Připravte se na pohovor

Kultura pohovorů je tak různá, kolik je společností a organizací na trhu. O celém procesu si zjistěte co nejvíce informací předem. Musíte si vzít dokumenty, připravit prezentaci nebo absolvovat v rámci pohovoru psychometrické, praktické nebo jiné testy? Jak dlouho bude proces trvat a s kým se pravděpodobně setkáte?

V případě nespecializovaných pracovních míst je obvykle pouze jeden pohovor. Pokud se jedná o specializované volné pracovní místo nebo o místo na vyšší pozici, může se konat několik kol a pohovor může probíhat před komisí.

Mějte na paměti, že známé firmy a názvy značek se v jednotlivých zemích liší. Vyhledejte si ekvivalenty všech známých názvů uvedených ve vašem životopise, abyste osobě, která vede pohovor, pomohli pochopit vaši minulost. Totéž platí pro nástroje, software a protokoly: pokuste se najít správné výrazy nebo jejich ekvivalenty v jazyce země, v níž se ucházíte o práci.

To se týká i vzdělání a odborné přípravy. Univerzity, vzdělávací instituce a kvalifikace se mohou velmi lišit. Buďte připraveni krátce popsat hlavní tematické oblasti, které jste studovali, abyste zaměstnavateli ukázali, jak splňujete jeho požadavky.

V současné době nejsou kvalifikace získané vzděláním uznávány všeobecně v celé Evropě, což znamená, že zaměstnavatel v jedné zemi se může zdráhat přijmout pracovníka z jiné země, pokud nerozumí jeho úrovni kvalifikace. Jedním z řešení je používat Evropský pas dovedností Europass, který vám může pomoci poskytnout komplexní obraz vašich dovedností a kvalifikací vytvořením složky pro všechny vaše dokumenty (http://europass.cedefop. europa.eu/en/documents/european-skills-passport).

Od roku 2013 portál pracovní mobility EURES také zavede odvětvové pasy dovedností, aby uchazečům o práci pomohl popsat jejich dovednosti způsobem, kterému budou schopni snadno porozumět zaměstnavatelé z celé Evropy.

Užitečné informace naleznete i na portálu Vaše Evropa: http://europa.eu/youreurope/citizens

Pokud jedete na pohovor do vzdáleného místa, budou vám uhrazeny náklady na cestu? Poznamenejte si správnou adresu místa, kde se pohovor koná, jak se tam dostanete a kolik času si máte na cestu vyčlenit, abyste nepřijeli pozdě. Mějte u sebe údaje a čísla na kontaktní osoby, abyste v případě zpoždění společnost upozornili.

Připravte si předem, co si obléknete, a zamyslete se nad dopadem své osobní prezentace, postoje, řeči těla a způsobu, jakým se vyjadřujete. Neverbální komunikace je téměř tak důležitá jako to, co říkáte.

Vezměte si s sebou pero a poznámkový blok, abyste si mohli během pohovoru dělat poznámky.


Tipy k pohovoru
  • Ověřte si / zeptejte se předem na strukturu pohovoru, zda jeho součástí budou testy a jakou formu budou mít, zda si musíte připravit prezentaci a zda si musíte přinést kopie nebo originály svých diplomů či jiných dokumentů.
  • Vezměte si s sebou kopii svého životopisu, formulář žádosti, poznámkový blok, pero a seznam otázek, na které byste se chtěli zeptat.
  • Potvrďte svou účast na pohovoru a ještě jednou si zkontrolujte datum, čas a kontaktní osobu.

Osobní prezentace

Zaměstnavatelé během rozhovoru věnují pozornost vzhledu, připravenosti i chování a vystupování uchazeče, které by mělo být precizní, sebejisté, vyrovnané a s přirozenou gestikulací.

Před začátkem pohovoru si vypněte mobilní telefon. Budete-li vyzváni, podejte osobám vedoucím pohovor ruku. Počkejte, až budete vyzváni, abyste si sedli. Snažte se vypadat sebejistě a vyrovnaně. Hovořte jasně a přiměřeně hlasitě. Snažte se neprojevovat nervozitu. Udržujte oční kontakt.

Dbejte na to, abyste se o bývalých zaměstnavatelích nebo jiných osobách nevyjadřovali kriticky. Budete-li vyzváni, abyste k něčemu nebo někomu vyslovili kritiku, snažte se zvolit co nejpozitivnější pohled. Vyvarujte se zmínek o osobních nebo finančních problémech.Jak udělat dobrý dojem

Vhodné oblečení

Zjistěte si, jaké je standardní vhodné oblečení pro dané odvětví (např. konzervativní a střízlivé nebo originální a individuální), a oblékněte se spíše přiměřeně situaci než podle poslední módy. Na přijímací pohovor je běžné se obléknout profesionálně, i když v dané společnosti vládne spíše neformální atmosféra.

Oblečení uchazečů by mělo být obecně čisté a upravené. Měli byste mít elegantní, čistou obuv; vyvarujte se sportovního oblečení nebo odhalujícího oděvu (krátké sukně, krátká tílka). Nepoužívejte silné deodoranty a parfémy. Vlasy a vousy by měly být čisté a upravené a líčení a šperky decentní. Národní doporučení ohledně vhodného oblečení najdete v této příručce v oddílech o jednotlivých zemích.


Všeobecné rady

Buďte zdvořilí, přátelští a usmívejte se. S osobou vedoucí pohovor udržujte oční kontakt. Pozorně naslouchejte otázkám a na každou odpovězte (zhruba maximálně 2 minuty). Hovořte jasně, sebevědomě a klidně.

Srovnejte své silné stránky a zkušenosti s požadavky dané pozice, o kterou se ucházíte. Poděkujte zaměstnavateli za jeho čas.

Prokažte svůj zájem pracovat pro společnost tím, že si o společnosti zjistíte předem co nejvíce informací.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy