FRANCIE - práce

stát: Francie
Úřední jazyky: francouzština
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 65,6 milionu
Hlavní město: Paříž
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +33
Internetový kód země (národní TLD): .fr

Proč?

Francie je významným turistickým centrem, které každý rok přiláká 80 milionů návštěvníků. Cestovní ruch představoval v roce 2010 více než 7 % HDP a je důležitým zdrojem pracovních míst.

Francie je sociálně tržní hospodářství opírající se o soukromý majetek. Je to v zásadě ekonomika služeb – tři čtvrtiny Francouzů pracují v sektoru služeb, ačkoli průmyslové podniky stále představují poměrně velký podíl hrubého domácího produktu (HDP) a vývozu a zaměstnávají 14 % pracovních sil. V roce 2011 měla Francie více zahraničních investic v průmyslu než kterákoli jiná země v Evropě, především v chemickém průmyslu, průmyslu kovů a zpracování kovů a v potravinářském průmyslu. Zahraniční investice do výzkumu a vývoje rostly v letech 2007–2011 v průměru o 12 % ročně.

Hledání práce

Nejběžnějším způsobem, jak najít práci ve Francii, je poslat motivační dopis a životopis zaměstnavateli. Mnoho volných pracovních míst je dostupných prostřednictvím francouzské veřejné služby zaměstnanosti, Pôle emploi (http://www.pole-emploi.fr), nebo prostřednictvím agentur pro práci na přechodnou dobu, které hledají pracovníky také na střednědobé a dlouhodobé pracovní smlouvy. Každý den je na internetových stránkách Pôle emploi zveřejněno v průměru asi 150 000 pracovních míst. Svou žádost o zaměstnání můžete poslat e-mailem nebo poštou.

Většina přijímacích řízení zahrnuje alespoň jeden pohovor se zaměstnavatelem.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Životopis by měl mít jednu stránku v případě mladých absolventů nebo nejvýše dvě stránky v případě profilů s delší praxí. Dvoustránkový životopis je obecně uspořádán do šesti oddílů.
  • Osobní údaje: jméno, adresa, telefonní číslo (s mezinárodní předvolbou), e-mail. Rodinný stav, věk a státní příslušnost (pokud jste občanem Evropského hospodářského prostoru) jsou volitelné údaje.
  • Název: uveďte obecnou pracovní pozici, o kterou se ucházíte, případně se svými silnými stránkami, například „Obchodní asistent se znalostí tří jazyků: angličtina, francouzština a španělština“.
  • Profesní zkušenosti: pracovní historie, včetně dat, pozice, názvu společnosti, odvětví a lokality, s uvedením vaší odpovědnosti, úkolů a výsledků.
  • Odborná příprava: uveďte údaje o ukončeném vzdělání a jejich ekvivalent ve francouzském vzdělávacím systému.
  • Jazykové znalosti a znalosti informačních technologií: uveďte svůj rodný jazyk a upřesněte svou úroveň francouzštiny při čtení, psaní a hovoru.
  • Další informace, často nazvané „Zájmy“. Zmiňte, zda jste již žili ve Francii.
Váš dopis s žádostí by neměl být delší než jedna strana a měl by být napsán na stroji nebo na počítači (nejčastěji ho posíláte e-mailem). Ukažte svůj zájem o společnost a zdůrazněte, jak splňujete požadavky na danou pozici.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie se k životopisu obvykle přikládá, zejména v souvislosti s pracovními místy, jejichž součástí je kontakt se zákazníky.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Není-li to specifikováno, pošlete motivační dopis psaný na stroji nebo počítači. Pokud zaměstnavatel používá při výběrovém řízení grafologa, bude požadavek motivačního dopisu napsaného rukou uveden v inzerátu s oznámením pracovní nabídky. Není však již zákonné vyhotovovat užší seznam uchazečů výhradně na základě grafologie.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ačkoli se životopis ve formátu Europass příliš nepoužívá, jeho míra využití roste, zejména ve velkých společnostech. Zaměstnavatelé oceňují zejména oddíl o jazykových dovednostech.

Telefonický kontakt

Není obvyklé kontaktovat zaměstnavatele telefonicky ještě před pohovorem. Pokud tak však chcete učinit, měli byste hovořit francouzsky. Jestliže neznáte jméno osoby, která je náborem pověřena, zjistěte si ho před odesláním své žádosti. Pokud se o práci ucházíte prostřednictvím personální agentury, stojí za to zeptat se alespoň na oblast činnosti společnosti a její velikost.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Není nutné posílat diplomy s žádostí o zaměstnání, ale určitě si všechno vezměte s sebou na pohovor. Kopie vašich diplomů s ověřeným překladem by se mohla hodit zejména v případě, že je vaše vzdělání velmi odlišné od francouzského vzdělávacího systému.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Doporučující dopisy nejsou nezbytné. Vyličte však podrobně své profesní zkušenosti, abyste ukázali své kompetence. Někteří zaměstnavatelé možná budou chtít kontaktovat telefonicky nebo e-mailem jednoho či více zaměstnavatelů uvedených ve vašem životopise. U některých pracovních míst v oblasti bezpečnosti nebo státní správy budete možná muset doložit, že máte čistý trestní rejstřík.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

V průměru činí 3 týdny, ale může se pohybovat od 24 hodin po několik měsíců.

Příprava na pohovor

Zaměstnavatel bude věnovat zvláštní pozornost vaší dochvilnosti a vašemu obecnému vystupování, včetně oblečení. Pohovor může trvat půl dne, včetně praktických testů. Vyhledejte si o společnosti informace, abyste mohli zdůraznit svou motivaci pro danou roli.

Styl oblékání

Volba oblečení by měla odpovídat práci, o kterou se ucházíte.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Na prvním pohovoru je obvykle zástupce personálního oddělení. V malých společnostech nebo v případě řemeslníků se obvykle setkáte s ředitelem.

Podáváme si ruce?

Ano, podejte si ruku s osobou vedoucí pohovor před jednáním a po něm. Francouzi kladou velký důraz na etiketu a je oceňována zdvořilost a dobré chování.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Zaměstnavatel obecně představí společnost. Poté bude od vás jako uchazeče očekávat, že ukážete, proč by měl dát přednost před ostatními uchazeči právě vám. Měli byste zdůraznit své kompetence a prokázat, jak odpovídají tomu, co zaměstnavatel hledá, abyste mu pomohli splnit potřeby společnosti.

Kdy otázka překročí hranice?

Francouzské antidiskriminační zákony jsou velmi jednoznačné. Můžete odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku, která se vám jeví jako nevhodná a/nebo nesouvisí s vaší žádostí o dotčené pracovní místo.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Podrobnosti o platu jsou zpravidla zveřejněny v inzerátu s nabídkou pracovního místa. Jsou uváděny jako měsíční nebo roční hrubý údaj, před zdaněním. Na konci přijímacího řízení však může být prostor pro jednání o platu. Může být rovněž uvedeno, že o výši platu lze jednat. V tomto případě budete muset prokázat, že máte cenu vyšší, než je navrhovaný základní plat. Před nástupem do práce nebo nejpozději v den nástupu musíte podepsat pracovní smlouvu.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Obvyklou součástí přijímacího řízení jsou testy. Práce na zkoušku se však příliš nevyužívá. Jste-li požádáni o takovou práci před podpisem smlouvy, musí být velmi krátká a neměla by být využita k výkonu práce pro zaměstnavatele.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá 1 den až několik měsíců, záleží na vaší kvalifikaci a typu pracovní smlouvy. V případě smlouvy na 1 měsíc je to obvykle jeden týden. Zkušební dobu lze jednou obnovit.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Pokud je uchazeč zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání u veřejné služby zaměstnanosti a požádá o tuto podporu před cestou na pohovor, náklady na cestu na pohovor může uhradit právě tato služba.

Kdy se dozvím výsledek?

Získat výsledky trvá 2 až 4 týdny: čím vyšší kvalifikace, tím delší přijímací řízení. Po 4 týdnech doporučujeme zatelefonovat pracovníkům provádějícím nábor.

Zpětná vazba a následný postup

Není obvyklé ptát se, proč jste na pracovní místo nebyli vybráni, ale je to možné, pokud to uděláte taktně. Zpětná vazba by měla být užitečná pro vaše následující pohovory.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

I když Francouzi nejsou velmi dochvilní, zejména ve velkých městech, jako je Paříž, doporučujeme vám přijet 15 minut předem.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy