LITVA - práce

stát: Litva
Úřední jazyky: litevština
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 3 miliony
Hlavní město: Vilnius
Měna: litas (LTL)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +370
Internetový kód země (národní TLD): .lt

Proč?

Zvlněná krajina Litvy, vyhlazená ledovci poslední doby ledové, je poseta jezery, mokřady a lesy i rozlehlými prostory pro toulky a sběr lesních plodů a hub. Litva je větší než Belgie nebo Nizozemsko, ale má méně než třetinu jejich obyvatelstva.

Litva měla před finanční krizí v roce 2008 jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik ve východní Evropě. Vynakládala úsilí na rozvoj znalostní ekonomiky s důrazem na biotechnologie. V následujících složitých letech 2009–2010 došlo k oživení trhu práce se silnou poptávkou po pracovnících na následující pozice: obchodní manažeři, lékaři, pojišťovací agenti, řidiči nákladních vozů pro mezinárodní přepravu, krejčí, prodavači, stavební dělníci s vícečetnou kvalifikací, číšníci/servírky a barmani, obsluha kovozpracujících strojů.

Hledání práce

Největší noviny, Lietuvos rytas, oznamují každý den volná pracovní místa. Volná pracovní místa jsou zveřejňována i v novinách Alio reklama a Noriu; všechny tři zveřejňují inzeráty i na svých internetových stránkách. Přehled o všech zaregistrovaných volných pracovních místech poskytuje i litevská burza práce a mnoho dalších internetových stránek s nabídkami práce. Tyto i další užitečné internetové adresy najdete na portálu EURES na stránce Odkazy.

Často jsou využívány i personální agentury a osobní oddělení velkých společností často sestavují databáze potenciálních zaměstnanců, proto můžete svůj životopis poslat přímo jim.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Litevští zaměstnavatelé obvykle chtějí vidět napsaný životopis ještě před tím, než uchazeče požádají o pohovor. V současné době je v oblibě životopis ve formátu Europass.

Pokud podáváte spontánní žádost, vyberte si největší společnosti a pošlete svůj životopis s motivačním dopisem. Omezte svůj životopis napsaný na stroji nebo počítači na dvě strany, uveďte v něm jen ty nejdůležitější podrobnosti a jako první nejnovější činnosti. Můžete přidat kopie svého cestovního pasu nebo průkazu totožnosti, diplomů nebo dokladů o kvalifikaci. Životopis a motivační dopis by měly být napsány litevsky, v případě mezinárodních společností anglicky.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, to, zda je požadována fotografie, bude uvedeno v inzerátu s nabídkou volného pracovního místa.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, motivační dopisy napsané na stroji nebo na počítači jsou obvyklejší.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Používá se národní formát i formát Europass, přičemž ani jeden z nich není před tím druhým upřednostňován.

Telefonický kontakt

Telefonický kontakt není příliš běžný pro první kontakt s uchazečem. Zaměstnavatelé upřednostňují pohovory tváří v tvář.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ano, s žádostí o zaměstnání pošlete kopie a originály si vezměte s sebou na pohovor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

O reference můžete požádat předchozí zaměstnavatele. Na pohovor je dobré si vzít originály diplomů, nikoli kopie. Doporučující dopisy nejsou v Litvě obvyklé, ale pokud je máte, přineste si je s sebou (pokud jsou v cizím jazyce, je nutné je mít přeložené).

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Obvykle to trvá 1 až 3 měsíce.

Příprava na pohovor

Obvykle je jen jedno kolo pohovorů. Pohovor má většinou formu do hloubky jdoucí konverzace mezi osobou odpovědnou za nábor a uchazečem.

Styl oblékání

Závisí na volném pracovním místě. Pokud zvolíte oblek/kostým nebo šaty, nikdy neuděláte chybu. Šperky a kosmetiku používejte střídmě.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Ve větších společnostech, kde je seznam uchazečů dlouhý a pozice velmi důležitá, může personální manažer uspořádat předběžný pohovor. Druhý pohovor obvykle vede vedoucí oddělení, který přesně ví, jaké otázky z pracovní oblasti má uchazeči klást, a je osobou, s níž bude uchazeč přímo pracovat. Tzv. „assessment centra“ (centra provádějící hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici) nejsou v Litvě příliš rozšířena, někteří zaměstnavatelé ale využívají služby personálních agentur, které provedou předvýběr pracovníků.

Podáváme si ruce?

Ano, je běžné si s osobou vedoucí pohovor pevně stisknout ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Ne, ale můžete očekávat například otázky: Jakou práci jste vykonával dosud? Řekněte nám něco o sobě (tím získáte skvělou šanci se představit a nabídnout o sobě budoucímu zaměstnavateli důležité informace s cílem vyvolat u něj zájem o svou osobu). Proč pro nás chcete pracovat? Proč jste odešel z předchozího zaměstnání? Jaké myslíte, že by byly vaše odpovědnosti? Co nám můžete nabídnout? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jaké máte osobní zájmy? Jaké máte ambice do budoucnosti?

Projevte své nadšení. Zdůrazněte, že o práci opravdu stojíte. Dokažte rovněž, že jste připraveni. Svými odpověďmi nenápadně prokažte, že jste si o společnosti zjistili co nejvíce informací. Své otázky pokládejte až na konci pohovoru.

Buďte připraveni odpovědět na otázku, jaký očekáváte plat. Můžete například odpovědět takto: „Myslím, že bych neměl dostávat méně než zaměstnanec, který tuto práci vykonával předtím,“ nebo „Vzhledem k tomu, že vaše společnost má pověst prestižní firmy, jsem si jist, že dostanu plat v souladu s aktuálními sazbami.“ Uchazečům se doporučuje, aby si před vyjednáváním platu zjistili úroveň platů ve vybraném oboru.

Kdy otázka překročí hranice?

Ze strany zaměstnavatelů není taktní se ptát na věk, rodinný stav, těhotenství, závislosti nebo náboženské vyznání.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Zaměstnavatelé se obvykle ptají na požadovaný plat, který se zpravidla vyjadřuje jako měsíční částka. Výši platu si vyjednáváte se zaměstnavatelem nebo personálním manažerem. Plat za dovolenou je zakotven ve smlouvě a striktně definován zákoníkem práce.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ano, práce na zkoušku je v Litvě docela běžná a je uvedena ve smlouvě.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Může trvat až 3 měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není běžné, aby zaměstnavatelé hradili cestovné.

Kdy se dozvím výsledek?

Výsledek obvykle dostanete do 2 týdnů.

Zpětná vazba a následný postup

Chcete-li se dozvědět hodnocení pohovoru, můžete po několika dnech zaměstnavateli zatelefonovat a požádat o ně.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Doporučujeme dostavit se na pohovor 10 minut před jeho začátkem. Litevci oceňují jak dochvilnost, tak hladký začátek pohovoru.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy