MAĎARSKO - práce

stát: Maďarsko
Úřední jazyky: maďarština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 9,9 milionu
Hlavní město: Budapešť
Měna: forint (HUF)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +36
Internetový kód země (národní TLD): .hu

Proč?

Maďarsko má kulturu a jazyk, které jsou ve střední Evropě jedinečné. Hlavní město Budapešť rozkládající se na obou březích Dunaje je krásné a pulzující životem a láká milovníky architektury či kultury. Země je po Islandu také obdařena největší zásobou termální vody na světě a lázeňská kultura je pro Maďary základem.

V předcházejících dvou desetiletích přilákala země významné zahraniční investice, ale v posledních letech se od textilního a potravinářského průmyslu přiklání k výrobě luxusních vozů, systémům obnovitelných zdrojů energie, cestovnímu ruchu pro náročné a informačním technologiím. V důsledku finanční krize vzrostla nezaměstnanost; nejvyšší počty inzerovaných nových pracovních míst jsou určeny pro montážní pracovníky na výrobní linky, dělníky a techniky do kovozpracujícího průmyslu, stejně jako pro zaměstnance hotelů a stravovacích zařízení.

Hledání práce

Většina pracovních míst se v Maďarsku obsazuje díky osobním kontaktům. Ta, která jsou zveřejněna, se objevují v novinách a na portálech s pracovními nabídkami na internetu.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Nejobvyklejším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem, v případě dělnických pozic však často v první fázi postačí zaměstnavateli zatelefonovat. Větší společnosti mohou od uchazečů požadovat vyplnění formuláře žádosti (někdy na internetu).

Uchazeči by se měli připravit tak, že si zjistí, jaké činnosti se společnost věnuje, jaký je její profil a nabízená pozice. Na základě toho by se měli rozhodnout, zda mají skutečně zájem, a budou vědět, v čem pracovní pozice spočívá.

V případě žádostí podávaných elektronicky byste měli využít buď žádost on-line (je-li k dispozici) nebo zaslat (pouze) dokumenty požadované v oznámení.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, fotografie se obvykle přikládá.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, svou žádost nepište rukou, pokud to není výslovně požadováno.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Příliš se nepoužívá, ale bývá ve velké míře akceptován.

Telefonický kontakt

Mohlo by být dobré společnost nějakou dobu po zaslání vaší žádosti kontaktovat, abyste ukázali, že máte skutečný zájem. Také pomůže připomenout společnosti vaše jméno.

Na telefonický kontakt se vždy připravte, abyste měli jistotu, že získáte odpovědi na všechny otázky (abyste na nějakou nezapomněli) a že budete schopni spontánně reagovat. Dbejte na to, abyste se dozvěděli, jaký bude další postup.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Pošlete jejich kopii, je-li to vyžadováno. Pravděpodobně je budete muset předložit na pohovoru nebo před podpisem smlouvy. Pravost dokumentů není zpočátku ověřována, ale u některých pozic (např. u lékařů) je nutné ji zkontrolovat před podpisem smlouvy.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference nejsou v Maďarsku běžné, ale mohou být užitečné, pokud jsou relevantní, například pokud se jedná o písemné sdělení o vašich předchozích zaměstnáních a hodnocení vašich schopností. Pokud nic nenamítáte, může zaměstnavatel zatelefonovat vašemu předchozímu zaměstnavateli.

Doporučující dopisy nejsou běžné, ale pokud vám je vystaví nějaká významná společnost, nejlépe ze stejného oboru, vypadají dobře. U některých prací je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti (někdy je vyžadováno i tam, kde není nutné), ale tento požadavek bývá uveden v inzerátu.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Zaměstnavatel se obvykle rozhodne v řádu týdnů od lhůty pro podání žádostí, ačkoli to závisí na pozici a počtu uchazečů. Někdy mohou od podání žádosti do nástupu do práce uběhnout celé měsíce.

Příprava na pohovor

Zaměstnavatele většinou při pohovoru zajímá vaše osobnost a vaše zanícení. Chtějí rovněž vidět, jak byste jednali v určitých pracovních situacích a za nečekaných okolností.

Styl oblékání

Oblečení závisí na typu zaměstnání, ale obvykle je vhodné zvolit formální styl (oblek, kostým atd.). Šperky by měly být střídmé a tolerují se pouze u žen.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Při pohovoru budou obvykle přítomny jedna až tři osoby.

Podáváme si ruce?

Zpravidla ano, podáte si s osobami vedoucími pohovor ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor obvykle trvá půl hodiny, ačkoli některé společnosti pořádají více pohovorů nebo testů (např. jeden profesní, druhý osobní atd.). Struktura pohovoru se různí, ale atmosféra je téměř vždy formální (i když je přátelská). Měli byste se proto chovat lehce rezervovaně, dokud neuvidíte, že se zaměstnavatel začal chovat uvolněněji. Obsah pohovoru je většinou zaměřen převážně na profesní otázky, i když zaznamenáváme vzrůstající počet dotazů na osobnostní rysy, dovednosti, přístup k práci, inteligenci a celkové chování. Vždy se snažte představit se v co nejlepším světle, vysvětlit svou motivaci a důvody, proč by si měl zaměstnavatel vybrat právě vás, samozřejmě přiměřeně, bez přílišného vnucování. Během pohovoru se často odkazuje na životopis a uchazeči jsou téměř vždy dotázáni, proč opustili své předchozí zaměstnání, a jsou požádáni, aby uvedli pět svých nejlepších a nejhorších vlastností.

Můžete se zeptat na cokoli o pracovním místě, ale neměli byste pohovor zahájit tím, že se zeptáte na plat – s tímto tématem zpravidla přichází zaměstnavatel. Měli byste však být připraveni na diskusi o tom, jaký plat očekáváte, přičemž v takovém případě je vždy lepší uvést rozmezí než přesné číslo. V dnešní době to je uchazeč, kdo musí uvést cenu za svou práci kancelářského pracovníka.

Kdy otázka překročí hranice?

V Maďarsku platí antidiskriminační zákony, což znamená, že zaměstnavateli nemusíte sdělovat „citlivé“ osobní informace (náboženské vyznání, politické přesvědčení nebo sexuální orientace, plánované těhotenství apod.). Pokud si nejste o relevantnosti otázky s pracovním místem jisti, stačí se zeptat, proč je důležité, abyste tuto informaci sdělovali.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Jednání o pracovní smlouvě probíhají nejčastěji na konci výběrového řízení. Je možné si dohodnout i výši platu, vždy ale musíte prokázat, že jste jí hodni. Měli byste rovněž vzít v úvahu, že v některých oblastech (např. u státních zaměstnanců) je výše platu určena zákonem. Plat se udává v měsíčních sazbách, ve smlouvě by měl být také uveden nárok na dovolenou (minimální dovolená je stanovena zákonem). Prémie se vyjednávají samostatně, ale pokud představují velkou část výdělku, jsou zakotveny ve smlouvě. O platu a mimoplatových výhodách nestanovených zákonem byste měli jednat s ředitelem.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ano, téměř bez výjimky.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba činí obvykle 3 měsíce nebo může být prodloužena na 3 měsíce, pokud je kratší. Má-li společnost kolektivní smlouvu, může zkušební doba trvat až 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Náklady uchazeče spojené s cestou na pohovor se téměř nikdy nehradí.

Kdy se dozvím výsledek?

Výsledek se zpravidla dozvíte do několika týdnů, někdy však až do jednoho či dvou měsíců.

Zpětná vazba a následný postup

O zpětnou vazbu se obvykle nežádá – buď dostanete práci, nebo budete odmítnuti.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dochvilnost je nutností. Pokud máte zpoždění, informujte o tom zaměstnavatele co nejdříve. Svou účast na pohovoru byste měli předem potvrdit. V případě nutnosti si můžete sjednat další pohovor, ale na ten byste se již měli určitě dostavit.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy