Pracujeme v zahraničí v evropě

Pracovní mobilita je důležitá, protože pomáhá vyvažovat trh práce. Například oblasti s vysokým růstem mohou bojovat s neobsazenými místy, zatímco v jiných regionech může být trvale vysoká nezaměstnanost. Tuto nerovnováhu mohou pomoci napravit Evropané, kteří jsou dychtivi a ochotni přestěhovat se za prací do zahraničí a žít tam – nebo dokonce dojíždět do práce přes hranice – a kteří při tom mohou zužitkovat všechny výhody, které jim může přinést to, že se stanou součástí jiné kultury.

Díky zásadě Evropské unie týkající se volného pohybu pracovníků můžete získat práci nebo žít či studovat v kterékoli zemi Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, v Norsku nebo ve Švýcarsku.

Výzvy a příležitosti pro pracovníky

Pracovníci a uchazeči o zaměstnání jsou stavěni před stále větší výzvy. Trh práce se mění rychleji než kdy předtím a přizpůsobuje se požadavkům celosvětové hospodářské soutěže. Zaměstnavatelé od svých zaměstnanců očekávají větší flexibilitu, nabízejí však menší jistotu. Jen málo lidí má dnes jednu práci na celý život. Celoživotní učení se stalo naprosto nezbytnou věcí k tomu, aby člověk držel krok s novými technologiemi a poptávkou po nových dovednostech.

Toto nové pracovní prostředí může také představovat úžasnou příležitost. Lidé si mohou svobodněji než kdy předtím vyzkoušet celou řadu rolí, odvětví a míst. S flexibilitou a otevřenou myslí mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci mít prospěch z mnohem snadnějšího nalezení práce a podnikání v Evropě.

Díky zkušenostem s prací v zahraničí, krátkodobou či dlouhodobou, si můžete osvojit a zlepšit své dovednosti, rozšířit si obzory a spolupracovat s lidmi z různých kultur. Mnoho lidí zjišťuje, že kromě obohacení osobních zkušeností jim práce v zahraničí také umožňuje nalézt si lepší práci, když a pokud se rozhodnou vrátit se domů. Avšak jít pracovat do zahraničí není rozhodnutí, které by člověk měl udělat přes noc. Vyžaduje to pečlivé zvážení a promyšlení. Zásadní je být dobře připraven.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy