ISLAND - práce

stát: Island
Úřední jazyky: islandština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 320 000
Hlavní město: Reykjavík
Měna: islandská koruna (ISK)
Člen EU nebo EHP: EHP
Mezinárodní telefonní předčíslí: +354
Internetový kód země (národní TLD): .is

Proč?

Island je ostrov přírodních divů se sopkami, ledovci, gejzíry a horkými prameny. Nebojte se Vikingů; Islanďané jsou přátelští, stoicky klidní a vtipní a jejich hlavní město Reykjavík je bezpečné a má kouzlo vesnice.

Nezaměstnanost na Islandu byla historicky velmi nízká, zhruba 1%. To se změnilo s finanční krizí a krachem bank v roce 2008, kdy nezaměstnanost vzrostla na více než 8 %, ačkoli od té doby už klesla. Hospodářská krize vedla také k vzestupu cestovního ruchu, protože došlo k devalvaci měny. Růst v odvětví vývoje softwaru se přetavil v potřebu kvalifikovaných pracovníků pro obor informačních technologií a panuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků v kovozpracujícím průmyslu, včetně svářečů a hutníků. Země potřebuje také lékaře, protože mnoho islandských lékařů se přestěhovalo za prací do zahraničí.

Hledání práce

Pokud nehovoříte islandsky, nejlepším způsobem, jak hledat práci, je využít síť EURES. U některých volných pracovních míst musíte vyplnit on-line formulář žádosti na internetové adrese http://www.vinnumalastofnun. is/eures. V jiných případech můžete svou žádost poslat přímo zaměstnavateli. Ujistěte se, že jste tento formulář vyplnili co nejdetailněji.

Můžete se také bezplatně zaregistrovat v jedné nebo několika soukromých personálních agenturách (ráðningarþjónustur), kontrolovat inzeráty s nabídkami pracovních míst v místních novinách nebo si podat vlastní inzerát.

Můžete kontaktovat místní pobočku svých odborů (stéttarfélag): mají informace o současných trendech v oblasti zaměstnanosti ve vaší profesi a mohou vám poradit, kde začít hledat.

Buďte si vědomi toho, že v malé komunitě, jakou je Island, má velkou sílu ústní informace, a mnoho uchazečů si tak najde práci také díky rodinným nebo jiným osobním kontaktům.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Při hledání práce je nejběžnější poslat životopis a motivační dopis. Životopis by neměl nikdy přesáhnout dvě stránky, měl by být aktuální a k věci. V dopise byste měli uvést, proč se zajímáte o dané místo a proč jste na toto místo ideálním kandidátem.

Pokud podáváte žádost spontánně, pokuste se svou žádost předat přímo osobě, která bude výběrovým řízením pověřena. To udělá lepší dojem.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, fotografie v životopisech jsou velmi běžné. Fotografii vybírejte pečlivě: měli byste na ní být sami a pozadí by mělo být prázdné. Fotografie z pláže nebo z večírku z minulého víkendu nejsou zrovna dobrý nápad.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Absolutně ne: motivační dopisy psané rukou jsou všeobecně považovány na neprofesionální.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Životopisy ve formátu Europass bývají dlouhé a velmi podrobné. Důležitější je, aby životopis byl krátký a jasný a měl maximálně dvě stránky.

Telefonický kontakt

Pokud o práci žádáte telefonicky, nezapomeňte, že Islanďané nejsou velmi formální. I tak je obvyklé uvést své jméno a důvod, proč telefonujete, hned na začátku konverzace. Dbejte na to, abyste nehovořili příliš dlouho, a nikdy nepřerušujte osobu, která právě hovoří.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Měli byste si ověřit, zda váš diplom na Islandu uznají a budou ho považovat za rovnocenný islandským diplomům. Islandští zaměstnavatelé tak snáze vyhodnotí vaše znalosti a dovednosti. Můžete díky němu také získat šanci na lepší práci za vyšší plat.

Obecně ale platí, že kvalifikace pro výkon konkrétní profese, která platí ve vaší rodné zemi, je rovněž platná ve všech dalších zemích EHP. Akademické vzdělání včetně 3letého bakalářského studia (BA, BSc, BS) a učňovské vzdělání s maturitou by mělo být uznáváno ve všech státech EHP.

Koordinací procesu uznávání dokladů o vzdělání je pověřeno ministerstvo školství, vědy a kultury, uznáváním dokladů z konkrétních odvětví se ale zabývají konkrétní ministerstva, např. ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za uznávání kvalifikace u lékařských a zdravotnických profesí. Nejlepším zdrojem informací pro tyto účely je internetová stránka www.menntagatt.is, což je celonárodní výchozí bod pro posuzování a uznávání kvalifikací.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Ve svém životopise uveďte údaje alespoň dvou osob, například bývalého zaměstnavatele nebo učitele, které vám dají dobrou referenci. Požádejte je předem o svolení. Tyto osoby by měly vědět, jak pracujete, a měly by být schopny potvrdit, že máte dovednosti a vztah k práci, které podle svých tvrzení máte.

Mohou pomoci doporučující dopisy, ale většina zaměstnavatelů si raději získá reference sama. Přesto zmiňte dopisy ve svém životopise a buďte připraveni předložit je při pohovoru.

Někteří zaměstnavatelé budou požadovat potvrzení o čistém trestním rejstříku. Tento požadavek je běžný v případě, že se ucházíte o pečovatelská místa nebo úklidové práce, kdy budete sami pracovat v domovech klientů nebo kancelářích.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Na pracovních místech s nízkou kvalifikací se od uchazečů o zaměstnání obvykle očekává, že začnou pracovat v řádu dnů nebo nejpozději do měsíce. U pozic pro vysoce kvalifikované specialisty je více prostoru pro jednání. Obvyklé jsou jeden až tři měsíce.

Příprava na pohovor

Před tím, než půjdete na pohovor, se dobře připravte. Přečtěte si o společnosti na jejích internetových stránkách a buďte připraveni na zodpovězení jakýchkoli otázek, které by mohly vyvstat. Mohly by to být tyto otázky: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jak byste sám sebe popsal jako pracovníka? Proč jste odešel ze svého posledního místa? Prokažte svůj zájem tak, že si o dané společnosti a volném místě zjistíte co nejvíce informací.

Styl oblékání

Oblečte se v neformálně elegantním nebo konvenčním stylu, nenoste příliš mnoho šperků. Šperky u mužů, kromě zásnubního nebo snubního prstenu, nesou Islanďané nelibě.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Na straně zaměstnavatele tam mohou být jeden až čtyři lidé. Obecně platí, že čím specializovanější práce, tím více lidí provádí pohovor.

Podáváme si ruce?

Při formálních příležitostech, jako jsou přijímací pohovory, si lidé vždy podávají ruce. Ruku druhé osoby stiskněte pevně a udržujte oční kontakt. Slabý stisk ruky není dobrý začátek.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovory trvají obvykle 30 minut až jednu hodinu. Nemají žádnou danou strukturu. Nejlepší je představit se co nejpravdivěji, tedy v co nejlepším světle, ale dovednosti a znalosti nepřehánět ani nesnižovat. Buďte zdvořilí a snažte se zachovat klid.

Během pohovoru se budou zaměstnavatelé snažit, aby vás co nejlépe poznali. Nebuďte překvapeni, když se vás budou ptát na váš soukromý život. Neprofesně zaměřené otázky ale obvykle zabírají jen malou část pohovoru a jejich účelem je vytvořit uvolněnou atmosféru. Zaměstnavatel by již měl znát základní údaje o vašich zkušenostech z životopisu. Využijte proto této příležitosti a rozhovořte se hlouběji o svých dovednostech a faktorech, které z vás podle vašeho mínění dělají nejlepšího kandidáta. Snažte se rovněž zaměstnavatele přesvědčit o tom, že můžete přispět něčím, co zvýší kvalitu společnosti, a že jste ochotni kvůli tomu tvrdě pracovat.

Zaměstnavatel ocení, jestliže vznesete pár otázek na povahu nabízené práce, ale s otázkami ohledně platu je lepší počkat, až si budete jisti, že jste práci získali, pokud s tím ovšem nezačne sám.

Na konci pohovoru zaměstnavatel obvykle oznámí, dokdy vám sdělí své rozhodnutí. Pokud ne, s největší pravděpodobností o vás nemá zájem. Pokud vás zaměstnavatel v domluvené lhůtě nekontaktuje, bude nejlepší, když ho zkontaktujete sami a požádáte o zpětnou vazbu.

Ačkoli bude pro vás vždy lepší se představit osobně, ověřte si, zda v případě, že se na pohovor nemůžete dostavit, nelze pohovor se zaměstnavatelem uskutečnit jako konferenční hovor. Obliba videokonferencí na Islandu také roste.

Kdy otázka překročí hranice?

Antidiskriminační zákony na Islandu jsou zcela jasné. Zaměstnavatelé se mohou ptát na rodinný stav nebo zda máte děti. Nepřípustné jsou dotazy na vaši sexuální orientaci, politické názory a na to, zda hodláte mít děti. Nejlepší reakcí je zdvořile vysvětlit, že vás tyto otázky uvádějí do rozpaků a že si nejste jisti, jestli má zaměstnavatel právo je klást.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

O platu a délce pracovní smlouvy se může jednat při pohovoru nebo až po předložení pracovní nabídky. Islandský zákoník práce stanovuje, že pracovní smlouvu byste měli dostat do 2 měsíců od nástupu. Ve smlouvě by měla být stanovena výše platu. Nicméně určitý prostor k vyjednávání máte vždy. Máte např. nárok se jednou ročně setkat se zaměstnavatelem a prodiskutovat s ním otázku platu.

Nejčastěji se jedná o měsíčním platu. Pokud v rámci svého zaměstnání pracujete často přesčas, bylo by vhodné vyjednat si hodinový plat. Plat za dovolenou a prémie jsou pevně dány, ty není třeba vyjednávat.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Obvykle není zapotřebí práce na zkoušku, protože na Islandu je velmi snadné přijmout pracovníky a dát jim výpověď a na začátku práce je výpovědní lhůta velmi krátká. Měli byste dostat zaplaceno za každý odpracovaný den.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Pokud máte zkušební dobu, trvá obvykle 1 až 3 měsíce. Pokud by vás zaměstnavatel nehodlal během zkušební doby vyplácet, odmítněte a informujte úřad práce nebo odbory.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Velice zřídka, ledaže se jedná o vysoce kvalifikovanou odbornou práci. To závisí na zaměstnavateli.

Kdy se dozvím výsledek?

Zaměstnavatelé neradi oznamují uchazečům, že nebyli přijati. Je proto vhodné, abyste přibližně 1 týden po uzávěrce žádostí o zaměstnání sami kontaktovali zaměstnavatele a snažili se zjistit situaci okolo volného místa. Pravidlem bývá, že pokud vám zaměstnavatel nenabídne místo do 1 měsíce od uzávěrky, nechce vás zaměstnat.

Zpětná vazba a následný postup

Je dobrý nápad ujmout se iniciativy a kontaktovat zaměstnavatele s žádostí o zpětnou vazbu. Ukážete tak, že máte zájem a že v případě potřeby berete věci do svých rukou.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Islanďané jsou velmi dochvilní, pokud jde o práci. Je proto zcela nezbytné, abyste se na pohovor dostavili včas.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy