Jiné evropské sítě a služby v oblasti mobility

Zajímavé mohou být kromě sítě EURES i následující evropské sítě mobility: Vaše Evropa, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, GŘ EAC (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu), Europass, Euroguidance, Síť Enterprise Europe Network, Evropský portál pro malé podniky

Vaše Evropa

Oddíl Občané na těchto internetových stránkách poskytuje praktické informace o stěhování, životě, práci a studiu v jiné evropské zemi. Obsahuje tipy k registraci vozidla, zdravotnímu pojištění a ochraně spotřebitelů. Samostatný oddíl Podniky nabízí praktického průvodce podnikáním v Evropě.
http://europa.eu/youreurope/index.htm


Vaše Evropa – Poradenství

Máte-li otázku o svých právech v EU, je Vaše Evropa – Poradenství týmem nezávislých právních odborníků, kteří vám do týdne mohou poskytnout bezplatné a individuální poradenství ve vašem jazyce. Mohou také vysvětlit evropské právo, které se uplatňuje ve vašem konkrétním případě.
http://europa.eu/youreurope/advice


SOLVIT

Občané nebo podniky se při svých jednáních s jinými zeměmi EU mohou dostat do problémů z důvodu nesprávného uplatňování pravidel EU. Tato on-line síť vznikla proto, aby takové problémy řešila bez právních řízení, například problémy při získávání povolení k pobytu, uznávání vašich odborných kvalifikací nebo problémy s právy v oblasti sociálního zabezpečení, práce či daní. http://ec.europa.eu/solvit


GŘ EAC (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu)

Od roku 2014 by až 5 milionů lidí mohlo mít šanci studovat nebo vzdělávat se v zahraničí s grantem z programu Erasmus pro všechny, programu, který spojuje unijní a mezinárodní programy zahrnující vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


Europass

Díky dokumentům Europass mohou studenti a uchazeči o zaměstnání prezentovat své dovednosti a kvalifikaci organizacím a osobám provádějícím nábor v jiných zemích. http://europass.cedefop.europa.eu


Euroguidance

Tato síť organizací poskytujících poradenství pro volbu povolání pomáhá propagovat příležitosti ke vzdělávání v Evropě. http://www.euroguidance.eu


Síť Enterprise Europe Network

Tato síť pomáhá malým podnikům vytěžit z evropského trhu maximum. Zaměstnavatelé zde mohou zjistit, jak expandovat, využívat nové technologie a získat přístup k finančním prostředkům z EU a finančním informacím.
http://een.ec.europa.eu


Evropský portál pro malé podniky

Tyto internetové stránky poskytují informace o malých a středních podnicích a pro ně, včetně témat týkajících se politik, praktického poradenství a údajů o místních kontaktních pracovištích. http://ec.europa.eu/small-business

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy