ESTONSKO - práce

stát: Estonsko
Úřední jazyky: estonština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 1,3 milionu
Hlavní město: Tallinn
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +372
Internetový kód země (národní TLD): .ee

Proč?

Estonsko je známo pro své informační technologie – Skype pochází z pera dvou Estonců – a pro své středověké hlavní město Tallinn, přímořská letoviska, ostrovy, romantické zámky a hrady a lesy pokrývající více než polovinu jeho území. Ačkoli je tato země běžně popisována jako nejmenší z pobaltských států, mnoho Estonců se považuje spíše za Skandinávce než za obyvatele Pobaltí, protože z etnického a lingvistického hlediska si jsou bližší s Finy než s Litevci či Lotyši.

Koncem roku 2011 mělo Estonsko nejnižší veřejný dluh v EU. Pokud jde o volná pracovní místa, je konkurence na malém trhu práce této země tvrdá, zejména u pracovních míst na manažerské úrovni. Podle posledních údajů vykazovala nejnižší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo pracovní místa ve službách, obchodě a v oblasti obsluhy strojů a strojních zařízení.

Hledání práce

V Estonsku se pracovní místo obvykle hledá za pomoci přátel, inzerátů v novinách, personálních agentur, internetových portálů a veřejné služby zaměstnanosti: estonského fondu pojištění v nezaměstnanosti a jeho úřadů práce (webové odkazy na stránce Odkazy na portálu EURES). K dalším užitečným estonským portálům s nabídkami volných pracovních míst patří: CV-Online (http://www.cv.ee) a CV Market (http://www. cvkeskus.ee).

Pro nalezení práce je zpravidla zásadní síť osobních kontaktů. Pokud máte konexe, které vám pomohou zjistit interní informace, využijte je. Znáte někoho, kdo pracuje v nějaké společnosti? Zeptejte se, zda vám může pomoci.

A využívejte sociální média. Staňte se „fanouškem“ společnosti, do které chcete nastoupit, na Facebooku a sledujte ji na Twitteru. Najdete informace, které byste možná jinak nenašli.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

V Estonsku je nejběžnější ucházet se o práci prostřednictvím internetové databáze pracovních míst. Doporučujeme vám použít elektronickou žádost, která by měla být krátká a konkrétní. Každá písemná žádost o zaměstnání by měla být čitelná, bez gramatických chyb, krátká a k věci.

V mnoha případech budete muset po odeslání životopisu a žádosti o zaměstnání projít více koly. Jejich součástí může být jazykový test a test vhodnosti k dané práci. A nakonec – pokud jste úspěšní – můžete očekávat pozvání na pohovor.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Záleží to výhradně na uchazeči a není to povinné. Zhruba polovina žádostí v Estonsku fotografii v životopise obsahuje.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, motivační dopis a životopis se obvykle píší na stroji nebo počítači a posílají se elektronicky.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Vhodnější je národní formát životopisu.

Telefonický kontakt

Při přípravě na telefonický hovor mějte při ruce informace o volném pracovním místě, o něž se ucházíte, přehled vašich dovedností, životopis a poznámkový blok. Najděte si správnou kontaktní osobu – personalistu. Projevte zájem o volné pracovní místo a zeptejte se, kam byste měli zaslat nezbytné dokumenty. Buďte zdvořilí, naslouchejte a hovořte pomalu a srozumitelně, dávejte konkrétní odpovědi a informace o referencích. Buďte proaktivní.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, diplomy a osvědčení o kvalifikaci byste si měli přinést s sebou na první pohovor.

Postačí jejich kopie. Předložte pouze diplom potvrzující nejvyšší dosaženou kvalifikaci. Diplomy starší 10 let, které se netýkají volného pracovního místa a požadovaných dovedností, nejsou třeba.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Uchazeči by měli ve svém životopise uvést kontaktní údaje dvou nebo tří osob poskytujících reference. Mohou to být předchozí zaměstnavatelé nebo kontakty ze školy či univerzity. Ti by měli být schopni potvrdit příslušné údaje z životopisu a poskytnout o uchazeči informace týkající se jeho profesních zkušeností.

Potvrzení o bezúhonnosti je povinné u státních zaměstnanců. U některých profesí je nutné doložit čistý trestní rejstřík (např. dopravní přestupky u řidičů).

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

V průměru je to jeden měsíc.

Příprava na pohovor

Před pohovorem se dostatečně připravte, abyste během schůzky vypadali sebejistě a soustředěně. Vezměte si s sebou pero a poznámkový blok, abyste si mohli dělat poznámky. Nesedejte si dříve, než k tomu budete vyzváni. Buďte sebejistí a přesvědčiví – a nezapomínejte se usmívat.

Styl oblékání

To závisí na dané pracovní funkci. Je vhodné obléknout se konvenčně a pohodlně. Šperky jsou dovoleny.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Obvykle bude přítomen oficiální zástupce zaměstnavatele a pracovník(ci) personálního oddělení, a pokud se jedná o skupinový pohovor, účastní se ho i další uchazeči. Pokud skládáte test, můžete očekávat, že se ho zúčastní dalších 2 až 10 uchazečů. Testy obvykle trvají 30–90 minut.

Podáváme si ruce?

Jako pozdrav je vhodné potřesení rukou, jen pamatujte, že ruku k potřesení musí jako první nabídnout zaměstnavatel. Buďte přátelští a otevření, stůjte nebo seďte rovně, mluvte nahlas a srozumitelně a udržujte oční kontakt.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Na začátku pohovoru očekávejte krátké „zahřívací kolo“ s obecně zaměřenými otázkami. Poté budou následovat konkrétní otázky zaměřené na vaši osobnost a motivaci.

Můžete se sami stručně představit. Poté budete tázáni na své silné a slabé stránky, proč vás zajímá právě toto místo, jaké máte vzdělání, jaké jste absolvovali kurzy a další formy vzdělávání, jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti a koníčky a jaké si představujete pracovní podmínky a plat. Očekává se od vás, že budete upřímní a přátelští, ale ne příliš důvěrní.

Očekávejte otázky zaměřené na vaše povinnosti, pracovní podmínky, budoucí kolegy, plat a základní informace o předchozím zaměstnání, např. jaké byly vaše povinnosti a proč jste zaměstnání opustili.

Uchazeči mohou obvykle požádat o doplňující informace o volném pracovním místě a společnosti na konci pohovoru.

Kdy otázka překročí hranice?

Skutečnosti týkající se vašeho soukromého života (např. vaše sexuální orientace, náboženské vyznání, těhotenství, nemoci a finanční poměry) se pokládají za čistě soukromé záležitosti.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Během jednání o pracovní smlouvě si můžete domluvit datum nástupu, plat a prémie. Výši platu si sice můžete v zásadě dojednat, ale tato možnost závisí na pozici a konkrétní společnosti. Plat se většinou uvádí v měsíční sazbě. Plat za dovolenou je zahrnut do celkové odměny a jeho výše je regulována estonským právem. Roční prémie nelze vyjednávat samostatně.

Mohou být nabídnuty následující mimoplatové výhody, nejsou však běžné: služební vozidlo, náhrada cestovních výdajů, členství ve sportovním zařízení nebo plaveckém bazénu. Tyto zvláštní výhody si lze vyjednat v soukromém sektoru. O zvláštních mimoplatových výhodách můžete jednat s přímým nadřízeným.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ne, není to obvyklá praxe.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Čtyři měsíce nebo 6 měsíců v případě státních/ vládních zaměstnanců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není to pravděpodobné.

Kdy se dozvím výsledek?

Většina (60 %) společností vám oznámí výsledek přijímacího řízení zhruba za 2 týdny od pohovoru. Zbývající společnosti (40 %) nezasílají žádnou zpětnou vazbu.

Zpětná vazba a následný postup

Zaměstnavatel může očekávat, že ho budete po pohovoru sami kontaktovat, abyste se dozvěděli výsledek. Na to, kdy můžete čekat zpětnou vazbu, se můžete zeptat hned po pohovoru. Pokud vám ji ve slíbeném termínu zaměstnavatel neposkytne, můžete mu zatelefonovat a zeptat se na výsledky. Po pohovoru můžete zaměstnavateli zaslat děkovný e-mail. Prokážete tím zájem a zaměstnavatel si vás také lépe zapamatuje.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Velmi doporučujeme dostavit se na pohovor včas. Zpoždění bez závažného důvodu je nepřípustné. Měli byste raději přijít o několik minut dříve, dokážete tím, že jste dochvilní a že máte o dané místo zájem.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy