NORSKO - práce

stát: Norsko
Úřední jazyky: norština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 5,1 milionu
Hlavní město: Oslo
Měna: norská koruna (NOK)
Člen EU nebo EHP: EHP
Mezinárodní telefonní předčíslí: +47
Internetový kód země (národní TLD): .no

Proč?

Ačkoli je Norsko mladý stát, má dlouhou historii a silné dědictví. Po celá léta se jeho zvyky a tradice slučovaly s impulzy a vlivy ze zahraničí. Norsko, které charakterizují rozsáhlé oblasti nezkažené krajiny, nabízí přemíru příležitostí pro venkovní aktivity, včetně sportovních výzev.

Uchazeči o zaměstnání, kteří mají zájem o práci v Norsku, by si měli být vědomi toho, že poslední průzkumy ukázaly úbytek volných pracovních míst v oblasti financí a pojištění, stavebnictví a správy a v odvětví těžby a výroby. Na druhou stranu byl zaznamenán růst pracovních míst v oboru informačních a komunikačních technologií. Trh práce se vyznačuje velkou poptávkou po inženýrech a pracovnících v oboru informačních a komunikačních technologií a inženýrech v ropném průmyslu a geovědách. Je také nedostatek zdravotnických pracovníků, pečovatelů a ošetřovatelů, zejména zdravotních sester.

Hledání práce

Pracovní místa jsou inzerována na internetových stránkách společností, na specializovaných stránkách s nabídkami pracovních míst, v tisku, přes zprostředkovatelskou organizaci nebo veřejnou službu zaměstnanosti (http://www.nav.no).

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Pošlete žádost o zaměstnání v angličtině (nebo v některém ze skandinávských jazyků, pokud některý ovládáte) s motivačním dopisem a životopisem (maximálně jedna strana, ačkoli životopisy uchazečů o pracovní místa v technických oborech mohou být delší a podrobnější).

Pokud chcete poslat spontánní žádost, zjistěte si jméno zástupce personálního oddělení a žádost pošlete jemu. Napište motivační dopis (maximálně jednu stranu) a přiložte životopis.

Vypracujte jednu žádost pro každé volné pracovní místo nebo společnost. Pokud se ucházíte o práci ve velké firmě, zatelefonujte nebo napište e-mail pracovníkovi náboru několik dnů po zaslání své žádosti a zeptejte se ho, zda váš životopis četl a co si o něm myslí, zda obdrželi hodně žádostí, kdy můžete očekávat odpověď apod.

Při představování vlastní osoby a dosažené kvalifikace hovořte stručně a výstižně. Buďte čestní a nepřehánějte. Váš životopis by měl být jednoduchý a skromný. Uveďte po pravdě své jazykové schopnosti, zejména v souvislosti s angličtinou. „Dobrá znalost“ angličtiny není to samé jako „školní znalost“.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie se obvykle nepřikládá.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psané žádosti se v Norsku nevyužívají.

Ne, není.

Telefonický kontakt

Chcete-li získat více informací o nabízeném místě, spojte se s kontaktní osobou vybrané společnosti. Připravte si otázky relevantní pro danou práci/společnost a zatelefonujte mezi 9. a 15. hodinou od pondělí do pátku.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Kopie diplomů/osvědčení přiložte k žádosti pouze v případě, že je to požadováno v oznámení o volném pracovním místě. Pokud to požadováno není, pošlete je, pokud o ně pracovník náboru požádá. Zaměstnavatelé budou rovněž potřebovat ověřenou kopii diplomu a jeho úřední překlad (do norštiny nebo alespoň do angličtiny).

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Norští zaměstnavatelé si reference systematicky ověřují. Na konci svého životopisu uveďte seznam osob, které vám poskytnou referenci. Tyto osoby budou muset norského pracovníka náboru informovat (v anglickém nebo některém ze skandinávských jazyků) o vašich povinnostech v předchozím zaměstnání i o vašich osobních i pracovních schopnostech a dovednostech.

Doporučující dopisy obvykle nejsou potřeba ani nejsou obecně požadovány, výjimkou jsou případy, kdy nejste schopni dodat žádné osoby, které by poskytly referenci.

Pro práci ve školství a u bezpečnostní služby je nutné doložit čistý trestní rejstřík. Tento požadavek ale bude vždy uveden v inzerátu

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

To je různé. U některých volných pracovních míst je uveden „nástup co nejdříve“, jiná uvádějí datum nástupu za 3 měsíce.

Příprava na pohovor

Ve většině případů budete pozváni na osobní pohovor, v některých případech bude mít první přímý kontakt formu pohovoru po telefonu.

Pamatujte, že váš životopis a motivační dopis jsou „vstupenkou“ na pohovor, kde budete mít možnost předvést své schopnosti a dovednosti. Pohovor je zaměřen na posouzení vašich osobních schopností a vaší osobnosti v pracovních podmínkách. Rozhodujícím faktorem zde mohou být sympatie mezi vámi a osobou provádějící nábor. Projevujte zájem, motivaci, klaďte správné otázky a nebojte se obhajovat se a vyslovit svůj názor.

Může proběhnout pouze jeden pohovor (nejčastější případ), ale také dva nebo tři pohovory (u vysoce kvalifikovaných pracovníků). Pohovor trvá v průměru 45–90 minut.

Styl oblékání

Pro pohovory platí v Norsku neformální styl oblékání. „Bílá košile s kravatou“ je nutností jen pro kandidáty, kteří usilují o vysoké posty (manažerské), zejména ve finančních, realitních, poradenských společnostech či tam, kde schopnost reprezentovat představuje významnou součást práce. Podívejte se na internetové stránky společnosti, zda na nich nejsou fotografie zaměstnanců. Pokud ano, všimněte si, jak jsou oblečeni.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovor povede jedna až pět osob. Může mezi nimi být zástupce odborů a zaměstnanců, zejména jde-li o pracovní místo ve veřejném sektoru.

Podáváme si ruce?

Podání ruky je vcelku běžné, stisk musí být pevný.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Osoba vedoucí pohovor vás bude informovat o společnosti a pracovním místě. Poté vás vybídne, abyste se představili a vysvětlili, proč se ucházíte o místo. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se společnosti nebo pracovního místa, neváhejte se zeptat. Na konci pohovoru se budete moci zeptat na plat a pracovní podmínky. Osoba provádějící nábor by vás pak měla informovat o tom, kdy vám bude sdělena zpětná vazba nebo rozhodnutí.

Tématem hovoru budou hlavně profesní témata, váš výkon však bude osoba provádějící nábor hodnotit zejména na základě toho, jakým způsobem svou profesní kvalifikaci představíte. Během pohovoru buďte klidní a zůstaňte sami sebou. Ukažte, že zvýšíte hodnotu společnosti. Nesnažte se udělat na osobu provádějící nábor dojem za každou cenu, buďte skromní, čestní a realističtí.

Kdy otázka překročí hranice?

Diskriminace z důvodu politické příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení nebo členství v odborech je nezákonná, pokud tato témata nemají přímou souvislost s danou prací. Nemusíte odpovídat na otázky týkající se těhotenství nebo toho, zda pobíráte nějaké sociální dávky. Nicméně používejte zdravý selský rozum. Zaměstnavatelé od vás očekávají iniciativu, odpovědnost za vlastní práci a schopnost pracovat nezávisle.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Plat se obvykle udává jako měsíční částka, v případě sezónních prací může být vyjádřena jako hodinová částka. Není často nutné vyjednávat, protože existují standardní smlouvy. Rozhodně ale nezaškodí, když si u odborové organizace vašeho oboru dopředu zjistíte úroveň platů, abyste měli představu, co můžete očekávat. Jednání o platu obvykle probíhá, když je vám práce nabídnuta.

Plat za dovolenou je regulován státem a je zahrnut ve vašem platu. Odbory jednají o platových podmínkách a zákonem nestanovených zvláštních mimoplatových výhodách na celostátní úrovni. Zástupci odborů jsou odpovědní za místní jednání na pracovištích, zastupují však pouze své členy.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ne, 1denní práce na zkoušku není obvyklá.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zaměstnavatel se může rozhodnout, že vás pro začátek přijme na zkušební dobu. Ta obvykle nepřekročí 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Mnoho společností hradí cestovní náklady v souvislosti s pohovory. Ověřte si to však u zaměstnavatele předem.

Kdy se dozvím výsledek?

Pokud jste přijati, obdržíte písemné potvrzení a případně i telefonát předem. Zamítavé stanovisko vám bude zasláno e-mailem nebo poštou.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud jste nebyli přijati, můžete zatelefonovat osobě provádějící nábor a zeptat se jí na důvody nebo na to, jakou kvalifikaci měl vítězný uchazeč ve srovnání s vámi. Můžete tak získat představu o své odborné úrovni.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Musíte být dochvilní. Pokud se nemůžete dostavit včas, požádejte co nejdříve o novou schůzku.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy