Zodpovězení otázek

Připravte se dobře na celou řadu otázek, které by vám mohly být položeny. Většina otázek se pravděpodobně bude týkat vašich zkušeností, dovedností a motivace. Přesvědčte účastníky pohovoru, že jste velmi motivováni získat toto místo. Řekněte jim, jak vaše silné stránky a zájmy vyhovují silným stránkám a zájmům, které zaměstnavatel hledá. Odpovídejte na otázky úplně, ale stručně. Uvádějte pouze fakta, která mohou zaměstnavatele zajímat. Buďte zdvořilí, čestní a chovejte se profesionálně. Nikdy nelžete.

Odpovídejte jasně a výstižně a nepoužívejte žargon nebo akronyma. Zaměstnavatelé pokládají při pohovoru obvykle tyto otázky:
  • Proč chcete tuto práci?
  • Jak můžete přispět naší společnosti?
  • Řekněte mi něco o sobě. Kdo jste?
  • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
  • Proč chcete pracovat v této zemi?
  • Jak dlouho plánujete zůstat v této zemi?
  • Proč jste odešel ze svého posledního místa?
  • Máte vhodnou kvalifikaci pro práci, o niž se ucházíte?

Na důkaz své motivace a svých dovedností počítejte s tím, že budete muset uvést praktické příklady.


Záludné otázky

Vypořádejte se diplomaticky s otázkami, které se týkají vašich slabých stránek nebo nedostatečné kvalifikace. Snažte se i slabé stránky předkládat jako silné. Vyvažte špatné zkušenosti předložením několika příkladů věcí, které naopak fungovaly dobře a s nimiž jste si skvěle poradili.

Připravte si předem odpovědi na otázky ohledně důvodů, proč jste odešli z jiných pracovních míst nebo od bývalých zaměstnavatelů. Vyzkoušejte si je na své rodině a přátelích. Měli by vám poctivě říci, zda je vaše odpověď přesvědčivá.


Osobní otázky

Při některých pohovorech mohou být kladeny neprofesně zaměřené otázky. Některé oblasti jsou však považovány za soukromé a uchazeči by neměli mít pocit, že na tato témata musí odpovídat. Všechny země mají antidiskriminační zákony v souladu s pravidly EU týkajícími se sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy nebo etnického původu a náboženského vyznání. Mezi další oblasti, které by neměly být považovány za témata pro přijímací pohovor, patří politické názory, zdraví, rodinný stav nebo rodinné plány. Pokud je vám i přesto při pohovoru položen tento druh otázky, měli byste se zeptat: „Jak tato otázka souvisí s prací, o niž se ucházím?“


Pokládání otázek

Obecně platí, že byste si své otázky měli nechat až na konec pohovoru. Otázky se mohou týkat těchto okruhů: struktura vedení společnosti, typický pracovní den zaměstnance na pozici, o niž má uchazeč zájem, závazný termín, kdy bude oznámen výsledek pohovoru, školení zaměstnanců a další programy na zvyšování kvalifikace.


Zmínky o platu

Diskuse o platu je podmíněna danou zemí a prací, o kterou se ucházíte (konkrétní rady na toto téma najdete v oddílech o jednotlivých zemích v této brožuře). Máte-li pochybnosti, počkejte, až tuto problematiku zmíní zaměstnavatel. Nehovořte o platových požadavcích na prvním pohovoru. V mnoha zemích se obvykle čeká, až zaměstnavatel učiní nabídku práce, a teprve poté se vyjednává plat a další výhody.

Větší šanci na jednání o platu a mimoplatových výhodách budete mít asi v malé společnosti, protože velké společnosti a instituce obvykle používají pevnou platovou stupnici.

To, zda se plat udává jako hodinová, denní, měsíční nebo roční částka, se liší podle odvětví a země. Podrobnosti najdete v oddílech o jednotlivých zemích.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy