RUMUNSKO - práce

stát: Rumunsko
Úřední jazyky: rumunština
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 20,1 milionu
Hlavní město: Bukurešť
Měna: rumunský leu (RON)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +40
Internetový kód země (národní TLD): .ro

Proč?

Přírodními lákadly jsou delta Dunaje, pobřeží Černého moře a Karpaty. Západ hor se rozkládá v historickém kraji Transylvánie, domově středověkých měst a pohádkových hradů a místě, které nutně musí navštívit fanoušci upírských příběhů.

Rumunsko přilákalo v posledních letech značné zahraniční investice a zažilo rychlý růst svého soukromého sektoru, částečně díky tomu, že má jednu z nejnižších daňových sazeb v Evropské unii – jednotných 16 %. Zatímco mzdy patří k nejnižším v Evropě, nezaměstnanost je také nízká. Rumunsko má větší průmyslovou a zemědělskou základnu, ale tato odvětví postupně ustupují službám – obchodu a rychle rostoucímu odvětví cestovního ruchu. Nejčastěji zveřejňovaná volná pracovní místa jsou v textilním průmyslu, v odvětví manipulace se zbožím, montážních prací, obalových technik a materiálů, stavebnictví a prodeje.

Hledání práce

Nejlepším způsobem, jak si najít práci vyžadující nízkou kvalifikaci nebo nekvalifikovanou práci, je podívat se do novin nebo navštívit místní státní agentury pro zaměstnanost. Vysoce kvalifikovaní a vzdělaní uchazeči o zaměstnání hledají spíše na internetu.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Uchazeč, který má zájem o volné pracovní místo, může zaslat žádost o zaměstnání přímo zaměstnavateli, a to e-mailem, případně může zatelefonovat.

Pracovník provádějící nábor rozhodne, zda vás pozve na pohovor, podle toho, do jaké míry váš životopis vyhovuje požadavkům společnosti. Pro vysoce kvalifikovaná místa (lékaři, inženýři) je důležitý motivační dopis, který by neměl být delší než dvě strany. U pracovních míst, která vyžadují nízkou míru kvalifikace/vzdělání, dopis není tak důležitý.

Zaměstnavatelé mohou zorganizovat více než jeden pohovor, přičemž pak první pohovor obvykle provádějí telefonicky. Při telefonickém pohovoru si osoba provádějící nábor ověří, zda jsou informace uvedené v životopise pravdivé, a vyžádá si podrobnější informace o dovednostech, schopnostech a odborných zkušenostech uchazeče. Telefonický pohovor trvá obvykle 10–15 minut.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie zpravidla není nutná, pokud zaměstnavatel neuvede tento požadavek v inzerátu.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, dnes se upřednostňují strojově psané žádosti.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Životopis ve formátu Europass se příliš nepoužívá a není příliš akceptován, i přesto ho doporučujeme. Používají ho spíše lidé s vyšším vzděláním; osoby s nižším dosaženým vzděláním ho neupřednostňují, protože je považován za vcelku dlouhý a komplikovaný.

Telefonický kontakt

Účelem telefonického kontaktu by mělo být obecně pouze dojednání termínu pohovoru. Zatelefonovat můžete také v případě, že jste před několika týdny poslali svůj životopis a ještě nemáte žádnou odpověď. Předem si připravte, co chcete říci, a buďte struční a mluvte k věci. Představte se, připomeňte zaměstnavateli, že jste mu nedávno poslali životopis, a uveďte, o které pracovní místo máte zájem. Konverzace by měla být krátká. Netelefonujte několikrát.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Pouze pokud jste o to požádáni. Někteří zaměstnavatelé od vás budou požadovat na začátku výběrového řízení kopii diplomu, někteří uchazeče přijmou bez jeho předložení.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Zaměstnavatelé obvykle požadují reference nebo doporučující dopisy. Všichni zaměstnavatelé vyžadují potvrzení o bezúhonnosti (tj. zda máte čistý trestní rejstřík).

Bezúhonné chování musíte být obvykle schopni doložit u každého místa.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Obecně dva až čtyři týdny, ale je to různé. Zaměstnavatel někdy chce udělat pohovor s více uchazeči nebo požaduje více dokumentů o předchozí práci či studiích uchazeče.

Příprava na pohovor

Mnoho společností navrhne telefonický pohovor a teprve poté se rozhodne, zda se s vámi chtějí setkat osobně. V tomto případě je důležité se připravit stejně jako na řádný pohovor a od samého začátku jasně projevovat svou osobnost. Nepřerušujte druhou osobu, když hovoří, a před odpovědí si buďte jisti, že otázce rozumíte.

Ujistěte se, že znáte oblast, v níž společnost působí, a požadavky dané pozice. Osoba provádějící nábor bude očekávat profesionální postoj a bude chtít vést s vámi otevřenou a upřímnou diskusi. Soustřeďte se na detaily svého životopisu. Zaměstnavatelé vědí, že oddíl životopisu popisující dovednosti a schopnosti je obvykle trochu zveličován.

Styl oblékání

Oblékněte se decentně a slušně.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Obvykle pracovník personálního oddělení odpovědný za nábor, vedoucí oddělení, které hledá nového zaměstnance, a v některých případech dokonce generální ředitel / prezident společnosti.

Podáváme si ruce?

Ano, v Rumunsku je zdvořilé podat si ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Jakmile pracovník provádějící nábor rozhodne, že se s vámi chce setkat osobně, může pohovor trvat 30 minut až 2 hodiny. Při pohovoru jsou obvykle důležité všechny aspekty verbální i neverbální komunikace. Osoba provádějící nábor bude sledovat vaše pozitivní i negativní komunikační dovednosti a bude je analyzovat, aby si je zhodnotila.

Většina zaměstnavatelů využívá polostrukturované pohovory. První setkání může mít následující strukturu:
  • nezávazná společenská konverzace, jejímž účelem je uklidnit vás,
  • představení osoby provádějící nábor a uchazeče,
  • otázky zaměřené na zkušenosti, dovednosti a znalosti, ověření informací uvedených v životopise,
  • osoba provádějící nábor vám poskytne informace o požadavcích a hlavních povinnostech spojených s nabízeným místem a stručně představí společnost: uvede, v jakém odvětví pracuje, čeho dosáhla atd.,
  • osoba provádějící nábor si ověří, že jste rozuměli všem aspektům, o nichž se hovořilo,
  • vaše otázky, například: Jak vypadá plán práce? Jaký plat nabízíte? Budu mít přestávku na oběd?
Doporučujeme vám připravit si otázky před schůzkou, buďte ale pružní a snažte se popřemýšlet i o dalších, které mohou vyvstat v průběhu pohovoru.

Atmosféra by měla být otevřená, uvolněná a komunikativní. Měli byste zaujmout profesionální postoj a vysvětlit svou motivaci pro danou práci.

Kdy otázka překročí hranice?

Rumunsko má antidiskriminační zákony.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Plat a mimoplatové výhody nestanovené zákonem si můžete dohodnout. Plat se udává v měsíčních částkách. Plat za dovolenou a roční prémie se vyjednávají samostatně. Pokud jsou nabízeny mimoplatové výhody nestanovené zákonem, patří mezi nejčastější stravenky a plat za dovolenou. Za jednání obvykle odpovídá personální oddělení. Znají maximální plat, který společnost může nabídnout na konkrétní pozici. Konečné rozhodnutí vždy přijímá vedení společnosti.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Rumunský zákoník práce uvádí možnost výkonu práce na zkoušku v období až 90 dnů u nemanažerských pracovních míst a až 120 dnů u manažerských pozic.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Podle zákoníku práce platí pro každou kategorii zaměstnanců požadavek zkušební doby.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, zaměstnavatelé v Rumunsku tyto náklady nehradí.

Kdy se dozvím výsledek?

Pracovník provádějící nábor vám při pohovoru sdělí, zda jste byli přijati či nikoli nebo kdy budete znovu kontaktováni.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud nedostanete žádnou zprávu krátce po pohovoru, můžete předpokládat, že jste nebyli přijati. Zaměstnavatelé neúspěšné uchazeče o výsledku obvykle neinformují. Lze však zaměstnavateli zatelefonovat a požádat ho o zpětnou vazbu.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dochvilnost je velmi důležitá, musíte dodržet harmonogram pohovoru. Pokud se ale opozdíte o pár minut a máte k tomu skutečně dobrý důvod, zaměstnavatel to asi pochopí.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy