LICHTENŠTEJNSKO - práce

Úřední jazyky: němčina
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 36 800
Hlavní město: Vaduz
Měna: švýcarský frank (CHF)
Člen EU nebo EHP: EHP a ESVO
Mezinárodní telefonní předčíslí: +423
Internetový kód země (národní TLD): .li

Proč?

Lichtenštejnsko, poslední pozůstatek Svaté říše římské, vzniklo v roce 1719 a má úzké vazby se Švýcarskem. Nejslavnější je díky svým nízkým daním a vysokým platům a jako centrum bankovnictví a obchodu, má ale i nejvyšší koncentraci průmyslu ze všech zemí v Evropě. V žádném případě není velké – měří 25 km na délku a 6 km na šířku –, ale hlavní město Vaduz leží v nádherné horské scenérii, kterou si oblíbili pěší turisté, cyklisté a v zimě lyžaři.

V roce 2012 byla míra nezaměstnanosti nejnižší v Evropě (2,4 % v průměru a 2,75 % mezi mladými). Trh práce postrádá řemeslníky a kvalifikované techniky.

Hledání práce

Nejlepší internetovou stránkou pro hledání práce v Lichtenštejnsku je Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (http://amsfl.li). Další informace může poskytnout veřejná služba trhu práce.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

V Lichtenštejnsku jsou nejběžnější písemné žádosti o zaměstnání. Pokud zasíláte svou žádost e-mailem, používejte pokud možno soubory ve formátu PDF. Pošlete úplný soubor dokumentů: motivační dopis, životopis s fotografií, reference a doporučující dopisy, diplom a další dokumenty, které jsou důležité pro dané zaměstnání. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje.

Po zaslání žádosti dostanete buď pozvánku k pohovoru, nebo (písemné) zamítnutí. Po pohovoru můžete očekávat ještě test nebo hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment). Před podepsáním smlouvy můžete absolvovat jeden až tři pohovory.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, fotografie v životopise se rozhodně doporučuje.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psané žádosti se zasílají, pouze pokud si je zaměstnavatel výslovně vyžádá.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ne, doporučujeme vám používat švýcarský formát životopisu. Vzorový životopis najdete na internetové adrese http://www. amsfl.li.

Telefonický kontakt

Pokud kontaktujete zaměstnavatele telefonicky, zeptejte se, zda můžete hovořit s uvedenou kontaktní osobou. Nepokládejte příliš mnoho otázek a hovořte k věci. Hovor zbytečně neprodlužujte.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Raději ano nebo je alespoň vezměte na pohovor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Doporučující dopisy a reference jsou pro pracovníka náboru velmi důležité, ale poskytují se pouze na vyžádání.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Zpravidla 1 až 3 měsíce.

Příprava na pohovor

Uchazeči o zaměstnání by měli o společnosti, o kterou se zajímají, vědět co nejvíce: informace o společnosti, obrat, velikost, odvětví, zeměpisná poloha, kultura organizace atd.

Připravte se na otázky typu: Proč chcete pracovat pro naši společnost? Co víte o naší společnosti? Zapište si otázky, které chcete položit. Dávejte si pozor na informace, ať osobní nebo profesní, které si o vás zaměstnavatel může najít na internetu.

Styl oblékání

Vaše oblečení by mělo být přizpůsobeno společnosti a dané funkci. Zpravidla se vyhýbejte jasným barvám a odhalujícímu oblečení a šetřete s make-upem a šperky.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovor vede obvykle jedna až tři osoby, mezi nimi alespoň zástupce personálního oddělení a odborný poradce.

Podáváme si ruce?

Ano, v Lichtenštejnsku je zvykem podat si ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor trvá 1 až 2 hodiny. Testy či hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment) mohou zabrat několik dalších hodin.

Pohovory bývají strukturované (jednotné otázky pro uchazeče za účelem jejich objektivního srovnání), polostrukturované a nestrukturované. Nejčastěji se využívají polostrukturované pohovory, kde můžete očekávat tuto podobu: úvod, představení společnosti, otázky pro uchazeče (práce, zaměstnání, zájmy, speciální kurzy, dovednosti, schopnost týmové spolupráce atd.), koníčky a neprofesní otázky, osobní cíle, vyjednávání o pracovní smlouvě, shrnutí a další kroky.

Atmosféra bude otevřená, upřímná a přátelská. Poměr mezi profesně a neprofesně zaměřenými otázkami bude vyrovnaný, půl na půl. Je důležité prokázat vaši motivaci. Zaměstnavatel se chce dozvědět co nejvíce jak o motivaci, tak o znalostech, dovednostech i osobnostních rysech uchazeče. Možnost položit jakoukoli otázku máte na konci prvního pohovoru. Platové otázky se obvykle řeší během druhého pohovoru.

Kdy otázka překročí hranice?

Na otázky na plánované těhotenství, nemoc a náboženské nebo politické přesvědčení byste neměli odpovídat, pokud nejsou relevantní pro danou práci.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Mimoplatové výhody si můžete vyjednat. O těchto výhodách se obvykle jedná s manažerem personálního oddělení. Abyste získali představu o rozpětí platů v daném povolání, je vhodné obrátit se nejdříve na odbory. Platy se obvykle udávají v měsíčních nebo ročních částkách. Je v nich zahrnut plat za dovolenou, ale nikoliv prémie (přinejmenším ne v pevné části platu). Mezi nejobvyklejší mimoplatové výhody, které nevyplývají ze zákona, patří: stravenky, služební vůz, mobilní telefon, poukázky do sportovních center, závodní restaurace, notebook atd.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku (1denní) se příliš nevyužívá, v některých situacích ale může být užitečná. Můžete ji odmítnout, někdy však může být pro uchazeče přínosná, protože mu dává příležitost poznat budoucí zaměstnání.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Maximálně jeden až tři měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ano, zeptejte se na to ale předem.

Kdy se dozvím výsledek?

Na konci pohovoru bude oznámen termín, dokdy se zaměstnavatel rozhodne, a další kroky. Pokud tyto informace nezazní, měli byste si je vyžádat.

Zpětná vazba a následný postup

Po pohovoru můžete telefonicky požádat o zpětnou vazbu.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Je obvyklé dostavit se asi 10 minut předem. Svůj příchod byste měli ohlásit.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy