CHORVATSKO - práce

stát: Chorvatsko
Úřední jazyky: chorvatština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 4,3 milionu
Hlavní město: Záhřeb
Měna: kuna (HRK)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +385
Internetový kód země (národní TLD): .hr

Proč?

Příliš mnoho návštěvníků Chorvatska míjí Záhřeb, hlavní město s elegantní rakousko-uherskou architekturou, živou uměleckou scénou, vynikajícími nákupními možnostmi a bezpočtem hospod. Milionům turistů, kteří míří každý rok do Chorvatska, lze ale prominout, že podlehnou kouzlu Dalmatského pobřeží a jeho tisíce ostrovů.

Míra nezaměstnanosti je vysoká, zejména mezi mladými, ale jsou zde pobídky pro investory a země má dobrý potenciál pro rozvoj trhu práce. Poptávka po pracovnících je v cestovním ruchu a pohostinství, zejména v létě. Je i sezónní poptávka po nekvalifikovaných pracovnících v zemědělství a po lékařích a jiných zdravotnických pracovnících většinou ve venkovských oblastech a na ostrovech. Mohou zde být také příležitosti pro zástupce pro cestovní ruch a rodilé mluvčí vyučující jazyk.

Hledání práce

Práci si hledejte prostřednictvím osobních kontaktů, internetových stránek s volnými pracovními místy a inzerátů s nabídkami pracovních míst v novinách nebo tím, že pošlete spontánní žádost o práci zaměstnavateli. Působí zde soukromé agentury pro práci na přechodnou dobu a volná pracovní místa ve veřejném sektoru musí být oznámena v úředním věstníku a prostřednictvím chorvatské služby zaměstnanosti.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Motivační dopis by měl mít maximálně jednu stránku a měl by obsahovat přesné informace o důvodech, proč jste tím správným uchazečem pro danou práci právě vy. Text by měl být gramaticky správný a v souladu s pravidly obchodní komunikace. Text by měl být srozumitelný a čitelný.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, doporučuje se přiložit fotografii.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, upřednostňuje se žádost psaná na stroji nebo na počítači.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, je v pořádku poslat životopis ve formátu Europass.

Telefonický kontakt

Pokud je poskytnuto telefonní číslo, lze zaměstnavatele kontaktovat telefonicky. Mnoho zaměstnavatelů však uvádí, že po telefonu nelze získat informace.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ano, je-li to uvedeno v oznámení o volném pracovním místě.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

V Chorvatsku nejsou nutné reference nebo doporučující dopisy, není-li o ně požádáno. Některé společnosti a instituce potřebují výpisy z rejstříku trestů.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Několik dnů až několik měsíců v závislosti na pracovní pozici. Výběrová řízení pro vysoce kvalifikované pozice, stejně jako zaměstnání ve veřejných institucích mohou nějakou dobu trvat. Nekvalifikovaná místa nebo místa v malých společnostech mohou být obsazena rychle.

Příprava na pohovor

První dojmy jsou velmi důležité. Bude zaznamenán způsob, jakým se na pohovor obléknete. Také se budete muset prezentovat na základě svého životopisu. Nejběžnější jsou otázky na vaše silné a slabé stránky. Měli byste si o společnosti vyhledat informace, abyste byli obeznámeni s její každodenní činností a s požadavky pracovního místa, o které se ucházíte. Pokud máte kontakty na nějaké osoby ve společnosti, využijte je pro získání výhody.

Před pohovorem mohou proběhnout písemné a ústní testy (psychologické, odborné).

Pokud o pracovní místo už nemáte zájem, informujte zaměstnavatele dostatečně včas.

Styl oblékání

Vhodně a čistě oblečený uchazeč udělá mnohem lepší dojem než uchazeč v džínech a tričku. Měli byste se vyvarovat příliš nápadných šperků a doplňků a extrémního účesu nebo výstředně obarvených vlasů. Váš osobní vzhled by měl odrážet vzhled potenciálního zaměstnance.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Buď jedna osoba, nebo skupina osob, to závisí na společnosti.

Podáváme si ruce?

Ano. Podle etikety si nejprve podáte ruku s ženami, poté s nejdůležitější osobou a následně s ostatními.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Struktura pohovorů se různí, ale je zde několik společných charakteristik. Atmosféra je obvykle formální. Osoby vedoucí pohovor se představí samy a poté vyzvou vás, abyste představili sebe, své vzdělání, své předchozí pracovní zkušenosti, jakékoli speciální dovednosti a kompetence, své zájmy a důvod, proč se o dané pracovní místo ucházíte.

Zaměstnavatelé obvykle kladou otázky týkající se vašeho životopisu, předchozích pracovních zkušeností a jejich očekávání. Pohovor trvá asi půl hodiny.

Své vlastní otázky si schovejte na konec pohovoru, formulujte je stručně a nezacházejte příliš do detailů.

Kdy otázka překročí hranice?

Podle chorvatského antidiskriminačního zákona, který vstoupil v platnost v roce 2009, je nutné se vyvarovat otázek týkajících se náboženského vyznání, etnického původu, sexuální orientace nebo těhotenství. Můžete odmítnout odpovídat na otázky z oblasti vašeho soukromého života.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Zaměstnavatelé plat a výhody stanoví sami a prostor pro jednání je omezen. V každém případě lze o platech vyjednávat pouze v soukromém sektoru; ve veřejném sektoru jsou stanoveny zákonem. Plat se vyjadřuje jako měsíční částka a měl by zahrnovat nároky na dovolenou. Prémie a další výhody lze vyjednat samostatně.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Z právního hlediska není 1denní práce na zkoušku možná.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá obvykle 1 až 3 měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Zaměstnavatel není povinen hradit náklady na účast na pohovoru.

Kdy se dozvím výsledek?

Na konci pohovoru se můžete zeptat osoby vedoucí pohovor, kdy budou oznámeny výsledky. Zaměstnavatel obvykle informuje o výsledcích jeden až dva týdny po pohovoru.

Zpětná vazba a následný postup

Po pohovoru můžete zatelefonovat osobě, která vedla pohovor, a požádat ji o zpětnou vazbu.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Doporučujeme vám přijet 10 až 15 minut předem, abyste si uspořádali a zkontrolovali své dokumenty a připravili se. Dejte zaměstnavateli vědět, pokud očekáváte, že přijdete pozdě, nebo pokud se nemůžete vůbec dostavit.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy