Jak při hledání své dokonalé práce využívat sociální média

Pokud chcete sociální média využít k oslovení zaměstnavatelů, váš profil by měl ladit s tím, jak chcete být vnímáni na veřejnosti, a vaše účty by měly být stejně jako životopis šity na míru cílovým příjemcům.

Propracujte svůj profesní profil
 • Upravte svůj profil na sociálních médiích tak, aby byl zajímavý pro potenciální zaměstnavatele. Uveďte relevantní podrobnosti, a pokud chcete, aby zaměstnavatelé viděli více účtů na sociálních sítích, uveďte hypertextové odkazy, například do svého životopisu na Twitteru napište adresu svého účtu na LinkedIn.
 • Pokud skutečně chcete zdůraznit své dovednosti a propagovat se na Facebooku nebo Google+, vytvořte si svou profesní stránku. Tyto stránky lze zveřejnit naprosto stejně jako osobní profil na sociální síti, mohou obsahovat veškeré příslušné informace o vaší osobě a ušetřit tak zaměstnavatele nutnosti pročítat váš osobní profil. Snažte se profil udržovat aktuální a veďte ho jako blog, jinak to bude vypadat, že jste bez zájmu.
 • Pomoci zaujmout zaměstnavatele mohou také reference nebo doporučení od bývalých zaměstnavatelů na službách jako LinkedIn. Referenci uvidí hned a mohou získat kontaktní údaje vašeho bývalého zaměstnavatele.
 • Na stránky svého profilu přidejte svou profesionální a aktuální fotografii. Pokud používáte několik profilů na sociálních sítích, udržujte je stejné. Bude to známka toho, že jste si vědomi vizuální identity a budování osobní prezentace a zaměstnavatelé budou moci snadněji identifikovat, kdo jste.

Zapojte se do on-line komunit
 • Sledujte společnosti, které vás zajímají. Ukažte, že máte o daný obor zájem. Sledujte zprávy z oboru. Podtrhnete tak, že máte přehled o tom, co se děje.
 • Konstruktivně komentujte kampaně, zprávy či skupiny z odvětví nebo společnosti, v níž chcete pracovat. Ukážete tím, že rozumíte tomu, co čtete, a zaměstnavatelé uvidí vaši schopnost provádět průzkum a analyzovat informace.
 • Kontaktujte zaměstnance společnosti, abyste o ní zjistili více informací. Možná ne vždy dostanete odpověď, ale zjistit si, jaká je společnost z pohledu zaměstnance, vám může pomoci rozhodnout se, zda pro ni nebo pro dané odvětví budete pracovat.

Získejte názor zaměstnavatele

I když nechcete, aby zaměstnavatelé viděli váš profil, buďte připraveni na to, že bude prohlížen. Podle jedné zprávy z USA používá 45 % zaměstnavatelů u uchazečů sociální média v rámci screeningového procesu.

Budou-li si zaměstnavatelé prohlížet vaše profily, znamená to, že se zaměří na následující věci.
 • Prezentace: jak se představujete? Jste pozitivní? Stěžovali jste si na bývalé zaměstnavatele?
 • Interpersonální dovednosti: jak jednáte a hovoříte s druhými?
 • Kontrola: souhlasí to, co uvádíte na internetu, s vaším životopisem?

Propracujte svá sociální média

 • Vyberte si svou preferovanou sociální mediální platformu. Pokud chcete komentovat aktuální události nebo vést konverzace v reálném čase, bude nejlepší vybrat si Twitter. Pokud chcete informace o společnosti nebo hledáte odborné diskuse, mohl by být lepší LinkedIn.
 • V různých odvětvích práce lze využívat různá sociální média. Jste-li kreativní, zdůrazněte některé ze svých děl na http://www.reddit.com, nebo si dokonce vytvořte infografický životopis. Pokud bude jeho součástí video nebo žurnalistika, vytvořte videoživotopis a přidejte ho na YouTube. Zajistěte viditelnost svých snah tím, že je přidáte na profesionální profil, jako je LinkedIn, nebo že odkazy napíšete do svého životopisu.
 • Můžete využít i služby zkracující hypertextové odkazy, například http://bitly.com, http://tinyURL.com a http://goo.gl. Tím, že své odkazy upravíte, nevytvoříte jen krátké zapamatovatelné odkazy, které zaměstnavatelé najdou, ale některé služby také sledují, kdy a kde bylo na váš odkaz kliknuto. Pak budete vědět, že někdo projevil zájem, což můžete zmínit v pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem.
 • Slaďte svůj profil na sociálních sítích s odvětvím, do kterého chcete vstoupit. Jestliže je to technické nebo počítačové odvětví, ukažte tyto dovednosti ve svém profilu pomocí komentářů k článkům. Jestliže to je marketing nebo vztahy s veřejností, předveďte své dovednosti jednat s lidmi na příkladu interakce v rámci konverzací.

Sociální média ve světě


V době práce na této příručce je hlavní platformou mezi sociálními sítěmi používanými v Evropě Facebook, přičemž oblíbené jsou i Twitter, LinkedIn a Google+. Ve službách pro průzkum trhu, jako je například Comscore nebo národní statistické služby, si ale ověřte, co je oblíbené v zemi, v níž byste chtěli pracovat. V době práce na této příručce byla v následujících evropských zemích oblíbena i řada dalších platforem:

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy