Jak se ucházet o pracovní místo

Odpověď na oznámení o volném pracovním místě Při podání žádosti postupujte tak, jak je popsáno v inzerátu. Některé společnosti žádají uchazeče, aby žádost podali s životopisem a motivačním dopisem. Jiné poskytnou formulář žádosti, který by se měl celý vyplnit. Pokud není uvedeno jinak, podejte žádost vždy v jazyce, v jakém je zveřejněn inzerát.

Svou žádost pokud možno upravte pro konkrétního zaměstnavatele: zjistěte si jméno osoby, která výběr provádí (může to být pracovník personálního oddělení nebo vedoucí oddělení), a adresujte svou žádost jí.

Udělejte si seznam volných míst, o něž se ucházíte, abyste měli přehled v případě, že vás některý zaměstnavatel kontaktuje.


Telefonický kontakt

V případě potřeby zatelefonujte do společnosti s žádostí o podrobnosti o tom, jak podat žádost o zaměstnání, o formulář žádosti nebo o sdělení jména kontaktní osoby, abyste svůj dopis s žádostí mohli adresovat na správnou osobu.

Při telefonátu ohledně konkrétního pracovního místa vysvětlete, zda chcete více informací nebo se o práci právě ucházíte. Pokud načasování telefonátu nevyhovuje, zeptejte se, kdy bude vhodnější zatelefonovat znovu. Mluvte jasně a stručně, abyste ukázali, že jste se na telefonát připravovali. Pokud telefonujete ze zahraničí, uveďte to. Sdělte, zda upřednostňujete při telefonátu svůj vlastní, nebo jiný (cizí) jazyk.

Připravte si stručnou, jasnou osobní prezentaci, vysvětlete, proč jste pro danou práci vhodným kandidátem, a pokuste se domluvit si termín osobního pohovoru. Dbejte na to, aby hovor nerušil hluk z okolí, a to zejména pokud používáte mobilní telefon.

Buďte připraveni zapsat si všechny informace, které jsou vám v telefonu sděleny.


Podání žádosti „naslepo“

Pokud sepisujete spontánní žádost, buďte přesvědčiví. Musíte na zaměstnavatele zapůsobit tak, aby si byl jist, že setkání s vámi nebude pro něho ztrátou času. Vaše gramatika a pravopis by měly být dokonalé a tón vašeho dopisu by měl být pozitivní a přesvědčivý.

Začněte upřesněním druhu úlohy, o který se zajímáte, a podrobně popište dovednosti, znalosti a zkušenosti, které máte a které pravděpodobně vyhovují tomu, co zaměstnavatel hledá. Poté poskytněte další informace o své minulosti, které nejspíš podnítí jeho zájem. Zmiňte se také, kdy byste mohli nastoupit. A buďte struční.


Životopis a motivační dopis

Životopis může být obecný, ačkoli je vždy lepší přizpůsobit ho dané žádosti.

Motivační dopis není jen dopisem, který je přiložen k životopisu; musí být osobní, relevantní a musí upoutat pozornost. Použijte národní formát a normy pro dopisy – zjistěte si je předem.

Váš dopis musí být vždy šitý na míru konkrétnímu volnému místu, musí být podepsán a musí uvádět důvody, proč žádost podáváte. Uveďte správnou adresu společnosti, datum, pracovní místo, o něž se ucházíte, zdroj, v němž jste našli inzerát, co můžete nabídnout (kvalifikace, pracovní a jiné zkušenosti), žádost o osobní pohovor, své jméno a správné kontaktní údaje. Pokud nemáte jméno kontaktní osoby, na kterou byste korespondenci (e-mail nebo dopis) do společnosti adresovali, začněte oslovením „Vážená paní nebo vážený pane“.

Zdůrazněte, proč jste pro dané pracovní místo vhodní, a popište, čím společnosti přispějete. Zaměřte se na nejdůležitější požadavky uvedené v inzerátu s nabídkou pracovního místa a vlastními slovy doložte, jak je splňujete. Soustřeďte se na to, co zaměstnavateli můžete nabídnout, a jak mu váš nástup do společnosti pomůže (spíše než na to, jak získání pracovního místa pomůže vám).

Chcete vyniknout? Pak si vyhledejte o společnosti informace ještě před tím, než podáte žádost. Zjistěte si něco o jejích zaměstnancích a kultuře, o místech, kde působí v tuzemsku a v zahraničí, o počtu pracovních sil a budoucí strategii. Vyhledejte si o ní podrobnosti v obchodním tisku i na jejích internetových stránkách, abyste získali větší obraz (její konkurence, stav trhu, místní ekonomické faktory).

Věnujte pozornost prezentaci: zásadní je přehledná úprava vašeho dopisu a životopisu. V některých zemích se ve velké míře používá evropský formát životopisu Europass, ne však ve všech – konkrétní rady najdete v oddílech o jednotlivých zemích v této příručce.

Vaše dokumenty by měly být čitelné a upravené, aby zaměstnavatele zaujaly. Pokud to není pro danou práci požadováno, vyvarujte se kreseb nebo zábavného designu.

Prodejte své dovednosti: vedle svého vzdělání, odborné přípravy a profesních zkušeností připojte podrobnosti o dovednostech získaných během dobrovolných činností nebo při koníčcích. Potvrďte, zda vlastníte řidičský průkaz, kterými jazyky hovoříte (a na jaké úrovni) a jaké máte dovednosti v oblasti informačních technologií a v jiných oblastech.

Fotografie: v některých zemích je standardní poslat s žádostí o zaměstnání fotografii. V jiných to není vhodné. Doporučení naleznete v oddílech o jednotlivých zemích v této příručce.


Žádosti zaslané e-mailem

Vyvarujte se používání vtipné či humorné e-mailové adresy nebo záhadného řádku s předmětem e-mailu. Žádost nezasílejte ze systému elektronické pošty svého současného zaměstnavatele ani jako součást hromadné pošty. Do řádku s předmětem uveďte název pozice, o kterou se ucházíte.


E-mailové přílohy

Udržujte jejich počet na minimu a neposílejte velké soubory. Pokud vaši žádost tvoří motivační dopis a životopis nebo formulář s žádostí, napište stručný úvod do e-mailové zprávy, v němž popíšete přílohy e-mailu. Životopis a motivační dopis by se zpravidla měly posílat jako přílohy (najděte si konkrétní radu v oddílech o jednotlivých zemích v této příručce).

Pokud musíte vyplňovat formulář žádosti o zaměstnání, ujistěte se, že jste odpověděli na všechny otázky.


Čekání na odpověď

Pokud zaměstnavatel nemá o váš profil zájem, není ničím neobvyklým, že na svou žádost neobdržíte žádnou odpověď.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy