Kde hledat pracovní místa

Inzeráty s nabídkou pracovních míst hledejte na internetu, v novinách, na úřadech práce a u soukromých personálních agentur. Nezapomeňte se dívat i na portál pracovní mobility EURES. Podrobnosti o volných místech mohou být uvedeny na vlastních internetových stránkách společnosti, k uskutečnění počátečního protřídění uchazečů může společnost také využít externího náborového pracovníka.

Prohlížejte internetové stránky a média zaměřené na konkrétní povolání a odvětví nebo konkrétní regiony v Evropě. Ty mohou být užitečné při identifikaci kontaktů a společností, pro které byste rádi pracovali. Některé země mají internetové stránky speciálně zaměřené na zahraniční uchazeče o zaměstnání.

Umístěte svůj životopis na portál pracovní mobility EURES a další internetové stránky pro uchazeče o zaměstnání. Nezapomeňte: pokud není v oznámení uvedeno datum uzávěrky, ověřte si před podáním žádosti, zda je volné místo stále nabízeno. Některé internetové stránky mohou obsahovat zastaralá oznámení.

Mnoho personálních agentur se specializuje na volná pracovní místa v konkrétním odvětví a životopisy slibných uchazečů si nechávají, aby je předložily zaměstnavatelům. Zjistěte si, kteří specialisté provádějí nábor ve vašem vybraném oboru, a kontaktujte je v souvislosti se současnými a budoucími nabízenými volnými místy.

V některých zemích je mnoho volných pracovních míst zveřejňováno ústně a prostřednictvím sítě osobních kontaktů. Další podrobnosti najdete v oddílech o jednotlivých zemích v této příručce. Tímto způsobem mohou pracovníky přijímat zpravidla menší firmy. Větší společnosti chtějí informace o volných místech rozšířit co nejvíce, aby přilákaly nejlepší uchazeče.

„Každý rok se zapojujeme do dnů pracovních příležitostí EURES – nebo jiných náborových akcí. Statistiky mohou být působivé. Například na jednom veletrhu pracovních příležitostí bylo 900 volných pracovních míst ze 17 zemí EHP, a to z různých odvětví včetně stavebnictví, stravování a pohostinství, zahradnictví, informačních technologií, zdravotnictví a průmyslu.“

Ewa Staniewiczová, poradkyně EURES, Polsko


Doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce
Doba mezi tím, kdy je volné místo inzerováno a kdy je obsazeno, závisí na typu pracovního místa. Některá pracovní místa mohou být oznámena a obsazena ještě týž den. Zaměstnavatel ale může chtít setkat se i s jinými uchazeči nebo si udělat „zákulisní“ kontroly a kontaktovat osoby, které poskytly reference.

V některých zemích může také výpovědní lhůta trvat několik měsíců. Zaměstnavatelé očekávají, že s odcházejícími a přicházejícími pracovníky budou muset vyjednat datum začátku práce a přechodná období.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy