PORTUGALSKO - práce

Úřední jazyky: portugalština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 10,5 milionu
Hlavní město: Lisabon
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +351
Internetový kód země (národní TLD): .pt

Proč?

Portugalsko a jeho území – Azory a Madeira – jsou oblíbenými turistickými destinacemi. Vedle cestovního ruchu jsou největšími zaměstnavateli služby. Zpracovatelský průmysl zaměstnává méně než 20 % pracovních sil. Opírá se o tradiční výrobky, jako je textil, oděvy, obuv, korek, výrobky ze dřeva, nápoje, keramika, sklo, rybí konzervy, zpracování kovů, rafinace ropy a chemické látky. Země posílila svou roli v evropském automobilovém průmyslu a má průmysl výroby forem, který dosahuje světové úrovně.

Téměř 4 z 10 mladých lidí jsou bez práce a mzdy patří v EU k nejnižším na hlavu. Panuje nicméně poptávka po pracovnících v konkrétních odvětvích, včetně sezónní práce v cestovním ruchu a zemědělství, lékařů, odborníků v oboru informačních technologií a profesionálů s jazykovými znalostmi, kteří jsou v Portugalsku stěží k nalezení.

Hledání práce

Volná pracovní místa jsou zveřejňována v tisku, v pracovních centrech, soukromých personálních agenturách, profesních a odborových sdruženích, supermarketech, obecních úřadech, farnostech, jiných veřejných zařízeních a stále častěji prostřednictvím (státních a soukromých) internetových serverů s nabídkami pracovních míst.

Někteří uchazeči o zaměstnání stále častěji volí proaktivní přístup, ucházejí se o práci spontánně, podávají si inzeráty, umisťují své životopisy na internetové stránky a do kariérních center univerzit, využívají sociální média, a dokonce vytvářejí internetové stránky.

V zemi, kde více než 90 % firem patří mezi malé, představují osobní kontakty stále jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se dozvědět o volném pracovním místě a kontaktovat potenciálního zaměstnavatele. Pokud tedy máte v Portugalsku svou síť společenských kontaktů, neostýchejte se ji využít.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

U některých nabízených pracovních míst je téměř nemožné splnit všechny požadavky. Nenechte se tím odradit. Pokud splňujete většinu požadavků, bez obav si o místo zažádejte. Portugalští zaměstnavatelé mohou k této záležitosti přistupovat pružně.

Většina žádostí o zaměstnání vyžaduje motivační dopis a životopis (i když dopis lze vypustit, pokud není výslovně požadován). Připravte si životopis pokud možno v portugalštině. Měl by být přehledný a krátký (maximálně dvě strany) a přizpůsobený každé žádosti.

Při podávání žádosti e-mailem vložte motivační dopis přímo do zprávy e-mailu. Přikládá se jen životopis. Pište krátké odstavce a nepoužívejte neformální symboly a zkratky, které se běžně v e-mailových zprávách používají. Pokud žádost posíláte poštou, neměl by být motivační dopis delší než strana formátu A4 a měl by být napsán na stroji nebo počítači.

Určitě dodržte lhůty, zejména pokud se o práci ucházíte ze zahraničí. A snažte se podat svou žádost brzy, abyste se zúčastnili hned od začátku výběrového řízení a byli si jisti, že společnost uchazeče ještě nevybrala.

Velmi užitečné mohou být spontánní žádosti. Mnoho portugalských společností si životopisy, které obdrží, archivuje, a jakmile mají volné pracovní místo, procházejí si nejprve ty archivované, aby ušetřily čas a náklady na podávání inzerátů.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Průkazová profesionální fotografie v životopise může být užitečná, ačkoli to není všeobecná praxe.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

V posledních letech se od vlastnoručně psaných žádostí upouští, i když někteří zaměstnavatelé je mohou stále upřednostňovat. Pokud společnost kontaktujete nejprve telefonicky, raději si tuto skutečnost ověřte.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Portugalští zaměstnavatelé si na formát životopisů Europass zvykají, ačkoli asi budou stále preferovat portugalský životopis maximálně na dvou až třech stranách.

Telefonický kontakt

Telefonujte pouze v případě, že je tento přístup doporučen v inzerátu. Pokud tak učiníte, snažte se mluvit portugalsky a jasně se představte; zeptejte se, s kým byste měli mluvit, a oslovujte tuto osobu jménem. Mějte po ruce životopis a buďte připraveni se představit a odpovídat na otázky. Připravte si vlastní otázky k věci a poznamenejte si údaje o dojednaném pohovoru. Pokud si domlouváte pohovor, zeptejte se, jaké dokumenty si máte přinést s sebou.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Jedině, když je to uvedeno v inzerátu. Vezměte si však na pohovor kopii. Pokud uspějete, mohou být dokumenty požadovány při formalizaci smlouvy.

Pokud si berete kopii diplomů nebo osvědčení o kvalifikaci na pohovor, přistupujte k tomu selektivně a uvědomte si, že portugalští zaměstnavatelé nemusí znát systém vzdělávání a odborné přípravy v zemi vašeho původu a náplň příslušných znalostí a dovedností. Dokumenty, jako je Europass – dodatek k diplomu nebo dodatek k osvědčení –, mohou být užitečnější.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

V Portugalsku není běžnou praxí žádat o reference nebo si procházet doporučující dopisy, i když je někteří zaměstnavatelé mohou považovat za plus.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

U inzerátů s nabídkou pracovního místa může být uvedeno „nástup co nejdříve“, ale výběrové řízení trvá v průměru 2 až 3 měsíce. Pracovní místa vyžadující nízkou kvalifikaci nebo krátkodobá pracovní místa mohou být obsazena do týdne.

Příprava na pohovor

Pohovor obvykle trvá maximálně 45 minut. Testy mohou trvat půl dne včetně přestávek.

Styl oblékání

Oblékněte se přiměřeně situaci. I v případě, že elegantní oblečení není pro danou práci důležité, ukážete tak svou profesionalitu a respekt vůči zaměstnavateli nebo osobě vedoucí pohovor. Vyvarujte se nadměrného množství šperků, piercingu, viditelného tetování a radikálních účesů.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Obvykle jedna osoba vedoucí pohovor.

Podáváme si ruce?

Ano, na uvítanou byste si měli podat ruce.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Neexistuje žádná typická struktura, i když můžete očekávat otázky týkající se:
vaší osoby (kde jste se narodili, kde jste studovali, rodina apod.),
vašeho životopisu: vaše vzdělání/profese, profesní zkušenosti a jiné činnosti/koníčky,
vaší motivace ohledně společnosti a práce a
vašich osobních a sociálních dovedností (otevřené otázky o vás, vašich postojích, vlastnostech a slabých stránkách).

Ve druhé fázi vám osoba vedoucí pohovor poskytne více informací o společnosti a předmětné úloze. Právě v této fázi se můžete zeptat na míru nezávislosti a odpovědnosti, požadavky týkající se cestování, pracovní dobu, očekávanou mzdu apod.

Nakonec vám zaměstnavatel obvykle řekne, kdy budete informováni o jeho rozhodnutí. Měli byste mu poděkovat za příležitost setkat se s ním.

Přijímací pohovory využívající videokonferenci a Skype nejsou příliš běžné, ale budou se pravděpodobně stále více používat pro první výběr z mezinárodních uchazečů.

Kdy otázka překročí hranice?

Otázky týkající se náboženského přesvědčení, politické příslušnosti a sexuální orientace se považují za čistě soukromé záležitosti. Obecné mínění ale naznačuje, že se zde tyto otázky kladou častěji (i když rafinovaně) než v jiných evropských zemích.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Plat se obvykle udává v měsíčních částkách. Pamatujte na to, že pokud jste v Portugalsku stálým zaměstnancem, dostáváte výplatu za 14 měsíců v roce (tj. včetně platu za dovolenou a vánočních prémií, obvykle vyplácených v květnu/červnu a listopadu/ prosinci), ačkoli na základě mimořádných opatření vlády mívá tento plat v současnosti jiné formy. Pokud vás přijala mezinárodní společnost, je možné vyjednat si plat ve formě ročního balíčku, včetně podpor a dalších mimoplatových výhod.

Roční výkonnostní prémie nejsou běžné, i když na konci roku může být v závislosti na zisku prostor pro výplatu prémií. Roční prémie jsou zakomponovány do systému odměňování pouze u středně velkých a velkých, většinou nadnárodních společností.

Další mimoplatové výhody by mohly být: v případě větších společností zdravotní pojištění s lepším krytím nebo lepší zdravotní služby a mobilní telefon a služební vůz, většinou pro vedoucí pracovníky (manažery a ředitele), i když od této praxe se ustupuje.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Je stále běžnější. Někteří zaměstnavatelé upřednostňují krátkodobé (např. 3měsíční až 6měsíční) pracovní smlouvy, aby si zaměstnance vyzkoušeli.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zákonná zkušební doba se liší podle délky smlouvy a složitosti pracovního místa. U krátkodobých smluv může být dlouhá až 1 měsíc. U smluv na dobu neurčitou trvá obvykle 3 až 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Není to běžné, pokud zaměstnavatel ovšem zoufale nehledá vaše konkrétní dovednosti, profesní kvalifikaci nebo profil.

Kdy se dozvím výsledek?

Není ničím neobvyklým, pokud na svou žádost nedostanete žádnou odpověď. Na pohovoru se můžete zeptat, kdy můžete očekávat informaci o rozhodnutí. Pokud zaměstnavatel v této lhůtě neodpoví, upozorníte zdvořilým telefonickým připomenutím na svůj zájem. Neměli byste ale být příliš neodbytní.

Zpětná vazba a následný postup

Žádat po pohovoru o zpětnou vazbu není obvyklé.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Snažte se dostavit alespoň 10 minut před pohovorem.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy