Připravte se na život v zahraničí

Přizpůsobení se práci v cizím prostředí je dovednost sama o sobě. Osoba, která pracuje nějakou dobu například ve Španělsku, v Rumunsku a ve Švédsku, se naučila přizpůsobit se různým kulturním vzorcům a ví, jak nejlépe pracovat a spolupracovat s lidmi v těchto zemích. To jsou velmi cenné dovednosti. Ten, kdo pracuje v románské zemi, jako je například Itálie, si zřejmě zvykne na flexibilitu, takže když někdo řekne „5 minut“, ví, že to nemusí být stejných 5 minut jako pro Němce.

Prodejte své zkušenosti

Práce v zahraničí, třeba i jen krátká, může být později užitečná, dokonce i v jiném odvětví. Ukazuje přizpůsobivost. Mnoho zaměstnavatelů si chce ověřit předchozí mezinárodní zkušenosti uchazeče.


Připravte se na nástrahy

Buďte připraveni na kulturní šok, protože nastane. Mnoho lidí při odjezdu vidělo všechno růžovými brýlemi, ale to časem přejde. Je důležité připravit se, aby člověk minimalizoval negativní dopady.

Byly případy, kdy se lidé při hledání práce přestěhovali do jiné země v Evropě, ale bez znalosti jazyka a jiných požadovaných dovedností. Nakonec skončili jako bezdomovci a bez prostředků na návrat domů. Jindy poté, co z důvodu hospodářské krize přišli o práci, zůstali migranti v zemi, protože se nechtěli vrátit domů a přiznat, že nedopadli dobře. Poradci sítě EURES mohou poskytnout užitečné tipy, jak se této situace vyvarovat.

„Navštívil jsem veletrh pracovních příležitostí v Basileji a setkal se s poradcem sítě EURES z Lucemburska. Dal mi praktické a užitečné rady, včetně informací o trhu práce, životních a pracovních podmínkách v zemi a o tom, jak žádat o práci – stejně jako o krocích, které je třeba podniknout před stěhováním do zahraničí.“
Uchazeč o zaměstnání ze Švýcarska, žije a pracuje v Lucembursku


Připravte se na návrat domů

Když se vrátíte domů ze zahraničí, kde jste byli za prací, můžete prožít „kulturní šok po návratu“. Mohli jste si zvyknout na život ve městě s určitým standardem, a když se vrátíte domů, nemusíte najít stejnou kvalitu života. Vaše vnímání toho, co je dobrým standardem, se změnilo.

Lidé si také někdy představují, že při návratu domů najdou stejné místo, které opustili, a mohli by být zklamáni. Jejich město, práce, rodina a okolí se po 3 letech změnily. Situace může být lepší – ale mohla by být také složitější. Nakonec pravděpodobně nenajdete věci tak, jak byly před vaším odjezdem.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy