POLSKO - práce

stát: Polsko
Úřední jazyky: polština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 38,5 milionu
Hlavní město: Varšava
Měna: zlotý (PLN)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +48
Internetový kód země (národní TLD): .pl

Proč?

Polsko je obdařeno přírodními krásami, protože se může pochlubit 500 km pobřeží Baltského moře, rozsáhlou jezerní krajinou a hustými lesy, které pokrývají téměř třetinu jeho území až k horám na jihu.

Je to také jediná země v Evropě, která rozsáhlou finanční a hospodářskou krizi překonala bez zaváhání. V poslední době se Polsko snaží přilákat mezinárodní kapitál a investory, kteří by v Polsku založili nové podniky.

Země má dynamický a rostoucí sektor informačních a komunikačních technologií a poptávku po vývojářích, webdesignerech, softwarových inženýrech a správcích databází. Mezinárodní společnosti zatím potřebují pracovníky s jazykovými znalostmi na pozice pracovníků kontaktních center, recepčních, poradců do zákaznických center, kontrolorů obsahu, testerů her, projektových manažerů a finančních a logistických specialistů.

Hledání práce

Pracovní místa inzeruje veřejná služba zaměstnanosti (regionální a místní úřady práce), soukromé personální agentury, tisk a internetové portály s nabídkami volných pracovních míst.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Nejobvyklejším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem. Zaměstnavatel obvykle vyžaduje, aby žádost o zaměstnání byla zaslána e-mailem nebo klasickou poštou.

Při elektronickém zasílání žádosti uveďte, o které pracovní místo se ucházíte, nejlépe v řádku s předmětem e-mailu. Životopis by měl být napsán na stroji nebo na počítači a vaše zkušenosti, dovednosti a vzdělání by v něm měly být seřazeny v opačném chronologickém pořadí. Motivační dopis by měl mít maximálně jednu stranu a životopis nejvýše dvě strany. Jako dobrý příklad poslouží šablona životopisu ve formátu Europass.

Při podání spontánní žádosti o zaměstnání by měl uchazeč s motivačním dopisem poslat i životopis. Měl by být rovněž připraven na pohovor.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie je výhodou, není však povinná.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Vlastnoručně psané žádosti nejsou upřednostňovány.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Je akceptován, ale nepoužívá se příliš často.

Telefonický kontakt

Při telefonickém kontaktu by se měli uchazeči představit a uvést důvod, proč telefonují. Nežádejte nikoho, aby zatelefonoval za vás, a buďte připraveni poznamenat si informace, které od zaměstnavatele obdržíte.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

V některých případech byste měli k životopisu přiložit kopie certifikátů, diplomů atd. Zaměstnavatelé k nim přihlížejí, když se rozhodují, které uchazeče pozvou na pohovor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference se obvykle nepoužívají. Místo nich předložte písemné potvrzení o předchozím zaměstnání a dokumenty o dosaženém vzdělání. Pokud však chcete dodat reference, uveďte jako osoby, které vám je poskytnou, své bývalé zaměstnavatele nebo učitele. Doporučující dopisy nejsou obvykle třeba, i když vám rozhodně mohou pomoci, pokud vám je napíše prominentní zaměstnavatel. Pro práci ve veřejném sektoru potřebují uchazeči prohlášení, že mají čistý trestní rejstřík.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Trvá obvykle jeden až dva měsíce.

Příprava na pohovor

Před pohovorem by uchazeči měli o společnosti shromáždit co nejvíce informací. Měli by být připraveni prokázat svou motivaci a pohovořit o tom, co umí dělat, co vědí a kdo jsou, a měli by mít i vlastní otázky.

Zaměstnavatele zajímá, zda má uchazeč patřičné znalosti a zda umí kreativně myslet. Hledají komunikativní lidi s pozitivním přístupem. Zaměstnavatel může najmout na pohovor odborníka na neverbální komunikaci, aby mu potvrdil, zda je neverbální komunikace uchazeče v souladu s verbální.

Styl oblékání

Na přijímací pohovor se oblékněte profesionálně, i když v dané společnosti vládne spíše neformální atmosféra.

Muži: oblek v decentní barvě, košile s dlouhým rukávem a kravata, tmavé ponožky a konzervativní kožené boty, málo šperků nebo žádné šperky, upravený, elegantní účes, přiměřené množství vody po holení, ostříhané nehty a aktovka nebo kufřík.

Ženy: tmavý kostým se sukní, která je tak dlouhá, aby bylo možné se v ní pohodlně posadit; sladěná halenka, konzervativní boty, punčochové kalhoty tělové barvy, decentní šperky v omezeném množství (žádné velké houpající se náušnice nebo ruka plná náramků), elegantní účes, decentní make-up a parfém, čisté a pěstěné nehty, aktovka nebo kufřík.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovoru se obvykle účastní dva zástupci zaměstnavatele. V případě testů může být uchazeč sám nebo se může zúčastnit skupinového sezení.

Podáváme si ruce?

O tom, zda si podáte ruce, rozhodne zaměstnavatel nebo pracovník provádějící nábor. Vy byste podání ruky neměli iniciovat.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Obvykle trvá 45 minut až hodinu. Pokud probíhají testy, může pohovor trvat 2 až 3 hodiny. Každý pohovor má z obecného hlediska přesnou strukturu.
 • Úvod: první část pohovoru je informativní. Osoba vedoucí pohovor informuje uchazeče o podmínkách setkání, pracovním místě, rozsahu povinností atd. a snaží se vytvořit příjemnou atmosféru.
 • Zjišťování pracovních zkušeností: v této fázi bude pracovník provádějící nábor klást faktické otázky s cílem získat informace. Ve svých otázkách se zaměří na osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, profesi apod.
 • Výklad předložených faktů: v této části dochází k výkladu faktů zjištěných ve druhé fázi pohovoru. Osoba, která vede pohovor, žádá uchazeče, aby vysvětlil, jak fakta z oblasti vzdělání či pracovních zkušeností souvisejí s nabízeným pracovním místem. Tato fáze pomáhá odhalit motivaci uchazečů, jejich postoje a hodnotu, kterou připisují danému pracovnímu místu.
 • Osobní názory a myšlenky: zde mají uchazeči možnost prezentovat své osobní názory a ukázat způsob uvažování v souvislosti s přijatými pracovními rozhodnutími (zaměstnavatel nebo osoba vedoucí pohovor se dotazuje na motivy osobních rozhodnutí).
 • Shrnutí: v této fázi se uchazeči mohou dotazovat na věci, které byly opominuty. Osoby vedoucí pohovor by v ní měly také uchazečům sdělit, jak budou vypadat následné kroky výběrového řízení.


Připravte se na záludné otázky, například tyto:
 • Co budete dělat ode dneška za 5 let?
 • Jak byste vyřešil(a) konflikt v práci?
 • Co děláte ve svém volném čase?
 • Jaká je vaše představa o platu?

Kdy otázka překročí hranice?

Platí zákony proti diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, etnického původu, národnosti, sexuální orientace, politických názorů, náboženského přesvědčení a členství v odborech. Uchazeč má právo neodpovědět na otázky, které se považují za diskriminační. Otázky na sexuální orientaci, politickou příslušnost, těhotenství nebo náboženské vyznání se považují za nepřijatelné.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Platové podmínky jsou stanoveny:
 • v kolektivní smlouvě (uzavřené mezi zaměstnavateli a aktivními odborovými organizacemi),
 • v zákonech týkajících se mezd a platů (zaměstnavatelé s méně než 20 zaměstnanci nemusí mít uzavřenu kolektivní smlouvu) a/nebo
 • v pracovní smlouvě.

Zaměstnanci obvykle dostávají plat za odpracovanou časovou jednotku (hodina, den nebo měsíc) nebo v některých případech za splněný úkol (úkolová práce). Zaměstnanci dostávají plat minimálně jednou za měsíc v předem stanovený den.

Uchazeči by se měli domluvit se zaměstnavatelem o platových podmínkách ještě před podepsáním pracovní smlouvy. Prémie se vyplácejí v závislosti na dosažených výsledcích. Při dovolené je zaměstnanci vyplácen normální plat, který má stanoven v pracovní smlouvě. Mezi mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří stravenky, penzijní pojištění, zdravotní pojištění, vánoční prémie, odměna za výjimečný výkon či úspěch a také podpora osobního rozvoje, především v soukromém sektoru.

Ve veřejném sektoru je omezený prostor pro vyjednávání.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Zaměstnavatelé upřednostňují 1měsíční až 3měsíční zkušební dobu před 1denní prací na zkoušku.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Viz výše.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Obvykle ne. Tuto možnost byste si měli dojednat.

Kdy se dozvím výsledek?

Do 1 až 2 týdnů. Pokud ne, zaměstnavateli zatelefonujte.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud je vám přislíbeno, že budete po pohovoru kontaktováni, a daný termín již uplynul, můžete zavolat sami a zeptat se na výsledky. Na zeptání není nic špatného. Dokazuje to, že máte o danou práci zájem.

Pokud pracovní nabídku nedostanete, můžete se zeptat na důvod takového rozhodnutí. Pokuste se zjistit, jaké faktory vedly společnost k rozhodnutí vás odmítnout. To vám může pomoci v budoucnosti.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Vždy přijďte včas, respektujte čas osoby, která pohovor vede.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy