KYPR - práce

stát: Kypr
Úřední jazyky: řečtina, turečtina
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 870 000
Hlavní město: Nikósie
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +357
Internetový kód země (národní TLD): .cy

Proč?

Na Kypru stále najdete stopy po 10 000 letech civilizace i celou řadu skvělých podniků pro párty. Daleko od letovisek se nacházejí vesnice a zříceniny prostoupené vůněmi typickými pro Středomoří. Také se málo ví, že Kypr je domovem jednoho z nejjižnějších lyžařských středisek v Evropě.

Z hlediska práce zažila země útlum ve stavebnictví, hotelnictví a stravování, stejně jako v maloobchodu a obchodu. Nezaměstnanost v posledních letech výrazně vzrostla, zejména mezi mladými. Nejlepší vyhlídky na zaměstnání mají osoby se středoškolským vzděláním, které mohou pracovat jako prodavači a pokladní, číšníci a servírky, v oblasti péče o děti a pečovatelství a jako pekaři. Vysokoškolsky vzdělaní najdou práci s větší pravděpodobností v účetnictví a financích, v oboru informačních technologií, v telekomunikacích a elektrotechnickém odvětví.

Hledání práce

Uchazeči o zaměstnání mohou volná místa hledat prostřednictvím oddílu věnovaného Kypru na portálu EURES, v kancelářích veřejné služby zaměstnanosti nebo v soukromých personálních agenturách a v tisku. Užitečné odkazy najdete na stránce Odkazy na portálu EURES.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Nejběžnějším způsobem, jak požádat o práci, je poslat dopis psaný na stroji nebo na počítači a životopis. U zaměstnání nevyžadujících kvalifikaci má tento proces obvykle jen ústní formu. V případech, kdy uchazeče vysílají veřejné služby zaměstnanosti, vystaví uchazeči standardní doporučující dopis, který poté musí potenciální zaměstnavatel vyplnit a uvést v něm konečné rozhodnutí a zaslat jej na úřad práce.

Pokud se ucházíte o pracovní místo, které jste nalezli na portálu EURES, uveďte národní referenční číslo. K elektronické i k písemné žádosti by měl být přiložen motivační dopis, který by měl mít maximálně jednu stranu, měl by být k věci a psaný na stroji nebo počítači. Tento dopis, adresovaný zaměstnavateli nebo organizaci, kteří místo inzerují, by měl obsahovat důležité údaje, které nejsou uvedeny v životopise. Měl by být vždy podepsán.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, fotografie v životopisech jsou na Kypru běžné.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, upřednostňuje se dopis psaný na stroji nebo na počítači.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, je docela běžný a kyperští zaměstnavatelé mu rozumí dobře.

Telefonický kontakt

První kontakt se při hledání práce na Kypru navazuje obvykle telefonicky. Jako potenciálním uchazečům vám doporučujeme, abyste se zeptali, zda je pracovní místo stále volné, a abyste požádali o podrobné informace o přijímacím řízení.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

V každém případě je vyžadována kopie diplomu, obvykle na počátku výběrového řízení. Pravost dokumentů je nutno ověřovat jen zřídka, vyjma regulovaných profesí, kde je ověření požadováno, např. lékaři, architekti, inženýři apod.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference a doporučující dopisy se obvykle využívají u kandidátů, kteří se ucházejí o vysoké pozice. Při uvádění osob, které poskytují referenci, by si měl uchazeč dopředu ověřit, zda je dotyčná osoba ochotna reference poskytnout a zda může uvést v životopise její jméno, telefonní číslo a název funkce ve společnosti.

U regulovaných profesí je obvykle vyžadováno potvrzení o bezúhonnosti jako doklad o čistém trestním rejstříku.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Jakmile se obě strany dohodnou, může uchazeč začít pracovat, u zaměstnání s měsíční výplatou to obvykle bývá od začátku následujícího kalendářního měsíce a u povolání s týdenním platem nevyžadujících kvalifikaci od počátku následujícího týdne.

Příprava na pohovor

Žadatelé by měli mít obecnou představu o činnostech společnosti, její velikosti apod. Zaměstnavatelé zpravidla věnují pozornost celkovému vzhledu a oblečení uchazeče. Uchazeči by měli vystupovat sebevědomě a slušně.

Styl oblékání

Uchazeči by měli volit ležérně elegantní, ale sofistikovaný styl (tzv. smart casual) a vyvarovat se extrémů.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Uvědomte si, že na Kypru jsou většinou malé společnosti, kde je majitel současně i ředitel a vedoucí personalista. Pohovor obvykle vede ředitel nebo vedoucí personálního oddělení.

Podáváme si ruce?

Je zvykem podat si ruku s někým, s kým se setkáváte poprvé.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Přijímací pohovor nemívá žádnou konkrétně danou strukturu. Budete asi požádáni, abyste se představili a pohovořili o svých kladných a záporných stránkách, stejně jako o své kvalifikaci a zkušenostech v souvislosti s popisem daného pracovního místa.

Otázky se nejčastěji týkají kvalifikace a zkušeností, například: Proč si myslíte, že jste pro tuto práci vhodným kandidátem? Jaké máte v této oblasti zkušenosti? Co od této práce očekáváte? V případě profesí vyžadujících jen nízkou kvalifikaci může zaměstnavatel uchazeče požádat, aby na místě prokázal své dovednosti.

Kdy otázka překročí hranice?

Na Kypru platí zákony proti diskriminaci a na ochranu osobních údajů. Během pohovoru proto uchazeč není povinen odpovídat na čistě soukromé otázky nebo poskytovat důvěrné informace, např. o své sexuální orientaci.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Na Kypru jsou pracovní podmínky obvykle stanoveny v kolektivních smlouvách. Je vhodné, aby se uchazeči o těchto podmínkách informovali. Kolektivní smlouvy však nejsou ze zákona závazné a v mnoha případech jsou mzda a další výhody dojednány přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zaměstnavatelé musí své zaměstnance písemně informovat o podmínkách nabízeného pracovního poměru do 1 měsíce od nástupu. V tomto dokumentu by měl být uveden plat, pracovní doba, roční dovolená apod.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Obě strany mohou dojednat práci na zkoušku, ale zákon ani kolektivní smlouvy takovou možnost nestanovují.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá obvykle 1 měsíc.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není to obvyklá praxe na Kypru.

Kdy se dozvím výsledek?

Neexistuje žádné obecné pravidlo, kdy mají být uchazeči o zaměstnání informováni o výsledku pohovoru.

Zpětná vazba a následný postup

Není zvykem poskytovat všem uchazečům zpětnou vazbu. Písemné dotazy uchazečů jsou ale obvykle zodpovídány včas.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Uchazeči by se na pohovor měli dostavit včas. Nemůžete-li se ho zúčastnit, informujte o tom zaměstnavatele předem.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy