ŠPANĚLSKO - práce

Úřední jazyky: španělština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 46,7 milionu
Hlavní město: Madrid
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +34
Internetový kód země (národní TLD): .es

Proč?

Ačkoli je Španělsko známé pro své slunce a plážovou kulturu, nechybí mu rozmanitost, s pohořími pokrytými sněhem, drsným venkovem, přírodními rezervacemi s bujnou vegetací a skalnatými stezkami podél pobřeží. Má jeden z nejvyšších počtů památek zapsaných do seznamu světového dědictví UNESCO.

Hospodářská krize zasáhla Španělsko tvrdě. Jelikož vzrostla nezaměstnanost, klesl ve Španělsku velký počet zahraničních pracovníků. Cestovní ruch a související odvětví se však držely dobře a vzrostl počet pracovních míst v oblasti informačních technologií, uměleckých, rekreačních a zábavních činností a správy. Trendy naznačují, že další růst trhu práce pravděpodobně přijde ze sektoru služeb, průmyslu a technologického vývoje a dojde k oživení zemědělství díky uplatňování nových technologií.

Hledání práce

Nalezení práce ve Španělsku je náročné. Využijte všechny dostupné zdroje (známí, rodinní příslušníci, sdělovací prostředky, informační centra, profesní sdružení apod.), jakož i síť EURES a velkou míru představivosti a kreativity.

Pokud si přijedete hledat práci do Španělska, obrňte se trpělivostí. I když zaměstnavatel inzeruje volné místo na úřadu práce, nemusí na žádosti o zaměstnání odpovídat rychle.

„Práce v zahraničí vám rozšíří obzory a ochutnáte nezávislost. Pomůže vám také získat sebevědomí a zvětšit okruh lidí kolem vás. Pokud se přece jen přestěhujete, buďte otevřeni nové kultuře i připraveni a ochotni se učit nové věci.“ Uchazeč o zaměstnání z Litvy, žije a pracuje v Dánsku

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Nejběžnějším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem. Dopis by měl mít maximálně čtyři krátké odstavce na jedné straně. Měl by být napsán jednoduše, jasně, srdečně a formálně. Ujistěte se, že je podepsaný a že jste v něm uvedli své telefonní číslo a celou adresu. Použijte stejné písmo, okraje a typ papíru jako u životopisu.

Neposílejte velké nebo neprověřené soubory e-mailem. Je lepší poslat životopis a motivační dopis a nabídnout, že v případě nutnosti pošlete další informace. Píšete-li svou žádost o zaměstnání rukou, měla by být čitelná a vyvarujte se používání velmi malých písmen nebo barevného inkoustu.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie je obvyklá, nikoli však povinná. Na fotografii by měla být zachycena hlava/ ramena (pokud není požadována fotografie celého těla), v souladu s danou pozicí. Uložte ji ve formátu, který v životopise nezabere příliš místa.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, motivační dopis by měl být napsán na stroji nebo počítači, pokud není požadováno jinak.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Obecně je upřednostňován národní formát životopisu.

Telefonický kontakt

V případě telefonického kontaktu si nejdříve zjistěte, s kým hovoříte, a oznamte mu, s kým chcete hovořit vy. Teprve pak se představte.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, ale je vhodné nechat si pokud možno ověřit pravost předkládaných dokumentů španělskými úřady.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Ano, tyto dokumenty přineste na pohovor. Je lepší mít je po ruce, pokud byste je potřebovali. V posledních letech se stále častěji používají doporučující dopisy nebo reference. Vezměte si kopie diplomů, doporučující dopisy od předchozích zaměstnavatelů, kolegů nebo učitelů a jakékoli další dokumenty související s informacemi uvedenými ve vašem životopise.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Je různá.

Příprava na pohovor

Připravte se dostatečně, abyste pohovor mohli absolvovat s tím, že jasně znáte přednosti, které z vás dělají dokonalého uchazeče pro dané místo.

Obvykle budete požádáni o absolvování testu způsobilosti, při němž prokážete své praktické dovednosti a znalosti, a o pohovor s pracovníkem personálního oddělení. Zpravidla se budete muset dostavit do prostor společnosti, i když je možné využít i nové mediální prostředky (např. videokonferenci, Skype apod.).

Styl oblékání

Pohovor není večírek. Na pohovor byste tedy měli jít s vědomím, že na tomto místě budete pracovat. Obvykle postačí, když budete čistí a pečlivě upraveni. Absolventi vysokých škol a manažeři – muži obvykle nosí kravaty, ženy pak vysoké podpatky. Vyvarujte se příliš nápadných šperků a jasných barev.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovor obvykle vede zaměstnavatel, další pracovník na výkonné pozici nebo personální oddělení.

Podáváme si ruce?

Ano, na počátku a na konci jednání si lidé obvykle potřesou rukou. Vzájemné dotyky (ramena, ruce) nejsou nijak neobvyklé, a pokud jsou ve skupině přítomny ženy, je vcelku běžné se políbit (dvakrát). Pokud se o to váš španělský protějšek pokusí, neodmítněte, neměli byste ale polibek iniciovat.

Tip k osobnímu prostoru: Španělé mají rádi těsnější kontakt a na rozdíl od Severoevropanů obvykle udržují při setkání menší osobní vzdálenost.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Ne, může být strukturovaný nebo nestrukturovaný, formální či neformální, před komisí nebo ve skupině.

Osoba vedoucí pohovor prodiskutuje váš životopis, přičemž se zaměří na odbornou přípravu a akademickou práci, stejně jako na pracovní zkušenosti. Může se vás dotázat na vaše postoje a osobnost. Bude chtít zjistit, jací jste, jak se chováte v určitých situacích a jak zapadnete do týmu.

Vedle zástupce personálního oddělení může být přítomen i technický odborník, který vám bude klást otázky týkající se úkolů dané role. Zástupce personálního oddělení se zaměří na osobní a obecné dovednosti a pracovní podmínky.

Uchazeč může položit doplňující otázky před tím, než budou v úplném závěru dohodnuty praktické záležitosti, jako je lhůta na rozhodování a způsob poskytnutí zpětné vazby. Využijte co nejlépe rozloučení k tomu, abyste ukázali, že jste optimisty a očekáváte dobrou zprávu.

Uvědomte si, že neverbální komunikace během pohovoru dává o vás informace a slouží jako potvrzení nebo popření toho, co říkáte. Na otázky týkající se chyb či kritiky odpovídejte upřímně. Chyby děláme všichni. Důležité je to, jak jste se danou situací poučili. Příběhy vyprávějte vždy z pozitivního pohledu a vyvozujte pozitivní závěry.

Pokud čelíte nepříjemným nebo provokativním otázkám, snažte se zůstat v klidu. Složité otázky se běžně používají při výběru vyššího vedení, pracovníků oddělení prodeje nebo oddělení styku se zákazníky.

Techniku pohovoru si procvičte na internetových stránkách http://www.todofp.es nebo se školitelem pro pohovory / simulátorem na stránkách http://www.educastur.es.

Kdy otázka překročí hranice?

Zaměstnavatel by se zcela jednoznačně neměl ptát na soukromí uchazeče, ale v některých případech, zejména pokud jste žena, můžete být dotázáni na svou osobní a rodinnou situaci a plány. Ačkoli je žádoucí odpovědět na všechny otázky, vždy se můžete slušně zeptat: „Jak tato otázka souvisí s prací, o niž se ucházím?“

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Plat je zpravidla uváděn jako měsíční částka nebo jako roční souhrnná částka. Pokud plat není uveden v oznámení o volném pracovním místě, zeptejte se odborů (nezáleží na tom, zda jste jejich členem či nikoli) na zákonný a běžný plat za danou práci. Ve Španělsku existuje národní minimální mzda a kolektivní smlouvy se hodně liší v závislosti na regionu.

Pokud se zaměstnavatel zeptá, jakou částku byste chtěli dostávat, snažte se uvést dvě čísla nebo ponechte prostor pro jednání: například na začátku X EUR a poté dohodnuté zvýšení, jakmile prokážete svou kompetentnost.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku pro pracovníky je práce stanovená v různých typech pracovních smluv.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Šest měsíců maximálně pro kvalifikované techniky a 2 měsíce pro jiné pracovníky. V případě contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (smlouvy na dobu neurčitou na podporu podnikatelů) je zkušební doba 1 rok. Během zkušební doby může smlouvu ukončit kterákoli strana, a to z jakéhokoli důvodu.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, tyto náklady si obvykle platí uchazeč. Tuto záležitost lze se zaměstnavatelem projednat před pohovorem.

Kdy se dozvím výsledek?

Délka doby se liší v závislosti na zaměstnavateli. Zaměstnavatel obvykle informuje uchazeče o výsledku pohovoru brzy poté, ale nemusí tomu tak být.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud nedostanete žádnou zpětnou vazbu krátce po pohovoru, můžete předpokládat, že jste nebyli přijati. Není obvyklé být informován, pokud neuspějete.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Španělé nejsou často velmi dochvilní, ale uchazeči by neměli přijít pozdě. Příchod o 5 až 10 minut dříve vám zajistí dostatek času na vyhledání osoby, se kterou se máte setkat.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy