ŘECKO - práce

stát: Řecko
Úřední jazyky: řečtina
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 11,1 milionu
Hlavní město: Atény
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +30
Internetový kód země (národní TLD): .gr

Proč?

Malé Řecko má obrovský vliv, počínaje historickým přínosem pro civilizaci a konče rozmanitými památkami/aktivitami, které nabízí v současnosti, včetně více než 2 500 ostrovů, úchvatných pláží, soutěsek porostlých bujnou vegetací a romantických ruin.

Dluhová krize, která začala v roce 2010, vedla k přísným úsporným opatřením a finančním reformám. Nezaměstnanost je vysoká, zejména mezi mladými. Pracovní mobilita je malá a velký počet lidí pracuje v rodinných podnicích. Migranti (většinou z Albánie) představují 9,4 % pracovních sil, přičemž čtvrtina z nich pracuje ve stavebnictví. Dvěma největšími odvětvími Řecka jsou námořní plavba a cestovní ruch. Největší je poptávka po kancelářských pracovnících a účetních, pracovnících do obchodů, následovaných stavebními dělníky a pracovníky poskytujícími osobní služby (kadeřníci, kuchaři a číšníci/servírky).

Hledání práce

Kromě hledání na portálu EURES sledujte stránku Odkazy, kde najdete řeckou národní službu zaměstnanosti, OAED, kterou řídí organizace pro zaměstnanost Manpower Employment Organisation. Prostřednictvím odkazu PES index na internetových stránkách OAED získáte kontaktní údaje na všechny místní úřady práce. Soukromé personální agentury nejsou v Řecku povoleny.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Běžným postupem pro podání žádosti o zaměstnání v Řecku je zaslat zaměstnavateli životopis e-mailem nebo mu ho předat osobně nebo mu zatelefonovat. K životopisu musí být přiložen podepsaný motivační dopis, v němž uchazeč vysvětlí důvody, proč žádá o zaměstnání v dané společnosti.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie je obvyklá, nikoli však povinná. Výjimku představuje odvětví cestovního ruchu, kde ji zaměstnavatelé v hotelích a restauracích mohou vyžadovat.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, je lepší poslat dopis psaný na stroji nebo počítači.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Řecký životopis má obecně nejvýše dvě stránky; ale formát Europass je znám a lze ho použít. Zaměstnavatele zajímají více dovednosti, pracovní zkušenosti, osobnost a nadšení uchazeče pro práci než formát životopisu. Ujistěte se, že váš životopis je podrobný a správně strukturovaný, že jsou k dispozici všechny reference a že budou v případě potřeby potvrzeny.

Telefonický kontakt

Pokud zaměstnavateli telefonujete, buďte zdvořilí, seriózní, prokažte zájem, pozorně naslouchejte a buďte čestní.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Nemusíte, dokud o to nebudete výslovně požádáni. Uchazeči by však měli mít všechny nezbytné dokumenty (diplomy, certifikáty, dopisy týkající se pracovních zkušeností) s ověřenou pravostí, až se sejdou s osobou provádějící nábor.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

To závisí na zaměstnavateli. Reference obvykle nejsou třeba, pokud ano, může je poskytnout předchozí zaměstnavatel. Očekává se od nich, že posílí pozici uchazeče tím, že potvrdí jeho kvality a dovednosti.

Doporučující dopisy nejsou obvykle požadovány, ale musí být kdykoli k dispozici. Uchazeči o pozice v bezpečnostních složkách nebo o vrcholové pozice mohou být požádáni o potvrzení bezúhonnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Trvá obvykle 1 měsíc.

Příprava na pohovor

Před absolvováním pohovoru je dobré zjistit si o dané společnosti co nejvíce informací.

V případě, že se pohovoru nebudete moci zúčastnit, musíte 2 až 3 dny předem požádat o nový termín a současně udat vážný důvod své neúčasti.

Styl oblékání

Zkontrolujte si svůj vzhled a ujistěte se, že jste čistí, oholeni a vhodně oblečeni podle norem dané společnosti.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Na individuálním pohovoru byste mohli být sami s osobou vedoucí pohovor. Mohou proběhnout dva po sobě jdoucí pohovory s různými lidmi. Na pohovoru s komisí bude pravděpodobně tři až pět osob. V případě skupinového pohovoru je pozváno mnoho uchazečů k účasti na konverzaci.

Podáváme si ruce?

Ano, je zdvořilé a profesionálně přijatelné podat si ruku před pohovorem a po něm.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Během pohovoru bude chtít osoba provádějící nábor zjistit, jaké má uchazeč dovednosti a kdy by mohl nastoupit. Vedení pohovoru se ujímá buď vedoucí oddělení, nebo vedoucí personálního oddělení. Před přijetím mohou proběhnout dvě až čtyři schůzky a testy.

Atmosféra během pohovorů nebo testů je většinou uvolněná a přátelská, účelem pohovoru je ověření poskytnutých informací. Poměr neprofesně a profesně zaměřených otázek kladených během pohovoru je asi 30:70 %.

Uchazeč musí být během pohovoru aktivní a pozorně naslouchat otázkám. Měl by se chovat profesionálně a důstojně. Pokud se uchazeč musí z důvodu pracovního místa přestěhovat, bude osoba provádějící nábor očekávat, že si poradí s jazykovými otázkami a otázkami týkajícími se ubytování a rodiny.

Kdy otázka překročí hranice?

Otázky týkající se vašeho politického přesvědčení a osobního života se považují za čistě soukromé.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Ustanovení pracovní smlouvy zahrnují jak délku trvání smluvního vztahu, tak všeobecné platové podmínky a plat za dovolenou. Je vhodné nechat vašeho zaměstnavatele, ať udělá první krok. Výši platu a jakékoli případné roční prémie si můžete vyjednat samostatně. V případě, že existují další výhody, patří mezi ně další plat na konci roku, pokrytí léčebných výloh, služební vůz a provize. Tyto výhody by se měly vyjednat s personálními pracovníky nebo s vedoucím oddělení.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Pokud zaměstnavatel požaduje práci na zkoušku, nejste povinni s ní souhlasit.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Placená zkušební doba trvá 12 měsíců. Je-li smlouva ukončena v průběhu této doby, nemá propuštěný zaměstnanec žádný nárok na náhradu.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

To závisí na zaměstnavateli.

Kdy se dozvím výsledek?

Celý proces obvykle trvá asi měsíc.

Zpětná vazba a následný postup

Zpětnou vazbu poskytuje obvykle zaměstnavatel sám ze své iniciativy. Není obvyklé, aby uchazeči požadovali zpětnou vazbu.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Na pohovor musí uchazeč přijít včas. Doporučujeme dostavit se na pohovor 10 minut před začátkem pohovoru. Neměli byste však očekávat stejnou dochvilnost od druhé strany.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy