LOTYŠSKO - práce

stát: Lotyšsko
Úřední jazyky: lotyština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 2 miliony
Hlavní město: Riga
Měna: lat (LVL); od roku 2014 euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +371
Internetový kód země (národní TLD): .lv

Proč?

Jedno z nejlépe střežených tajemství Evropy, živé lotyšské hlavní město Riga, je domovem více než třetiny populace země, chlubí se ohromující architekturou ve stylu secese a jako bývalý člen středověké hanzovní ligy má dlouhou a hrdou historii obchodních styků a mezinárodního obchodu.

Lotyšský trh práce se zotavil z hospodářské krize a v současné době je stabilní s rostoucí zaměstnaností. V některých sektorech je již nedostatek odborníků: odborníci v oboru informačních technologií, inženýři a vysoce kvalifikovaní odborníci v průmyslu – ti všichni jsou žádáni. Aby uchazeči byli při hledání práce v Lotyšsku úspěšní, měli by být flexibilní a mít mnoho dovedností, například pro rozjezd podnikatelské činnosti a během ní, měli by mít dobrou znalost informačních technologií a komunikační dovednosti a měli by umět lotyšsky a/nebo anglicky a/nebo rusky.

Hledání práce

Práci v Lotyšsku si nejčastěji najdete díky osobním kontaktům, sociálním sítím a státní agentuře pro zaměstnanost (NVA).

Tipy pro žádosti o zaměstnání

K žádosti o zaměstnání se obvykle vyžaduje přiložit životopis a motivační dopis. Obvykle se posílají e-mailem nebo někdy poštou. Pokud se ucházíte o sezónní práci nebo práci nevyžadující kvalifikaci, můžete tak učinit telefonicky, protože zaměstnavatelé u těchto druhů pracovních míst obvykle provádějí předvýběr.

Ačkoliv většina lotyšských firem ochotně přizpůsobuje své procesy západoevropským standardům, které jsou méně formální (ve většině případů), ve velkém množství lotyšských firem stále najdete hierarchickou strukturu a kulturu vedení. To samé platí i o jejich přístupu k přijímacímu řízení.

Motivační dopis je velmi důležitý a měl by být věrohodný a přesvědčivý. Zaměstnavatelé hledají uchazeče, kteří rozumějí jejich oboru podnikání, poslání i trhu. Nepravdivé nebo jinak nesprávné informace o pracovních zkušenostech nejsou přijatelné. Uchazeč by měl se zaměstnavatelem jednat vždy s respektem.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Je na vás, zda do svého životopisu přiložíte fotografii. Někteří zaměstnavatelé fotografii požadují, zejména u pozic, kde se jedná o práci v oblasti zákaznických služeb.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, nejběžnějším způsobem, jak požádat o práci v Lotyšsku, je napsat motivační dopis na stroji nebo počítači.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, lze předložit životopis v národním nebo evropském formátu, důležité je, aby byl cílený, přehledný a dobře napsaný.

Telefonický kontakt

Efektivnější než rozesílání životopisů různým společnostem bude navázat úzký kontakt s personálním manažerem společnosti a zatelefonovat mu s cílem získat více informací o postupu.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Na požádání musí být předloženy diplomy a další doklady o kvalifikaci.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Doporučující dopisy mohou v Lotyšsku pomoci, protože osobní kontakty jsou velmi běžným a efektivním způsobem, jak si najít práci. Reference a doporučující dopisy mohou být rovněž součástí formálního přijímacího řízení. Může vám je poskytnout bývalý zaměstnavatel nebo kolegové, nikoliv však příbuzní.

U některých pozic je nutné předložit doklad o bezúhonnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

V průměru jeden měsíc.

Příprava na pohovor

Prakticky všechny společnosti využívají pohovory a testy zaměřené na odhalení psychologických a povahových rysů nebo praktických dovedností. Zaměstnavatelé se zaměřují nejen na odborné aspekty, ale také na lidský faktor.

Je velice důležité, abyste prokázali svou motivaci, své schopnosti a ochotu. Musíte být čestní a otevření a vysvětlit, co můžete zlepšit a jak. Musíte také jasně prokázat, že opravdu chcete pro danou společnost pracovat.

Styl oblékání

Pravidla pro oblékání závisí na odvětví a pozici. V případě banky, státní instituce nebo kancelářské práce by váš styl oblékání měl být konvenční. Obecně platí, že byste vždy měli vypadat upraveně.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

V menších společnostech vede přijímací pohovor ředitel společnosti nebo vedoucí oddělení. Ve větších společnostech se pohovoru obvykle účastní tři osoby, mimo jiné ředitel společnosti nebo konkrétní divize a pracovník personálního oddělení.

Podáváme si ruce?

Jako pozdrav je vhodné potřesení rukou, jen si pamatujte, že ruku musí jako první nabídnout zaměstnavatel.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovory jsou v Lotyšsku obvykle formální. Zaměstnavatelé mohou rovněž přistoupit k tzv. „zkušebnímu pohovoru“ vedenému telefonicky nebo ve skupině, jehož cílem je určit vůdčí osobnost.

Pohovor s jedním uchazečem zřídkakdy trvá déle než půl hodiny. U oficiálního, formálního pohovoru se otázky kladené jednotlivým uchazečům příliš neliší. Očekává se, že se uchazeč na pohovor připraví a že bude informován o společnosti i nabízené pozici. Uchazeči mohou klást otázky týkající se vlastní práce a povinností, které jim ještě nebyly zodpovězeny.

Kdy otázka překročí hranice?

Existuje celá řada dokumentů zakazujících diskriminaci na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, pohlaví, společenské třídy, jazyka, politických názorů atd. Zákonem daná práva nejsou obvykle oslabena, nicméně určité nepřátelství vůči odlišnosti (diverzitě) přetrvává.

Diskriminační otázky jsou ty, které se uchazeče ptají na rodinný stav nebo zjišťují, zda plánuje mít děti. Za diskriminační se mohou rovněž považovat otázky na věk, rodinný stav či další osobní údaje (výška, váha atd.). Někdy se k získání takových informací využívají triky: zaměstnavatel například žádá o zaslání fotografie celé postavy nebo připraví „stresující pohovor“, během něhož testuje, jak se potenciální zaměstnanec chová za nepříjemné situace, jak je kreativní apod. Je to zajímavá metoda, nicméně hranice mezi zákonnými technikami a porušením práv uchazeče je velmi tenká.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Před podpisem smlouvy musí zaměstnanec a zaměstnavatel projednat pracovní podmínky: plat, jak často bude vyplácen, pracovní dobu a přesčasy, zkušební dobu, mimoplatové výhody a jiná témata. Mzdy jsou v Lotyšsku vypláceny většinou jednou nebo dvakrát za měsíc.

Pamatujte na to, že práva zaměstnanců a zaměstnavatelů může chránit pouze písemná pracovní smlouva. V případě ústní dohody se pracovní vztah upravuje pouze občanským právem a zaměstnanec může přijít o práva v oblasti sociálního zabezpečení.

Mimoplatové výhody mohou kromě výhod stanovených zákonem zahrnovat zdravotní pojištění, úhradu cestovních nebo životních nákladů, členství ve sportovních zařízeních atd. Všechny bonusy závisí na dobré vůli a možnostech zaměstnavatele.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ne, v Lotyšsku se práce na zkoušku nevyužívá.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zaměstnavatel může od zaměstnance vyžadovat zkušební dobu. Ta je obvykle uvedena v pracovní smlouvě a může trvat až 3 měsíce. Zkušební doba ve státní správě může trvat až 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Zaměstnavatelé hradí náklady na účast na pohovoru jen zřídkakdy.

Kdy se dozvím výsledek?

Většina společností vám oznámí výsledek přijímacího řízení do 2 týdnů od pohovoru. Některé vás o výsledku informovat ani nemusí.

Zpětná vazba a následný postup

Na to, kdy můžete čekat zpětnou vazbu, se můžete zeptat hned po pohovoru. Pokud vám ji v dohodnutém termínu zaměstnavatel neposkytne, můžete mu zatelefonovat a zeptat se na výsledky.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Zaměstnavatel očekává, že se na pohovor dostavíte včas. Prokazujete tím svou dochvilnost a smysl pro odpovědnost.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy