ITÁLIE - práce

stát: Itálie
Úřední jazyky: italština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 59,7 milionu
Hlavní město: Řím
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +39
Internetový kód země (národní TLD): .it

Proč?

Itálie má vše – od záviděníhodného klimatu, rozmanité krajiny a historických a uměleckých pokladů až po oblíbenou národní kuchyni. Její obyvatelé vědí, jak vést příjemný život, ctící rodinu, kulturní tradice a nádherné okolí.

Od roku 2012 nábor v Itálii získal na obrátkách. V poslední době byl zaznamenán markantní nárůst podílu vysoce kvalifikovaných pracovních míst v nabídce, zejména pro odborníky pro obor informačních technologií, zpracovatelský průmysl a stavebnictví, stejně jako pro administrativní pracovníky, finančníky a bankovní techniky. Roste i poptávka po dělnických profesích a kvalifikovaných dělnících, méně jsou však žádáni úředníci a prodavači. Z důvodu velkého odvětví cestovního ruchu má Itálie tradičně velký počet pracovních míst pro sezónní pracovníky. Společnosti s obtížemi obsazují zhruba 20 % volných míst.

Hledání práce

Uchazeči o zaměstnání obvykle začínají hledáním práce na internetu. Místní veřejné služby zaměstnanosti a noviny mají internetové stránky s nabídkami volných pracovních míst. Ministerstvo práce má novou internetovou stránku s nabídkami pracovních míst: http://www.cliclavoro.gov.it. Je rovněž běžné poslat zaměstnavatelům spontánní žádost s životopisem. Další možností je koupit si místní noviny nebo navštívit místní veřejnou službu zaměstnanosti nebo soukromé personální agentury.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Standardním postupem podávání žádosti o zaměstnání v Itálii je poslat aktuální životopis společně s motivačním dopisem, e-mailem nebo běžnou poštou.

U elektronických žádostí jasně uveďte, o které pracovní místo žádáte, a v nastavení svého e-mailového účtu aktivujte možnost „Požadovat oznámení o doručení/přečtení“.

V případě písemné žádosti hraje velkou roli úprava a vzhled motivačního dopisu. Motivační dopis by měl být strukturován lépe než elektronická žádost.

Ověřte si doručení těchto dokumentů telefonicky. Pokud má společnost o vaši nabídku zájem, měl by vás zaměstnavatel kontaktovat během několika dnů. Pokud ne, znamená to, že jste nebyli vybráni. Nicméně společnosti si archivují životopisy po dlouhou dobu a je možné, že se vám v souvislosti s volným místem někdo telefonicky ozve další rok.

Pokud se o místo ucházíte spontánně, musí být vaše žádost nejen správná z hlediska gramatiky a volby slov, ale hlavně musí jasně prokazovat vysokou motivaci. Jak jinak byste přilákali pozornost zaměstnavatele, když pozice, o niž se ucházíte, není volná?

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, ale pokud chcete, můžete ji přiložit.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, neměli byste posílat vlastnoručně psanou žádost.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, formát Europass je upřednostňován.

„Prostřednictvím sítě EURES jsem si zajistila stáž v designérském studiu v Senigallii na severu Itálie. Současně jsem navštěvovala kurz italštiny, který se ukázal jako skvělé místo pro setkání s lidmi z celého světa a pro získání nových přátel mimo práci. Na osobní úrovni to byla velmi cenná zkušenost, protože jsem se naučila, jak zvládnout každodenní život v zemi tak odlišné od mé vlasti – a v novém jazyce. Z profesního hlediska byla stáž velmi úspěšná, protože brzy nato jsem získala stálou práci jako produktová návrhářka v Dánsku.“ Ebba, uchazečka o zaměstnání ze Švédska

Telefonický kontakt

Pokud první kontakt navážete telefonicky, buďte zdvořilí a hovořte plynule a správně. Bez obav požádejte o schůzku a nezapomeňte si vyžádat kontaktní údaje dané osoby.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, ale přineste všechno s sebou na pohovor (italská byrokracie je velmi striktní).

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Je vždy výhodou, pokud uchazeč může předložit reference nebo doporučující dopisy (od předchozích zaměstnavatelů, univerzitních profesorů apod.) a podpořit jimi své zkušenosti z předchozích zaměstnání nebo potvrdit své dovednosti a schopnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Co nejrychleji poté, co je nový pracovník k dispozici.

Příprava na pohovor

Pokud máte o danou pozici opravdu velký zájem, snažte se získat co nejvíce informací o dané společnosti nebo zaměstnavateli a zamyslete se nad tím, co by od vás rádi slyšeli. Výhodu pro sebe získáte, pokud budete společenští, ochotní a bude z vás vyzařovat nadšení.

Styl oblékání

Některé společnosti mají etiketu oblékání. To samé platí o špercích. Pokud neznáte konkrétní požadavky, zvolte tzv. smart casual, tedy ležérně elegantní, ale sofistikovaný styl.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

V závislosti na volném pracovním místě zaměstnavatel, vedoucí oddělení, pracovník personálního oddělení nebo i osoba speciálně pověřená vedením takových pohovorů – přítomna může tedy být buď jedna osoba, nebo celá komise. Písemné testy se obvykle provádějí ve skupinách. Schůzka nebo test obvykle trvají maximálně do 1 hodiny.

Podáváme si ruce?

Ano, je to obvyklá praxe.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor obvykle začíná rozhovorem o předchozích pracovních zkušenostech uchazeče. Atmosféra je formální. Zaleží jen na osobě vedoucí pohovor / zaměstnavateli, zda atmosféru změní na uvolněnější.

Zaměstnavatel věnuje pozornost nejen tomu, jak se vyjadřujete a chováte, ale také tomu, zda váš vzhled a oblečení odpovídají příslušné pozici. Měli byste také dobře vysvětlit svou motivaci.

Poté, co zaměstnavatel vysvětlí povinnosti a popíše práci, kterou bude třeba vykonávat, může uchazeč položit několik otázek či požádat o osvětlení nejasností. Může se jednat o povahu a trvání smlouvy, platové podmínky a další témata.

Kdy otázka překročí hranice?

Uchazeči by neměli mít strach odmítnout odpovědět na otázky týkající se jejich osobního života. Zaměstnavatel by se neměl ptát na čistě soukromé informace.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

V Itálii není možné finanční a smluvní podmínky dojednávat. Pokud přijmete místo, podepíšete smlouvu, v níž budou uvedeny všechny informace a popis finančních a pracovních podmínek. Vyjednávání o platu, dovolené, prémiích atd. závisí na zaměstnavateli a kolektivních smlouvách (CCNL).

Mezi nejběžnější mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří v Itálii stravenky, služební mobilní telefon nebo vozidlo. Jednání o platu a mimoplatových výhodách nestanovených zákonem je nutné vést s pracovníky personálního oddělení.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Zaměstnavatel může požadovat 1denní práci na zkoušku nebo zkušební dobu. To můžete odmítnout, pokud tato doba překročí zákonem stanovenou dobu (která závisí na konkrétní kolektivní smlouvě).

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Neexistuje žádná standardní zkušební doba.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

V některých případech a u některých pracovních pozic může být uchazeči nabídnuta náhrada některých nebo veškerých nákladů, které vynaložil na cestu na pohovor.

Kdy se dozvím výsledek?

Pokud budete přijati, je na vašem novém zaměstnavateli, aby vám tuto zprávu oznámil. Zaměstnavatel by měl specifikovat, kolik času bude potřebovat pro své rozhodnutí.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud chcete získat zpětnou vazbu nebo máte další otázky, na něž se chcete zeptat, můžete tak učinit telefonicky nebo e-mailem.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Velmi důležitá je dochvilnost. Pokud se nemůžete pohovoru zúčastnit, oznamte to co nejdříve.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy