MALTA - práce

stát: Malta
Úřední jazyky: angličtina, maltština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 420 000
Hlavní město: Valletta
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +356
Internetový kód země (národní TLD): .mt

Proč?

Souostroví Malta, jeden z nejmenších a nejhustěji osídlených států na světě, tvoří tři obydlené ostrovy a 18 dalších ostrovů. Je to Mekka pro turisty, kterých přiláká každý rok třikrát více, než má obyvatel. Navzdory svému vysokému stupni rozvoje je Malta dědictvím starých ostrovních vládců, z jejichž doby se dochovalo mnoho historických památek, které nyní vyprávějí o své 7 000 let dlouhé historii – ten fascinující příběh o boji ve Středozemním moři.

Trhu práce dominuje sektor služeb a řemeslnická pracovní místa. Nedávné průzkumy ukázaly velký počet volných míst pro učitele, kancelářské pracovníky, prodavače, číšníky a servírky, pracovníky v pečovatelských službách, stavební dělníky, zdravotní sestry, pracovníky úklidu a odborníky z oboru informačních technologií.

Hledání práce

Místní veřejnou službou zaměstnanosti je Korporace pro zaměstnanost a vzdělávání (Employment and Training Corporation). Volná pracovní místa jsou inzerována na internetových stránkách korporace a v jejích centrech práce po ostrově. Volná místa nabízí prostřednictvím svých internetových stránek a osobních kontaktů i několik soukromých personálních agentur. Místní volná pracovní místa inzerují státní i soukromé organizace v místním tisku. Všechny užitečné internetové odkazy najdete na stránce Odkazy na portálu EURES.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

V závislosti na pokynech v inzerátu jsou žádosti obvykle zasílány e-mailem nebo poštou. Vždy musíte přiložit svůj osobní životopis a motivační dopis. Pokud není stanoveno jinak, musí být motivační dopis i životopis sepsány v angličtině.

Přesvědčte se, že jste připojili přílohy a že je lze otevřít. Jasně určete, o jakou práci se ucházíte. Vyvarujte se animací nebo zábavného designu, zejména pokud je pracovní místo specializované a design není pro něj relevantní.

Při spontánní žádosti uveďte jasně, o jakou úlohu máte zájem a kdy budete moci nastoupit. Uveďte příslušnou kvalifikaci.

„Na Evropských dnech pracovních příležitostí v Bruselu byla většina uchazečů, kteří navštívili naše stánky, absolventy v oboru finančních služeb, práva, marketingu a komunikací a cestovního ruchu. To jsou oblasti, v nichž máme na Maltě nedostatek pracovníků, a díky uvedené akci jsme mohli tyto mladé lidi spojit s místními zaměstnavateli, kteří mají ve jmenovaných sektorech volná pracovní místa.“ Jonathan Brimmer, poradce sítě EURES, Malta

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, k životopisům se na Maltě fotografie obvykle nepřikládá.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ani ne. Pokud je požadována rukou psaná žádost, bude to uvedeno v inzerátu.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, životopis ve formátu Europass je akceptován.

Telefonický kontakt

Zaměstnavatel obvykle kontaktuje uchazeče telefonicky a pozve ho na první pohovor, který má na Maltě podobu osobního pohovoru.

Pokuste se zjistit jméno kontaktní osoby a při telefonních kontaktech používejte správný název společnosti. Za všech okolností byste měli být zdvořilí a hovořit k věci. Neměli byste však vynechat žádnou důležitou informaci. Ujasněte si, jaké budou další kroky.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Doklad o vaší kvalifikaci není zpravidla požadován ve fázi podání žádosti. Pokud se však zúčastníte pohovoru, budete muset předložit originály osvědčení. Vezměte si s sebou fotokopie svých osvědčení pro případ, že osoba vedoucí pohovor bude požadovat kopie. Kvalifikace získaná v zahraniční vzdělávací instituci, například na zahraniční univerzitě, musí být uznána. O její uznání můžete požádat maltské informační centrum pro uznávání kvalifikací Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC), které je součástí Státní komise pro další a vysokoškolské vzdělávání (http://www.ncfhe.org.mt).

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference se obvykle vyžadují, pokud se jedná o volné místo v odvětví služeb, financí apod. Osobou vhodnou k poskytnutí reference může být předchozí zaměstnavatel, spolehlivý odborník nebo kněz vaší farnosti. Reference obvykle potvrdí, že dotyčná osoba je spolehlivá a že od ní lze na tomto typu pracovního místa očekávat bezproblémový výkon.

Doporučující dopisy jsou potřeba jen v případě, že si je zaměstnavatel vyžádá.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

To závisí na společnosti, přijímacím řízení a vaší dostupnosti.

Příprava na pohovor

Osoba provádějící nábor očekává, že budete moci rychle nastoupit, znát danou společnost, a jste-li ze zahraničí, že budete mít základní znalost maltské kultury. Znalost angličtiny je pro většinu společností na Maltě nutností.

Styl oblékání

Na pohovor se vždy oblékněte elegantně. Muži by měli mít tmavý oblek s bílou nebo světlou košilí a s elegantní kravatou. Ženy by měly mít kostým s halenkou. Nenoste příliš nápadné šperky ani make-up. Muži by neměli mít náušnice ani piercing. Pokud máte tetování, ujistěte se, že je skryté pod oblečením. Místní zaměstnavatelé nesou tetování dosti nelibě. Je vhodné mít lehký a svěží parfém, zejména v létě.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovoru se obvykle účastní zaměstnavatel, pokud se nejedná o velkou společnost. V takovém případě se pohovoru zúčastní také personální manažer a odborný poradce pro danou sekci.

Podáváme si ruce?

Ano, to je první věc, kterou byste měli udělat při setkání s osobami vedoucími pohovor. Podejte ruku a představte se jménem a příjmením. Nezapomínejte se usmívat. Posaďte se, až k tomu budete vyzváni.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovory jsou většinou vedeny ve velmi přátelském duchu a se snahou, aby se kandidát cítil příjemně. Pohovory jsou nejčastěji mezi čtyřma očima. Pokud se nejedná o specializovanou práci, čeká vás jen jeden pohovor. V případě specializované práce vyžadující zkušenosti proběhne nejdříve předvýběr a po něm jeden nebo dva další pohovory. V tomto případě může být od vás očekávána prezentace.

Odpovídejte k věci a nepřivlastňujte si dovednosti, které nemáte. Prokažte ochotu učit se. Důležitý je také oční kontakt a řeč těla.

Můžete klást otázky, ačkoli raději v minimálním množství a pouze otázky, které jsou relevantní. Lze doporučit dotazy na popis pracovního místa nebo pracovní podmínky. Pokud vás čeká druhý pohovor, je lepší nehovořit v této fázi o platu.

Čím více toho o společnosti víte, tím lépe. Ukážete tak svůj zájem poznat společnost a seznámit se s jejími minulými výsledky a budoucími plány. Vaše nadšení může dokonce zvýšit vaši šanci na přijetí. Nejčastější otázka, jejíž zodpovězení se od uchazeče očekává, se týká hlavní činnosti společnosti. Další se může týkat toho, zda je daná společnost dceřinou společností jiné společnosti, zda vyváží své výrobky do zahraničí a pokud ano, do jakých zemí.

Zaměstnavatel může rovněž položit záludnou otázku na očekávanou výši platu. Existuje řada způsobů, jak odpovědět, zejména pokud jste se dobře seznámili s danou společností a máte dostatečné zkušenosti.

Kdy otázka překročí hranice?

Právo zakazuje zaměstnavatelům pokládat otázky, které mohou být diskriminační na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, etnického původu nebo země původu. Pokud jste dotázáni na svůj osobní život, můžete slušně odmítnout odpovědět s tím, že váš osobní život nebude do vašeho zaměstnání a pozice zasahovat. Osoba vedoucí pohovor může klást otázky na osobní zájmy a na to, jak trávíte svůj volný čas, nebo se může zeptat na váš názor na různá témata, včetně aktuálního dění.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Výši platu si můžete vyjednat, zejména pokud máte zkušenosti potřebné pro danou práci. Plat se většinou uvádí v týdenní nebo měsíční sazbě. Plat za dovolenou a roční prémie jsou již obvykle zahrnuty v nabízené odměně.

O výši platu a mimoplatových výhodách budete ve velké společnosti jednat s personálním manažerem, v menší firmě se samotným zaměstnavatelem.

Pokud jste přijati, je společnost ze zákona povinna informovat místní úřady o vašem pracovním poměru vyplněním formuláře o zahájení pracovního poměru a jeho předáním Korporaci pro zaměstnanost a vzdělávání (Employment and Training Corporation) ve váš první pracovní den. Tento formulář musíte podepsat. Přesvědčte se, že zaměstnavatel tento formulář odešle korporaci v první den vašeho zaměstnání.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ne, práce na zkoušku od vás nebude vyžadována, protože odporuje současným platným zákonům. Pokud bude, můžete ji odmítnout.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Trvá obvykle od 6 do 12 měsíců, ale závisí to na společnosti, proto se na ni informujte ještě před tím, než začnete pracovat.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

To závisí na společnosti.

Kdy se dozvím výsledek?

Zaměstnavatel vás bude obvykle informovat o výsledku pohovoru později. Také vám sdělí, zda jste zváni na další pohovor. Jste‑li pro danou práci vybráni, budete v případě malé společnosti pravděpodobně kontaktováni telefonem – nebo poštou, pokud se jedná o velkou společnost.

Zpětná vazba a následný postup

Za účelem hodnocení je možné se sejít nebo se informovat telefonicky.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Při pohovoru se bere velmi vážně dochvilnost. Pokud nevíte, kde přesně se pohovor koná, měli byste vyjít brzy, abyste se dostavili včas.

Pokud nemůžete přijít ve stanovený den, můžete si dohodnout jiný termín. Musíte to ale zaměstnavateli oznámit s dostatečným předstihem (přinejmenším 1 den předem).

Je osvědčenou praxí vědět, kdo pohovor povede.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy