěchy v soutěžích, kterých jste se zúčastnili.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference jsou očekávány. Doporučující dopis může napsat bývalý zaměstnavatel, vyučující nebo lektor; můžete také uvést jejich kontaktní údaje, aby jim mohl potenciální zaměstnavatel zavolat a zeptat se jich na názor na vaši osobu. Doporučující dopisy zaměstnavatelé vítají a vám mohou velmi pomoci. Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, uvede to již v oznámení o volném místě.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Mohou to být 2 týdny až měsíc, nebo dokonce i více.

Příprava na pohovor

Osoba provádějící nábor se zaměří na vaše zkušenosti, motivaci a interpersonální sociální dovednosti. Často se využívají psychologické a psychometrické testy či testy způsobilosti a inteligence, zejména pro pracovní místa vyžadující vyšší úroveň vzdělání.

Uchazeči by měli: připravit si seznam svých úspěchů, chápat dobře, čím se zaměstnavatel zabývá, hovořit o kompetencích a praktických zkušenostech získaných při práci v jiných společnostech, mít realistické pracovní ambice a být schopni o všech výše uvedených bodech jasně a efektivně hovořit.

Uchazeči by měli očekávat otázky zaměřené na střednědobé a dlouhodobé kariérní cíle. Základem je mít jasný plán osobního rozvoje. Někteří slovinští zaměstnavatelé očekávají, že jim sdělíte své platové požadavky.

Styl oblékání

Měli byste vypadat seriózně, upraveně a čistě. Boty by měly být v dobrém stavu a nezapomeňte na elegantní účes.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Testy se obvykle absolvují ve skupinách a zpracovává je psycholog. Zpočátku může proběhnout i skupinové jednání s cílem představit společnost a pracovní místa. Pro rozhodnutí zaměstnavatele o uchazeči obvykle stačí jeden pohovor, ale mohou být požadovány i další pohovory. Pohovory obvykle trvají 15–45 minut.

Podáváme si ruce?

Ano, podejte si ruce na začátku a na konci pohovoru.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Po představení následuje krátká prezentace společnosti a daného pracovního místa. Poté zaměstnavatel může klást uchazeči otázky, aby si vyjasnil informace v dokumentech přiložených k žádosti. V této fázi může uchazeč předložit originály dokumentů, jejichž kopie přiložil k žádosti. Na konci této části může položit otázky také uchazeč, pokud nějaké má. Na úplný závěr osoba vedoucí pohovor obvykle uchazeči sdělí, jak bude proces pokračovat. Atmosféra je věcná.

Kdy otázka překročí hranice?

Uchazeč musí odpovědět pouze na ty otázky, které se týkají práce, o kterou se uchází.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Platí nepsané pravidlo, že během pohovoru by měl otázku platu nadnést zaměstnavatel, nikoli uchazeč. Poté mu můžete oznámit rozpětí (minimální a maximální částka), které by vám vyhovovalo.

Plat se skládá ze základní mzdy nebo platu, částky podle skutečného výkonu a příplatků. Plat se uvádí v měsíční sazbě. Plat za dovolenou a roční prémie jsou již obvykle zahrnuty v odměně.

Zaměstnavatelé musí své zaměstnance přihlásit do systému pojištění (důchodové, zdravotní, pracovní neschopnosti a proti nezaměstnanosti) do 8 dnů od nástupu do zaměstnání. Jsou rovněž povinni předložit zaměstnanci fotokopii této registrace, a to do 15 dnů od nástupu do zaměstnání.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ano, můžete být požádáni o práci na zkoušku.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

To je různé, ale obvykle trvá 3 až 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není to obvyklá praxe ve Slovinsku.

Kdy se dozvím výsledek?

Zaměstnavatelé obvykle říkají uchazečům, kdy je budou kontaktovat, aby jim sdělili své rozhodnutí.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud zaměstnavatel prohlásil, že se rozhodne během 1 týdne, můžete mu po uplynutí této doby zavolat, nikoli však dříve. Není obvyklé telefonovat s žádostí o zpětnou vazbu poté, co bylo rozhodnuto.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Důležitá je dochvilnost. Dostavte se o 5–10 minut dříve.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy