Kompetenční pohovory

Stále více zaměstnavatelů provádí kompetenční pohovory (také známé jako strukturované nebo situační pohovory). Ty se ukázaly jako velmi efektivní při předvídání budoucího výkonu v práci a jsou objektivnější než nestrukturované pohovory.

V kompetenčním pohovoru je každá otázka formulována tak, aby uchazeče vyzkoušela v konkrétní dovednosti nebo kompetenci. Odpověď může být zařazena podle předem stanovených kritérií a podle toho oznámkována. Tímto způsobem jsou uchazeči porovnáváni spíše s požadovaným standardem než mezi sebou.

Uchazečům jsou kladeny otázky týkající se jejich chování v konkrétních situacích, které musí doložit konkrétními příklady. Osoby vedoucí pohovor mohou dále zjišťovat informace tak, že požádají o vysvětlení jejich chování nebo dovedností.


Jak se připravit

Na kompetenční otázky se připravte tak, že pak budete s jistotou vědět, které dovednosti a kompetence jsou pro dané místo požadovány. K příkladům běžných zahrnovaných dovedností patří:
  • práce s druhými,
  • plánování a organizace,
  • analýza a řešení problémů,
  • vedení a rozhodování,
  • komunikace.
Poté si procvičte metodu STAR: situace (situation), úkol (task), činnosti (action), výsledek (result).

Například pokud jste dotázáni na to, jak se vypořádáváte se stresem, a jste požádáni o uvedení příkladu situace, kdy jste pracovali pod stresem, nejprve popište souvislosti (situaci) včetně toho, co po vás bylo požadováno (úkol), dále – a to by měla být podstatná část vaší odpovědi – popište, co jste dělali (činnosti), a nakonec řekněte, co se stalo (výsledek). Zdůrazněte svou úlohu a způsob, jakým jste přispěli k výsledku.

Klíčem pro úspěšné zodpovězení těchto otázek je použít skutečné příklady z vlastní zkušenosti s velkým množstvím podrobností a ne pouze hovořit o tématu v teoretické rovině.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy